fbpx

คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม

คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม

น้อง ๆ จำนวนไม่น้อยมีความฝันอยากได้เข้าโรงเรียนดี ๆ ตามที่ตนเองวางแผนเอาไว้ โดยเฉพาะโรงเรียนชื่อดังของจังหวัด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสร้างความสำเร็จของตนเอง รวมถึงยังพัฒนาทักษะ ความรู้ต่าง ๆ ได้อีกด้วย โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม ถือเป็นอีกสถาบันที่แต่ละปีจะมีคนสนใจสมัครเข้าเรียนจำนวนมาก ดังนั้นการมองหาคอร์สติวสอบเข้าจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตนเองได้รับในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ นั่นคือการสอบผ่าน

 

โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม เปิดรับสมัครเมื่อไหร่

ในการเปิดรับสมัครของทางโรงเรียนจะเปิดในระดับ ม.1 และ ม.4 แบ่งออกเป็นห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนปกติ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เลือกในสิ่งที่ตนเองสนใจ มีช่วงของการสอบแบ่งออกเป็น 2 รอบ ป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นได้

 • ระดับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ เปิดรับสมัครช่วง ปลายเดือนมีนาคม
 • ระดับ ม.1 ห้องเรียนปกติ เปิดรับสมัครช่วง ปลายเดือนเมษายน
 • ระดับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ เปิดรับสมัครช่วง ปลายเดือนมีนาคม
 • ระดับ ม.4 ห้องเรียนปกติ เปิดรับสมัครช่วง ปลายเดือนเมษายน

ขั้นตอนการสมัครก็ไม่ยุ่งยากให้น้อง ๆ ไปรับใบสมัครกับทางโรงเรียนโดยตรง กรอกข้อมูลต่าง ๆ จนครบ แล้วนำไปยื่นพร้อมเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนกำหนดเอาไว้ แต่ถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมเข้าไปชมเว็บโรงเรียนได้ที่ www.thawara.ac.th อย่างไรก็ตาม หากปีการศึกษาใดไม่สามารถเปิดรับสมัครได้ตามช่วงปกติเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ทางโรงเรียนจะมีการเลื่อนรับสมัครออกไป เช็คข้อมูลผ่านหน้าเว็บเลย

 

โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม มีสอบเมื่อไหร่

เมื่อน้อง ๆ ทุกคนทำการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน ก็จะเข้าสู่ช่วงของการสอบเพื่อวัดผลว่าใครมีความรู้ผ่านตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนดเอาไว้บ้าง ปกติแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ ห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนปกติ ดังนี้

 • ระดับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ มีสอบช่วง ต้นเดือนเมษายน
 • ระดับ ม.1 ห้องเรียนปกติ มีสอบช่วง ต้นเดือนพฤษภาคม
 • ระดับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ มีสอบช่วง ต้นเดือนเมษายน
 • ระดับ ม.4 ห้องเรียนปกติ มีสอบช่วง ต้นเดือนพฤษภาคม

ทั้งนี้ หากปีการศึกษาใดไม่สามารถเปิดสอบได้ตามเวลาปกติเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ทางโรงเรียนจะประกาศเลื่อนสอบออกไปตามเหมาะสม เช็คข้อมูลผ่านหน้าเว็บได้เลย

โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม ประกาศผลสอบเมื่อไหร่

หลังจากน้อง ๆ ทุกคนทำการสอบเสร็จเรียบร้อย คงรอลุ้นผลกันอยู่แน่ ๆ ว่าตนเองจะสอบผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดเอาไว้หรือไม่ ปกติแล้วการประกาศผลสอบจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ ห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนปกติ ดังนี้

 • ระดับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ประกาศผลสอบช่วง ปลายเดือนเมษายน
 • ระดับ ม.1 ห้องเรียนปกติ ประกาศผลสอบช่วง ต้นเดือนพฤษภาคม
 • ระดับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ประกาศผลสอบช่วง ปลายเดือนเมษายน
 • ระดับ ม.4 ห้องเรียนปกติ ประกาศผลสอบช่วง ต้นเดือนพฤษภาคม

สำหรับการประกาศผลสอบทางโรงเรียนจะใช้ 2 วิธีหลัก ๆ คือ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ และการติดบอร์ดของโรงเรียน หากน้อง ๆ สะดวกตรวจสอบผ่านช่องทางใดเลือกได้เลย และเมื่อพบว่าตนเองสอบผ่านตามที่กำหนดต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียนและรายงานตัวต่อไป

 

โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม มีสอบวิชาอะไรบ้าง

มาถึงสิ่งที่น้อง ๆ ทุกคนให้ความสนใจมากที่สุด โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม มีสอบวิชาอะไรบ้าง เพื่อเตรียมสำหรับการเข้าสอบอย่างถูกต้อง มองหาคอร์สติวสอบเข้าที่ดี มีคุณภาพ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสที่ตนเองต้องการเข้าเรียน แบ่งออกดังนี้

ระดับ มัธยม 1

 • ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต มีสอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียนพิเศษ MEP มีสอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, Listening Test
 • ห้องเรียนปกติ มีสอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา

ระดับ มัธยม 4

 • ห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์ Gifted / วิทย์-คณิต แกนกลาง / วิทย์-คณิต เข้มข้น มีสอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ (ข้อสอบกลาง)
 • ห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต มีสอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนปกติ อังกฤษ-คณิต มีสอบวิชา ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนปกติ อังกฤษ มีสอบวิชา ภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียนปกติ อังกฤษ-จีน มีสอบวิชา ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

 

กำหนดการ ระดับชั้น ม.1 ห้องพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ห้องปกติ ระดับชั้น ม.4 ห้องพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ห้องปกติ
เปิดรับสมัคร ปลายเดือน มี.ค. ปลายเดือน เม.ย. ปลายเดือน มี.ค. ปลายเดือน เม.ย.
สอบ ต้นเดือน เม.ย. ต้นเดือน พ.ค. ต้นเดือน เม.ย. ต้นเดือน พ.ค.
ประกาศผลสอบ ปลายเดือน เม.ย. ต้นเดือน พ.ค. ปลายเดือน เม.ย. ต้นเดือน พ.ค.

 

คอร์สปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ประถม ปลาย
(เรียนผ่าน Zoom เรียนง่าย ๆ ได้ทุกเวลา)

คอร์สนี้เป็นคอร์สปรับพื้นฐานระดับชั้น ป.5-ป.6 โดยมุ่งเน้นสอนเนื้อหาระดับชั้น ป.6 เทอม1 และ เทอม 2  คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียน คอร์ส กวดวิชาสอบเข้า โรงเรียนถาวรานุกูล แต่อาจจะยังไม่ได้เรียนเนื้อหาหาของ ประถม6 หรือ ต้องการทบทวนเนื้อหาก่อนจะเริ่มเรียนคอร์สตะลุยโจทย์

คอร์ส ปูพื้นฐาน เลข ป.6 เทอม1 และเทอม 2 สำหรับ ติวสอบเข้ารหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์

อัตราค่าเรียน 3,500 บาท

คอร์ส ปูพื้นฐาน อังกฤษ ป.6 เทอม1 และเทอม 2 สำหรับ ติวสอบเข้ารหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์

อัตราค่าเรียน 3,500 บาท

คอร์ส ปูพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม1 และเทอม 2 สำหรับ ติวสอบเข้ารหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์

อัตราค่าเรียน 3,500 บาท

 


คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนถาวรานุกูล ชั้น ม.1 เรียนผ่านทาง Zoom

(เรียนผ่าน Zoom เรียนง่าย ๆ ได้ทุกเวลา)

น้อง ๆ คนไหนหากสนใจเข้าเรียนต่อกับโรงเรียนนี้ การมีคอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนถาวรานุกูล จะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ให้กับตนเอง ซึ่งทางจุฬาติวเตอร์ เปิดคอร์สนี้ขึ้นมา เรียนผ่านโปรแกรม Zoom ด้วยช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องเข้ามายังสถาบัน หรือบางคนผู้ปกครองไม่ว่างพามายังสถาบันก็เรียนได้เช่นกัน ติวเตอร์ทุกคนมีทักษะและเทคนิคในการสอนเพื่อให้น้อง ๆ นำความรู้ไปใช้สอบเข้า

คอร์ส กวดวิชาคณิต สอบเข้า ม.1


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
m1m1021 18 ต.ค. - 29 ต.ค. จ-ศ 10:00-12:00
[เต็มแล้ว]
-15
m1m1221 4 ธ.ค. - 16 ม.ค. ส-อา 10:00-12:00
จองที่นั่ง
4

อัตราค่าเรียน 3,300 บาท

คอร์ส กวดวิชาอังกฤษ สอบเข้า ม.1


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
m1e1021 18 ต.ค. - 29 ต.ค. จ-ศ 13:00-15:00
[เต็มแล้ว]
-11
m1e1221 4 ธ.ค. - 16 ม.ค. ส-อา 13:00-15:00
จองที่นั่ง
6

อัตราค่าเรียน 3,300 บาท

คอร์ส กวดวิชาวิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
m1s1021 18 ต.ค. - 29 ต.ค. จ-ศ 16:00-18:00
[เต็มแล้ว]
-10
m1s1221 4 ธ.ค. - 16 ม.ค. ส-อา 16:00-18:00
จองที่นั่ง
6

อัตราค่าเรียน 3,300 บาท

 


คอร์สปรับพื้นฐาน ระดับชั้น มัธยมต้น
(เรียนผ่าน Zoom เรียนง่าย ๆ ได้ทุกเวลา)

คอร์สนี้เป็นคอร์สปรับพื้นฐานระดับชั้น ม.1-ม.3 ( คณิต ม.1 คณิต ม.2 คณิต ม.3 วิทยาศาสตร์ ม.1 วิทยาศาสตร์ ม.2 วิทยาศาสตร์ ม.3 ภาษาอังกฤษ ม.1 ภาษาอังกฤษ ม.2 ภาษาอังกฤษ ม.3 ) คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียน คอร์ส กวดวิชาสอบเข้า โรงเรียนถาวรานุกูล  แต่อาจจะยังไม่ได้เรียนเนื้อหาหาของ ม.3 หรือ ต้องการทบทวนเนื้อหาก่อนจะเริ่มเรียนคอร์สตะลุยโจทย์

คอร์ส ปูพื้นฐาน เลข ม.3 เทอม1 และเทอม 2 สำหรับ ติวสอบเข้ารหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์

อัตราค่าเรียน 3,500 บาท

คอร์ส ปูพื้นฐาน อังกฤษ ม.3 เทอม1 และเทอม 2 สำหรับ ติวสอบเข้ารหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์

อัตราค่าเรียน 3,500 บาท

คอร์ส ปูพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม1 และเทอม 2 สำหรับ ติวสอบเข้ารหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์

อัตราค่าเรียน 3,500 บาท

 


คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนถาวรานุกูล ชั้น ม.4 เรียนผ่านทาง Zoom

(เรียนผ่าน Zoom เรียนง่าย ๆ ได้ทุกเวลา)

ด้านน้องที่มีความสนใจอยากเข้าเรียนต่อในระดับ ม.4 คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนถาวรานุกูล คือทางเลือกของทุกคน สอนโดยติวเตอร์จาก CHULATUTOR มีทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญข้อสอบเข้า ม.4 พร้อมจะสรุปเนื้อหา ม.ต้น ทั้งหมด  และ เนื้อหา ม.ปลาย บ้างส่วน  ( คณิต ม.4 คณิต ม.5 คณิต ม.6  เคมี ม.4 เคมี ม.5 เคมี ม.6 ฟิสิกส์ ม.4 ฟิสิกส์ ม.5 ฟิสิกส์ ม.6 ชีวะ ม.4 ชีวะ ม.5 ชีวะ ม.6 ) ที่มักชอบออกแบบในการคัดเลือกเข้า มัธยม 4 โดยรูปแบบการ สอนสด ออนไลน์ ถามได้ทันที ที่สงสัย สอนผ่านทางโปรแกรม Zoom เข้าเรียนได้ทุกที่แม้อยู่ที่ไหน

คอร์ส กวดวิชาคณิต สอบเข้า ม.4


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
m4m1021 18 ต.ค. - 29 ต.ค. จ-ศ 10:00-12:00
[เต็มแล้ว]
-7
m4m1221 4 ธ.ค. - 16 ม.ค. ส-อา 10:00-12:00
จองที่นั่ง
2

อัตราค่าเรียน 3,900 บาท

คอร์ส กวดวิชาอังกฤษ สอบเข้า ม.4


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
m4e1021 18 ต.ค. - 29 ต.ค. จ-ศ 13:00-15:00
[เต็มแล้ว]
-6
m4e1221 4 ธ.ค. - 16 ม.ค. ส-อา 13:00-15:00
จองที่นั่ง
6

อัตราค่าเรียน 3,900 บาท

คอร์ส กวดวิชาวิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
m4s1021 18 ต.ค. - 29 ต.ค. จ-ศ 16:00-18:00
[เต็มแล้ว]
-6
m4s1221 4 ธ.ค. - 16 ม.ค. ส-อา 16:00-18:00
จองที่นั่ง
2

อัตราค่าเรียน 3,900 บาท