ตัวอย่างข้อสอบ toeic เรื่อง quantitiy words
084-942-4261
ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words 3
By chulatutor   on 05/06/15

TOEIC

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words

 

ฉบับนี้เรามาดู ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เรื่อง Quantity words อีก 2 คำนะคะ ได้แก่คำว่า Some และ any ค่ะ ไปดูวิธีการใช้กันเลยค่ะ

 

Some – Any ทั้งสองคำนี้ ความหมายไม่ได้ตายตัวนะคะ บางครั้งขึ้นอยู่กับบริบทของการใช้งาน ว่าจะหมายความว่าอะไร ซึ่งปกติแล้ว เรามักใช้เพื่อกล่าวถึงจำนวนที่ไม่เฉพาะเจาะจง และแปลได้ว่า “บาง / บ้าง / จำนวนหนึ่ง”
การใช้งาน

 

ทั้ง some และ any ใช้วางหน้าคำนามนับได้พหูพจน์ และคำนามนับไม่ได้เอกพจน์

 

Some

  • ใช้กับประโยคบอกเล่า
  • ใช้ในประโยคคำถามเชิงเชิญชวนและขอร้อง และคำถามที่คาดว่าผู้ตอบจะตอบ “yes”
  • ใช้ในการยื่นข้อเสนอ

ตัวอย่าง

There are some people in the garden.

Would you like some orange juice?

Have you lost something?

Any

  • ใช้กับประโยคปฏิเสธและมีใจความว่า “ไม่….เลย”
  • ใช้กับประโยคคำถามและมีใจความว่า “….บ้างไหม”
  • ใช้กับประโยคบอกเล่าเมื่อแสดงความไม่แน่ใจ / ไม่เจาะจง
  • ใช้กับคำต่อไปนี้ never, hardly, scarcely,rarely, barely, seldom, without

ตัวอย่าง

I don’t have any friends in this school.

Have you found anything in that room?

Anyone can park the car here.

I finish the whole paper without any help.

 

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words 3

 

1. Would you like ____ ice cream ?

1) some

2) little

3) a few

4) bit of

 

ตอบ ข้อ 1) ลักษณประโยคข้อนี้คือการเชิญชวน ว่าอยากจะรับไอศครีมไหม ประโยคเชิญชวนแบบนี้เราจะใช้ some ค่ะ

 


 

2. Jack does not eat _____ mangoes.

1) some

2) much

3) any

4) no

 

ตอบ ข้อ 3) ข้อนี้เป็นการปฏิเสธว่า Jack ไม่กินมะม่วงเลย ประโยคปฏิเสธแบบนี้เราใช้ any ค่ะ

 


 

3. May I have _____ sugar ?

1) one

2) a

3) some

4) any

 

ตอบ ข้อ 3) ข้อนี้เป็นประโยคคำถามก็จริงค่ะ หากแต่เป็นประโยคคำถามเชิงขอร้องว่า ขอน้ำตาลหน่อย ดังนั้นเราจะใช้ some ค่ะ

 


 

4. I haven’t _____ money left now .

1) no

2) none

3) some

4) any

 

ตอบ ข้อ 4) ข้อนี้เราสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าเป็นประโยคปฏิเสธ ดังนั้นเราจะใช้ any ค่ะ

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่างข้อสอบ toeic เรื่อง quantitiy words

Some – Any ทั้งสองคำนี้ ความหมายไม่ได้ตายตัวนะคะ บางครั้งขึ้นอยู่กับบริบทของการใช้งาน ว่าจะหมายความว่าอะไร ซึ่งปกติแล้ว เรามักใช้เพื่อกล่าวถึงจำนวนที่ไม่เฉพาะเจาะจง
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin