fbpx
02-252-8633 , 084-942-4261

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง conditional forms 1

By chulatutor   on 03/03/15
TOEIC TEST EXAMPLE : conditional forms
MENU TOEIC
คอร์สสด TOEIC รับรองผลเรียน ติว TOEIC ตัวต่อตัวTOEIC Online

 

เรียนสด TOEIC Online รับรองผล

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง conditional forms

 

เรื่อง Conditional Form ( If- clause) หรือเราอาจเรียกว่าประโยคเงื่อนไขก็ได้ เป็นโครงสร้างที่มีรูปประโยคเฉพาะตัวค่ะ ซึ่งการทำข้อสอบ TOEIC ในส่วนนี้ ถ้าเราแม่นโครงส้รางแล้ว จะสามารถเลือกคำตอบได้เร็วและถูกต้องเลยแหละค่ะ และเนื่องจาก Conditional Form สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน เลยจะขอเริ่มต้น ที่ Conditional Form แบบที่ 0 และ 1 ก่อนค่ะ

 

Conditional Form 0 (If – clause 0 )

โครงสร้าง If + Present Simple tense , Present Simple tense

 

เราใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ ณ ปัจจุบัน เกิดต่อเนื่องกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่ง จะเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งตามมา

Example :

If we heat water, it boils.

If you drop this vase, it breaks.

If the weather is cold, I wear overcoat.

Conditional Form 1 (If- clause 1)

โครงสร้าง If + Present Simple tense, Future Simple tense

 

 

เราใช้กับเหตุการณ์เงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความเป็นจริงที่อาจจะเกิดได้ในอนาคต

Example :

If you study hard, you will pass the final examination.

Boss will ride a motorcycle if the weather is nice.

Jane will go to your birthday party if you invite her.

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง conditional forms

 

1. If the prisoners attempt to escape from prison, ______________.

1) he will catch

2) they will catch

3) the prisoners will have caught

4) they will be caught

คำตอบ คือ ข้อ 4 เป็น If 1 และ เป็น passive voice ( พวกเขาจะถูกจับ)

 


 

2. If you are a very good student, the college _____ you.

1) will accept

2) will not accept

3) would not accept

4) would accept

 

คำตอบ คือ ข้อ 1

 


 

3. _______ if you fail to achieve success the first time.

1) Don’t give up

2) Don’t gave up

3) Don’t have given up

4) Don’t’ be given up

 

คำตอบ คือ ข้อ 1

 

แนะนำคอร์สเรียนสด TOEIC ออนไลน์
(เรียนผ่าน Zoom เรียนวันไหนและเวลาไหนก็ได้ สามารถถามผู้สอนได้ เพราะเรียนแบบสด ๆ)

เมื่อเห็นความสำคัญของการสอบ TOEIC ภาคกลางแล้ว อย่าลืมมองหาคอร์สเรียน TOEIC เอาไว้ด้วยเพื่อความมั่นใจก่อนสอบ CHULATUTOR ได้มีการเปิดคอร์ส TOEIC ออนไลน์ เรียนได้ที่บ้านแบบสด ๆ กับผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมสอบถามข้อมูล ข้อสงสัยต่าง ๆ ได้ทันที เพื่อให้เข้าใจและนำไปสอบได้ดียิ่งกว่าเดิม

 


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
EB0512205 ธ.ค. - 27 ธ.ค.ส-อา10:00-16:00
จองที่นั่ง
6

 

แนะนำคอร์สเรียน TOEIC Online

( คอร์สสุดคุ้ม – เรียน Online Video – เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา – ทบทวนได้ไม่จำกัด )

อีกคอร์สเรียน TOEIC ที่น่าสนใจจาก CHULATUTOR เป็นคอร์ส TOEIC ออนไลน์ เรียนผ่านวิดีโอ เลือกเรียนได้ทุกที่ พร้อมนำไปใช้ในการทบทวนเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ ดูและฟังซ้ำ ๆ จนสามารถนำไปใช้ในการสอบได้จริง คุ้มค่าอย่างแน่นอนด้วยหลักสูตรมาตรฐานที่ใช้สอบทั่วประเทศ สนใจ คอร์สเรียน TOEIC Online คลิ๊กเลยที่ https://online.chulatutor.com/p/toeic-online/

 

เรียน ติว TOEIC Online ตัวต่อตัว 

จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้