ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง in at
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง in at
By chulatutor   on 13/08/15

TOEIC

TOEIC การใช้ in และ at กับสถานที่

“I was born in Bangkok, Thailand on the 24th of July in 1987. Bangkok is the most densely populated province in Thailand. Now, I work at the company. I sometimes play badminton on the weekend. I meet my friends at the royal club at 10 a.m.. In summer, usually in April, I visit my cousin in America. We often go to the park in the morning and spend our day together at the nice restaurant. In the evening, we have dinner at my cousin home in uptown. I and my brother usually go to the club at night.” อย่าเพิ่งงงค่ะ ว่าขึ้นต้นมาด้วยย่อหน้าอะไรยาวเลย หลายคนอาจจะเคยพบเคยเห็นย่อหน้าประมาณนี้กันบ้าง แต่ย่อหน้านี้จะปรับให้เข้ากับความเป็นไทยมากขึ้น และให้เห็นภาพการใช้เจ้าบุพบท in on at ที่ถูกต้องในชีวิตประจำวันกันค่ะ ถ้าจำการใช้งานจากตัวอย่างที่ให้ด้านบนได้ รับรองว่าจะมั่นใจในการใช้บุพบทมากขึ้นอีกเยอะเลย เห็นภาพมั้ยล่ะคะ มาฉบับนี้ จะลงรายละเอียดเรื่องการจะเลือกใช้ in หรือ at เวลาจะบอกเรื่องสถานที่กันค่ะ

 

In และ At กับสถานที่

 

ทั้ง 2 ตัวสามารถใช้กับสถานที่ได้หมดเลยค่ะ แต่ก็ไม่วาย สับสนกันเป็นประจำ มาดูวิธีการนำไปใช้กันค่ะ

in = ใน ภายใน เพราะฉะนั้นเวลาใช้ ก็คือตัวเราต้องเข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นๆ พื้นที่นั้นๆ ได้

in the room, in the area, in the world, in the sea, in the sky, in Siam square, in the building ตัวอย่าง I have lived in Bangkok. England is the country in Great Britain.

 

at = ณ ที่ ใดใด เพราะฉะนั้นเวลาใช้ เราจะให้ความสำคัญกับสถานที่เป็นหลัก ไม่มองว่าตัวเราเข้าไปอยู่ในที่ที่นั่นหรือไม่ ต่อให้เข้าไปอยู่จริงก็ตาม

 

at home, at the airport, at Chulalongkorn University, at the exhibition hall, at Paragon ตัวอย่าง We have arrived at the airport. I studied at Chulalongkorn University. I am a student in the Department of English at the faculty of Arts.

Trick ในการใช้ in และ at ในชีวิตประจำวัน

 

อะไรที่มีพื้นที่ไม่กว้างมากเกินไป และเราพูดเพื่อเน้นสถานที่นั้นๆ ภาษาอังกฤษใช้ได้ทั้ง in และ at โดยไม่มีการผิดอย่างมีนัยสำคัญ เช่น in the house / at home , in the office / at the office, in the hotel / at the hotel อะไรที่มีพื้นที่กว้างๆ ใหญ่ๆ ระดับหมู่บ้าน เมือง ประเทศ ทวีป ทะเล … เราใช้ in เช่น in Thailand, In Atlantic Ocean, in the sea, In Europe

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC การใช้ in และ at กับสถานที่

 

1. I always brush my teeth ____ the morning..

2. Tony has an interview ______the manager’s room.

3. Jenny was born ______ America.

4. ___ Thailand, it is usually hot ___ summer.

5. We will have lunch ____ Central park.

6. The football match is started now ____ the stadium.

7. The latest competition was held ____ Germany.

8. Dad will have something to say ____ dinnertime.

9. The crew will meet ____ the airport tomorrow morning.

10. We don’t use laptop ____ the room because it doen’t have much light.

เฉลย

1. in

2. at

3. in

4. In, in

5. at

6. at

7. in

8. at

9. at

10. in

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง in at

“I was born in Bangkok, Thailand on the 24th of July in 1987. Bangkok is the most densely populated province in Thailand. Now
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Tags