ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง conditional forms 2
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง conditional forms 2
By chulatutor   on 03/03/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง Conditional Forms

 

ฉบับนี้เรามาต่อที่ Conditional Form 2,3 กันนะคะ ไปดูที่โครงสร้างกันก่อนเลยค่ะ

 

Conditional Form 2 (If – clause 2 )

 

โครงสร้าง : If + Past Simple tense , S + would + V.infinitive

เราใช้กับเหตุการณ์เงื่อนไขที่พูดในปัจจุบัน แต่ไม่สามารถเป็นจริงไปได้

 

Example :

If I were you , I would marry her.

If I had enough money, I would travel the world.

If I were a bird, I would fly away.

Conditional Form 3 (If- clause 3)

 

โครงสร้าง : If + Past Perfect Tense , S + would+ have + V.3

เราใช้กับเหตุการณ์เงื่อนไขที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงในอดีต เหตุการณ์ที่กล่าวถึงเกิดไปแล้ว แก้ไขอะไรไม่ได้

 

Example :

If you had studied hard, you would have passed the examination.

If you had arrived earlier, you would have catched the last train.

Jane would have found your house if you had given her your address.

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง conditional forms

 

1. ________ , I would not let him say such things .

1) If I am you

2) If I were you

3) If I had been you

4) If I have been you

 

คำตอบ คือ ข้อ 2 เป็น Conditional Form 2 ค่ะ ตรงข้ามความจริงในปัจจุบัน

 


 

2. We ____ in such a great mess now if we ____ it before.

1) wouldn’t have been , have known

2) wouldn’t be . had known

3) won’t have been , have known

4) won’t be , knew

คำตอบ คือ ข้อ 2 ค่ะ ข้อนี้เป็นสิ่งที่ตรงความความจริงในอดีต จึงต้องเป็น Past Perfect ส่วน Wouldn’t be เป็นสำนวน อยู่ในรูปนี้ถูกต้องแล้ว

 


 

3. ______ wise, I would have taken the later plane and left the meeting.

1) If I would have been

2) If I been

3) If I had been

4) I had been

 

คำตอบ คือ ข้อ 3 ค่ะ เป็น Conditional Form 3 พูดถึงสิ่งที่ตรงข้ามความจริงในอดีต คือ ไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินและตอนนี้ก็ต้องมานั่งประชุมอยู่

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง conditional forms 2

conditional forms (ประโยคเงื่อนไข) หรือ If clause หมายถึง ประโยคที่มีข้อความแสดงเงื่อนไขหรือการสมมุติ การคาดการณ์ว่าถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะมีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดตามมา
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin