CHULATUTOR.COM

TFEX คืออะไร ตลาดซื้อขายล่วงหน้า คืออะไร TFEX มีอะไรบ้าง

TFEX คืออะไร

TFEX คือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ย่อมาจากคำว่า Thailand Future Exchange

ตลาดซื้อขายล่วงหน้า คืออะไร

คือ ตลาดที่มีการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์หรือเงินตราต่างประเทศโดยมีการส่งมอบสินค้าในอนาคต โดยอาจนาน 3-12 เดือนหลังจากการซื้อขายแล้วแต่จะกำหนด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า คืออะไร

คือ สัญญาที่ผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงจะซื้อขายสินค้า โดยกำหนดราคากันตั้งแต่วันนี้ แต่จะส่งมอบและชำระเงินในอนาคต ซึ่งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนั้นไม่จำเป็นต้องถือสัญญาไว้จนครบกำหนด อาจซื้อขายแลกเปลี่ยนมือกันได้ผ่านตลาด TFEX แต่กรณีถือไว้จนครบกำหนด ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีพันธะ “ต้องซื้อขาย” กันตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา

TFEX ย่อมาจาก

TFEX ย่อมาจากคำว่า Thailand Future Exchange

TFEX มีอะไรบ้าง

ในปัจจุบัน TFEX เปิดให้ซื้อขายอนุพันธ์ทั้งสิ้น 14 สินค้า ได้แก่

 • SET50 Index Futures
 • SET50 Index Options
 • Single Stock Futures
 • Gold Futures (10 Baht และ 50 Baht)
 • Gold-D
 • Gold Online Futures
 • Silver Online Futures
 • Japanese Rubber Futures
 • Rubber Futures (RSS3D Futures เเละ RSS3 Futures)
 • USD Futures
 • EUR/USD Futures
 • USD/JPY Futures
 • Interest Rate Futures

TFEX เล่นยังไง

ขั้นตอนการซื้อขาย TFEX หรือ เทรด TFEX มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนใน TFEX

นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุน TFEX ขั้นตอนวิธีการซื้อขาย กลยุทธ์การลงทุน รวมถึงข่าวสารการลงทุนต่าง ๆ เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นมักมีความเสี่ยงอยู่เสมอ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวลง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุนนั่นเอง

2. เปิดบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร์ ผู้ให้บริการ

การเปิดบัญชีซื้อขาย TFEX นั้น ผู้ลงทุนต้องเปิดกับผู้ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและตรวจสอบได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนทั้งสิ้น

3. เตรียมเงินหลักประกันให้พร้อมสำหรับการซื้อขาย TFEX

การซื้อขาย TFEX นั้นจะวางเพียงแค่เงินหลักประกันส่วนหนึ่ง (หรือเงิน Margin นั่นเอง) โดยเงินหลักประกันนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

– Initial Margin : IM (หลักประกันขั้นต้น) เป็นหลักประกันที่ผู้ลงทุนต้องนำเงินส่วนหนึ่งมาวางไว้กับบริษัทผู้ให้บริการเพื่อการซื้อขาย TFEX ซึ่งจำนวนเงินของหลักประกันขั้นต้นนั้น จะแตกต่างกันออกไปตามสินค้านั้นๆ โดยถูกจำนวนเงินของหลักประกันขั้นต้นจะถูกกำหนดโดยตลาดซื้อขายล่วงหน้า

– Maintenance Margin : MM (หลักประกันรักษาสภาพ) เป็นหลักประกันที่เปรียบเสมือนระดับยอดเงินคงเหลือต่ำสุดของเงินหลักประกัน (70% ของ IM) หากยอดเงินคงเหลือของหลักประกันลดต่ำกว่าระดับนี้ นักลงทุนจะถูกเรียกให้วางเงินประกันเพิ่ม (Margin Call) โดยต้องวางเพิ่มให้กลับไปเท่ากับ IM ในครั้งแรก

– Force Margin : FM (หลักประกันปิดสถานะ) เป็นระดับหลักประกันที่ต่ำที่สุด (30% ของ IM) ในกรณีที่นักลงทุนถูกเรียก Margin Call แล้วยังไม่นำเงินมาวางภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะปิดสถานะที่นักลงทุนถืออยู่เพื่อให้หลักประกันคงเหลือไม่ต่ำไปว่าระดับ FM

4. เริ่มส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์

ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งการซื้อขายได้เองผ่านโปรแกรมต่างๆ ที่ทางตลาดอนุพันธ์และโบรกเกอร์ผู้ให้บริการรับรอง และยังสามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและส่งคำสั่งการซื้อขาย TFEX ผ่านผู้แนะนำการลงทุนได้ด้วยเช่นกัน โดยการส่งคำสั่งซื้อจะใช้คำว่า “Long” และ “Short” ดังนี้

– Long Position คือ ฐานะซื้อ หรือสัญญาว่าผู้ที่ถือสัญญาจะซื้อสินทรัพย์อ้างอิงที่ราคาและเวลาที่กำหนด

– Short Position คือ ฐานะขาย หรือสัญญาว่าผู้ที่ถือสัญญาจะขายสินทรัพย์อ้างอิงที่ราคาและเวลาที่กำหนด

5. ตรวจสอบสถานะคงค้างและผลกำไร (ขาดทุน) ในแต่ละวัน

ในตลาด TFEX นั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบผลกำไร (ขาดทุน) รวมถึงสถานะคงค้างของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากในทุกๆสิ้นวัน สำนักหักบัญชีภายใต้ตลาดอนุพันธ์จะมีการคำนวณเงินกำไรขาดทุนของทุกๆสิ้นวัน หรือ Mark to Market หากได้กำไรจะมีการโอนเงินส่วนกำไรเข้าบัญชีอนุพันธ์ของท่านในวันทำการถัดไป แต่ในกรณีหากเกิดผลขาดทุน ทางสำนักหักบัญชีจะหักเงินประกันที่ได้ฝากไว้แทน และหากเกิดผลขาดทุนจนเกินระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ทางโบรกเกอร์จะเรียกเก็บเงินหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) โดยนักลงทุนต้องวางเงินประกันให้กลับเข้าไปเท่ากับหลักประกันขั้นต้นอีกครั้ง

6. ทบทวนกลยุทธ์และวินัยตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ลงทุนควรตรวจสอบกลยุทธ์ของตนเองอย่างสม่ำเสมอว่า กลยุทธ์ที่ใช้ไปนั้นตรงกับที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ และผลตอบแทนอยู่ในระดับที่ต้องการหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาการเทรด TFEX ต่อไปในอนาคตนั่นเอง

เล่น TFEX ต้องมีเงินเท่าไหร่

การลงทุนใน TFEX หรือการเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นจะใช้เงินเท่าไหร่นั้น จะขึ้นอยู่กับจำนวนอัตราหลักประกัน Initial Margin ของสัญญาที่จะเปิด เพราะแต่ละประเภทสัญญานั้นกำหนดไว้ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ อัตราหลักประกันที่ระบุไว้เป็นเพียงเงินมัดจำที่เราต้องจ่ายเมื่อต้องการเปิดสัญญาเท่านั้น ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่หลักประกันลดลงจนต้องถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม เราจำเป็นต้องมีเงินเตรียมพร้อมไว้เพื่อเติมหลักประกันด้วยเช่นกัน

TFEX สัญญาละกี่บาท

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และชำระราคาไม่เกิน 7 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

เปิดบัญชี TFEX ที่ไหนดี

ก่อนเริ่มซื้อขาย ท่านสามารถติดต่อขอเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ได้กับโบรกเกอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น

AIRA : บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

BYD : บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

CAF : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

CGS-CIMB : บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

DAOL : บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

DBSV : บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

INVX : บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

KCS : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

KGI : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

KS : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

KSS : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

KTX : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

Kingsford : บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

LHS : บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

MST : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

MTSGF : บริษัท เอ็มทีเอส แคปปตอล จำกัด

PI : บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

PST : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

SBITO : บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

TISCO : บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

YLG : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

YUANTA : บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

เปิดพอร์ต TFEX

การเปิดบัญชีอนุพันธ์นั้น ต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน และหน้าบุ๊คแบงค์บัญชีนั้น จำนวน 1 ชุด (มียอดคงเหลือมากกว่า 20,000 บาท ธนาคารไหนก็ได้)

4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเฉพาะหน้าบุคแบงค์ 1 ชุด (รับเฉพาะ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย)

TFEX เปิดกี่โมง

– Pre-open 09:15 น. – 09:45 น.

– Morning Session 09:45 น. – 12:30 น.

– Pre-open 13:45 น. – 14:15 น.

– Afternoon Session 14:15 น. – 16:55 น.

– Pre-open 18:45 น. – 18:50 น.

– Night Session 18:50 น. – 03:00 น. (ของวันถัดไป)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com