ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words 5
By chulatutor   on 21/06/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC Quantitiy Words : Most

คำว่า Most เราคุ้นเคยกันกับการใช้ใน Superlative degree ของการเปรียบเทียบ Adjective ซึ่งถ้าเราใช้โดยทั่วไปก็คือ การใช้เพื่อแสดงปริมาณที่มากที่สุด นั่นเองค่ะ ไปดูตัวอย่างการใช้ Most บอกปริมาณกันเลยค่ะ

เช่น

We all have a lot of money, but Andrew have the most.
เราทั้งหมดมีเงินเป็นจำนวนมาก แต่ว่าแอนดริวมีมากที่สุด

The most beautiful of the three sisters is now Miss Thailand Universe.
ผู้หญิงคนที่สวยที่สุดในบรรดาทั้งสามพี่น้องตอนนี้เป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิสไปแล้ว

The Chaopraya River is one of the most popular river in this world.
แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหนี่งในแม่น้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

แต่นอกจากเราจะเห็นในส่วนของการเปรียบเทียบว่ามากที่สุดแล้ว เราใช้ most ในความหมายเหล่านี้ด้วยค่ะ เช่น

Most people go to the gym after class.

Most = The Majority = ส่วนมาก ส่วนใหญ่

What a lovely gift ! You brought me a most gorgeous ring.

Most = extremely = ที่สุด ดีที่สุด รุนแรงที่สุด หนักที่สุด

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words เรื่อง most

 

1. For the president who has been under fire for the way he deals with Exxon company, the _____________ thing is how he will be able to complete the ongoing economic restructuring without asking for any further sacrifices on the part pf workers.

1) more challenging

2) more challenged

3) most challenging

4) most challenged

คำตอบ คือ ข้อ 3 most challenging ค่ะ สังเกตจากคำว่า the ด้านหน้า แล้เป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดจึงใช้ most อย่างไม่ต้องสงสัย

 


 

2. “Why are there so many applicants for college in the United States?”

“It’s simple. ________ high school students want to go on to college.”

1) most of

2) most

3) Almost of

4) Almost of the

คำตอบ คือ ข้อ 2 ค่ะ เป็นเรื่องของการใช้ most ในความหมายว่าส่วนใหญ่ หรือส่วนมาก ค่ะ

 


 

3. _______ people really want to see Jurarric World but I don’t.

1) much

2) a lots of

3) most

4) too

คำตอบ คือ ข้อ 3 เพราะโจทย์ต้องการคำว่า คนส่วนใหญ่ค่ะ

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words

คำว่า Most เราคุ้นเคยกันกับการใช้ใน Superlative degree ของการเปรียบเทียบ Adjective ซึ่งถ้าเราใช้โดยทั่วไปก็คือ การใช้เพื่อแสดงปริมาณที่มากที่สุด นั่นเองค่ะ ไปดูตัวอย่างการใช้ Most บอกปริมาณกันเลยค่ะ
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin