084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง conditional forms 1
By chulatutor   on 03/03/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง conditional forms

 

เรื่อง Conditional Form ( If- clause) หรือเราอาจเรียกว่าประโยคเงื่อนไขก็ได้ เป็นโครงสร้างที่มีรูปประโยคเฉพาะตัวค่ะ ซึ่งการทำข้อสอบ TOEIC ในส่วนนี้ ถ้าเราแม่นโครงส้รางแล้ว จะสามารถเลือกคำตอบได้เร็วและถูกต้องเลยแหละค่ะ และเนื่องจาก Conditional Form สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน เลยจะขอเริ่มต้น ที่ Conditional Form แบบที่ 0 และ 1 ก่อนค่ะ

 

Conditional Form 0 (If – clause 0 )

โครงสร้าง If + Present Simple tense , Present Simple tense

 

เราใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ ณ ปัจจุบัน เกิดต่อเนื่องกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่ง จะเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งตามมา

Example :

If we heat water, it boils.

If you drop this vase, it breaks.

If the weather is cold, I wear overcoat.

Conditional Form 1 (If- clause 1)

โครงสร้าง If + Present Simple tense, Future Simple tense

 

 

เราใช้กับเหตุการณ์เงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความเป็นจริงที่อาจจะเกิดได้ในอนาคต

Example :

If you study hard, you will pass the final examination.

Boss will ride a motorcycle if the weather is nice.

Jane will go to your birthday party if you invite her.

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง conditional forms

 

1. If the prisoners attempt to escape from prison, ______________.

1) he will catch

2) they will catch

3) the prisoners will have caught

4) they will be caught

คำตอบ คือ ข้อ 4 เป็น If 1 และ เป็น passive voice ( พวกเขาจะถูกจับ)

 


 

2. If you are a very good student, the college _____ you.

1) will accept

2) will not accept

3) would not accept

4) would accept

 

คำตอบ คือ ข้อ 1

 


 

3. _______ if you fail to achieve success the first time.

1) Don’t give up

2) Don’t gave up

3) Don’t have given up

4) Don’t’ be given up

 

คำตอบ คือ ข้อ 1

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC  ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เรื่อง conditional forms 1

Conditional sentences หรือที่หลายคนรู้จักในนาม if-clause คือ ประโยคเงื่อนไข ประกอบด้วยอนุประโยค (ประโยคย่อย) สองประโยค ประโยคหนึ่งขึ้นต้นด้วยคำว่า If กับอีกประโยคหนึ่งมีหน้าตาเหมือนประโยคสมบูรณ์ทั่วไป สังเกตว่า อนุประโยคสองประโยคนี้สลับที่กันได้ จะยกประโยคไหนขึ้นต้นก็ได้ แล้วแต่การเน้นและความหมาย
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin