ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantity words 4
By chulatutor   on 11/06/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC Quantitiy Words : More – Less

More – Less

เราเริ่มเปรียบเทียบกันจาก Much และ Less ก่อนนะคะ

 

More

เราใช้เมื่อแสดงการเปรียบเทียบขั้นกว่าของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง คำว่า more นั้นเมื่อใช้แล้วสิ่งที่คำว่า more ไปขยายจะมีความหมายว่าตามสิ่งนั้น แต่เพิ่มความหมายว่า “กว่า” ไปด้วย เช่น

I have more pencils than you. ฉันมีปากกว่ามากกว่าเธอ

John knows it more than you think. จอห์นรู้เรื่องมากกว่าที่คุณคิดนะ

Daddy has more time for his hobby now. ตอนนี้พ่อมีเวลาให้กับกิจกรรมยามว่างของเขามากขึ้น

*** สิ่งที่น้องๆ ต้องสังเกตและระวังให้ดีคือ อย่าใช้คำซ้ำซ้อน ถ้ามีคำว่า more แสดงขั้นกว่าแล้ว คำที่ตามมาไม่ว่าเป็น Adj., Adv. ต้องเป็นรูปปกติ ให้ถูกต้อง เช่น more bigger แบบนี้ผิดนะคะ ต้องเป็น much bigger หากอยากขยายความว่า ใหญ่ค่อนข้างมากกว่า เพราะหากใช้ more bigger ทั้งคู่เป็นคำที่แสดงถึงขั้นกว่าหมด ไม่ถูกต้องค่ะ

 

Less

เราใช้เมื่อแสดงขั้นกว่าเช่นเดียวกัน แต่ความหมายไม่ใช่มากกว่าเหมือนกับคำว่า more แต่เป็นความหมายเมื่อนำคำว่า less ไปใช้จะหมายถึงสิ่งๆ นั้น น้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เปรียบเทียบกัน เช่น

I have less time now when I have a new job. ฉันจะมีเวลาน้อยลงเมื่อฉันได้งานใหม่

The unemployment rate is growing less this year. อัตราการว่างงานมีน้อยลงในปีนี้

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words

 

1. We have to spend ____ money now since I am forced to resign.

1) more

2) little

3) less

4) no

คำตอบ คือ ข้อ 3 ข้อนี้ให้เราดูจากความหมายก่อนค่ะ ว่าโจทย์ต้องการบอกว่า เราต้องใช้เงินให้น้อยลงกว่าเดิม เพราะคนนึงเพิ่งถูกบีบให้ออกจากงาน แล้วก็มาดูว่า “น้อยลงกว่าเดิม” ใช้กับ money เป็นคำนามนับไม่ได้ ต้องใช้ less นั่นเอง

 


 

2. Emmy likes sweet coffee but I don’t so I prefer ____ sugar.

1) less

2) little

3) a little

4) a few

คำตอบ คือ ข้อ 1 เพราะโจทย์ต้องการจะบอกว่าฉันไม่เหมือนเอมมี่เพราะฉันไม่ชอบกาแฟหวาน จึงขอน้ำตาลน้อยๆ เราจึงต้องเลือก less

 


 

3. If you finish breakfast early, we can spend ____ time shopping at Century 21.

1) many

2) much

3) more

4) a

คำตอบ คือ ข้อ 3 เพราะว่าโจทย์ต้องการจะบอกว่าถ้าคุณกินอาหารเช้าเสร็จเร็ว เราก็จะมีเวลาช้อปปิ้งที่ Century 21 มากขึ้น จึงต้องเลือก more ค่ะ

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC รับรองผล ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words

More ช้เมื่อแสดงการเปรียบเทียบขั้นกว่าของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง ส่วนคำว่า less ไปใช้จะหมายถึงสิ่งๆ นั้น น้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เปรียบเทียบกัน
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin