ตัวอย่าง ข้อสอบ toeic บุพบทหลังกริยา
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC บุพบทหลังกริยา
By chulatutor   on 06/10/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC บุพบทหลังกริยา

 

ครั้งนี้ขอเสนอเรื่อง บุพบทหลังกริยา น่าปวดหัว ที่บอกว่าน่าปวดหัว เพราะว่า ถ้าเราใช้คำบุพบทเพื่อระบุตำแหน่ง ที่ตั้ง สถานที่ ใดใด เราก็จะนึกถึงแค่การใช้งานของคำบุพบทแต่ละตัว แล้วก็เลือกมาใช้ให้ถูกต้อง แต่ว่าบุพบทมันไม่ได้มีหน้าที่สิ้นสุดแค่นั้นค่ะ ยังมีบุพบทที่ต้องมาคู่กับคำกริยา และเป็นคำที่นำมาใช้กันบ่อยๆ ในการติดต่อสื่อสาร (communicate) ในชีวิตประจำวันด้วย ไม่ได้เอาไปออกข้อสอบ TOEIC อย่างเดียวนะคะ พี่จะขอนำเสนอคำกริยาที่ต้องมีเจ้าบุพบทมาห้อยท้าย และใช้คู่กันเสมอ โดยจะเน้นที่เจอบ่อย (in, on, at ) ลองมาจำรูปคำและความหมายก่อนเลยนะจ๊ะ

 

Verb + in

 

be interested in สนใจในเรื่อง…… involve in เกี่ยวข้องในเรื่อง….
succeed in สำเร็จในเรื่อง….. persist in ยืนยันในเรื่อง….
live in อาศัยอยู่ใน believe in เชื่อในเรื่อง…..
encourage in สนับสนุนในเรื่อง…. dress in แต่งกายในชุด…..

 

Verb + on

base on มีพื้นฐานมาจาก count on หวัง พึ่งได้
depend on/ rely on ขึ้นอยู่กับ decide on ตัดสินใจ
focus on เน้นเรื่อง keep on ทำต่อไป
insist on ยืนยัน ยืนกราน call on ขอร้อง

 

Verb + at

 

aim at มุ่งไปที่ stay at พักอยู่ที่
good at เก่งในเรื่อง look at มองไปที่
be surprised at ประหลาดใจ

 

 

โดยส่วนใหญ่แล้ว กริยาที่มาพร้อมพุพบท 3 ตัวนี้ จะพบและใช้กันเป็นประจำ ท่องให้ดีนะคะ เอาไปฝึกใช้ก็ได้ ลองมาดูจากแบบฝึกด้านล่างเลยค่ะ

 

1. Ananda got A in Physics though he is not _______ it.

2. Somchai is looking ______ the little girl who dresses ______ white suit.

3. After I arrive home, I am surprised ____ what my husband did to our child.

4. Before moving to New York, Kevin had lived ______ Chicago for 16 years.

5. Madame Thongsoi doesn’t believe _______ superstitious stories even if her hobby is a fortune teller.

6. The Board meeting today will focus ______ the hot issue about the new Power Plant.

7. The criminal persists _____ his innocence and tells that he doesn’t involve ____ the crime.

8. The time is come and the meeting atmosphere is quite stressful so the chairman finally makes a decision _____ the discussed topic.

9. Finally, the team succeed ______ making the hard project.

10. Sarah knows very well that she can count ____ her husband no matter what situation.

 

Key

1. good at

2. looking at, dress in

3. be surprised at

4. lived in

5. believe in

6. focus on

7. persists in, involve in ( involve with)

8. make a decision on ( เหมือนกับ decide on ตัดสินใจ แต่ข้อนี้ใช้เป็นสำนวน make a decision เท่านั้นเองค่ะ ความหมายคงเดิม)

9. succeed in

10. count on

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC  ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ toeic บุพบทหลังกริยา

ครั้งนี้ขอเสนอเรื่อง บุพบทหลังกริยา น่าปวดหัว ที่บอกว่าน่าปวดหัว เพราะว่า ถ้าเราใช้คำบุพบทเพื่อระบุตำแหน่ง ที่ตั้ง สถานที่ ใด
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Tags