ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words 2
By chulatutor   on 05/06/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words

 

ครั้งนี้ขอเสนอ ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง Quantity Words เรื่อง Much / Many และ Very ค่ะ

ทั้ง 3 คำนี้ มีจุดเด่นที่เหมือนกันคือเป็นคำใช้ขยายความ แปลว่า “มาก” เหมือนกันหมด หากแต่ก็มีความต่างกันอยู่ตรงหลักการใช้งาน ดังต่อไปนี้ค่ะ

 

1. much

  • ใช้กับคำนามนับไม่ได้ เอกพจน์

เช่น There is much water in the bottle.

How much is it? (ใช้ในการถามราคา)

How much coffee have you drunk today? – Two cups.

2. many

  • ใช้กับคำนามนับได้ พหูพจน์

เช่น Yaya has read many of shakespears’ books.

There are many students in this classroom.

Many people love eating durian.

3. very

  • very เป็น Adverb แต่เรามักใช้ขยาย Adverb และ Adjective
  • เมื่อเทียบ very กับ much ทั้งสองตัวเมื่อเป็นคำขยายบอกปริมาณ จัดเป็น Adverb ทั้งคู่ แต่เรานิยมใช้ much กับ Verb มาดูตัวอย่างกันนะคะ

เช่น Do you eat durian much ?

Nadech doesn’t like that guy much.

The atmosphere is very wonderful.

Tommy looked very sad after he knew the exam result.

 

*** much ยังสามารถใช้กับ Adjective ได้เวลาที่ใช้เป็นคำขยายเปรียบเทียบบอกปริมาณในขั้นกว่า และขั้นสูงสุด (comparative adjective, superlative adjective) เช่น Yaya is much prettier than Gaga. , The is much the quietest place I’ve visited.

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words

 

1. How ____ people did you see in the bus?

1) much

2) many

3) much of

4) many of

คำตอบคือ ข้อ 2 เพราะถามจำนวนคน ซึ่งเป็นคำนามนับได้ จึงต้องใช้ many

 


 

2. He doesn’t drink _____ tea today.

1) some

2) little

3) much

4) a lot of

คำตอบคือ ข้อ 3 เพราะ much ใช้กับคำนามนับไม่ได้ และในข้อนี้ tea ถือว่าเป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะ

 


 

3. His hair is _____ dirty.

1) such

2) much

3) many

4) very

คำตอบคือ ข้อ 4 เพราะคำว่า dirty เป็น Adjective เราจะใช้ very ขยายค่ะ

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words

Much / Many และ Very ทั้ง 3 คำนี้ มีจุดเด่นที่เหมือนกันคือเป็นคำใช้ขยายความ แปลว่า “มาก” เหมือนกันหมด หากแต่ก็มีความต่างกันอยู่ตรงหลักการใช้งาน ดังต่อไปนี้ค่ะ
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin