สอบ IELTS ไม่ผ่าน

สอบ IELTS ไม่ผ่าน ต้องจัดการตนเองอย่างไรเพื่อโอกาสครั้งหน้า ทุกคนที่ตั้งเป้าหมายในการสอบไม่ว่าประเภทใดก็ตาม เชื่อว่าคงคาดหวังกับเรื่องผลสอบของตนเองกันอยู่แล้ว ซึ่งการสอบ IELTS คือ หนึ่งในการประเมินความพร้อมด้านทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตนเองสำหรับการสมัครเรียนต่อ หรือการทำงาน การย้ายถิ่นฐานในอนาคต หลายคนที่ยังทำคะแนนสอบได้ไม่ดีหรือมักเรียกว่าสอบ IELTS ไม่ผ่าน ในครั้งล่าสุด จะมีวิธีจัดการตนเองอย่างไรเพื่อให้พร้อมสำหรับโอกาสครั้งหน้า มาลองศึกษากันได้เลย   เตรียมตนเองใหม่อีกครั้งหลังสอบ IELTS ไม่ผ่าน 1. คิดทบทวนกับผลคะแนนแต่ไม่กดดันตนเองเกินไป สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อรู้ว่าตนเองสอบ IELTS ไม่ผ่าน (ซึ่งหมายถึงการไม่ได้คะแนนตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือทำคะแนนได้น้อยจนนำไปใช้ยื่นสมัครเรียน สมัครงานไม่ได้) ลองทบทวนกับผลการสอบของตนเองที่เกิดขึ้นว่ามาจากสาเหตุใด มีส่วนไหนที่ยังผิดพลาด เช่น การทำข้อสอบบางพาร์ทใช้เวลามากเกินไป ไม่เข้าใจคำถาม ตอบไม่ตรงประเด็น พาร์ทไหนได้คะแนนน้อย แต่ทั้งนี้ต้องไม่กดดันตนเองมากเกินไป เพราะถ้ายิ่งคิดมาก ยิ่งเครียดก็จะทำให้สมองใช้งานหนักและกลายเป็นความผิดพลาดขึ้นมาได้อีก 2. วางแผนการเตรียมตนเองใหม่ เมื่อการสอบในครั้งล่าสุดไม่ได้คะแนนไอเอลตามที่คาดหวังก็อย่าพึ่งเสียใจ แต่ต้องเริ่มต้นวางแผนใหม่อีกครั้ง จะทำอย่างไร มีหลักดำเนินการแบบไหนเพื่อให้ตนเองทำคะแนนได้ดีกว่าเดิม การวางแผนนี้เริ่มตั้งแต่การวางช่วงเวลาการอ่านหนังสือ การทำแบบฝึกหัดทดสอบ ไปจนถึงการเตรียมตนเองในเรื่องอื่น ๆ ก่อนสอบด้วย ทุกด้านต้องวางให้ครบ 3. หมั่นทำแบบฝึกหัดเรื่องไม่ถนัดมากขึ้นไปอีก วิธีต่อมาสำหรับคนสอบ […]

สอบ IELTS ไม่ผ่าน

ทำไมสอบ IELTS ไม่ผ่าน ไม่ได้คะแนนตามหวัง ต้องย้อนมองตนเองอีกครั้ง เชื่อว่าเมื่อคุณวางแผนที่จะสอบ IELTS แล้วย่อมคาดหวังถึงผลคะแนนที่จะได้รับมากที่สุด แต่พอผลลัพธ์ออกมามีผู้สอบจำนวนไม่น้อยเกิดอาการผิดหวัง ไม่เป็นไปตามเป้า สอบ IELTS ไม่ผ่าน ได้คะแนนไม่ดี เมื่อนำไปยื่นเพื่อสมัครเรียนต่อ สมัครงาน หรือย้ายถิ่นฐานก็เป็นเรื่องยากที่จะได้รับการอนุมัติ ก่อนจะไปโทษสิ่งใดลองย้อนกลับมามองตนเองสักนิดว่าทำดีที่สุดหรือยัง   มองตนเองแล้วหาเหตุผลให้เจอทำไมสอบ IELTS ไม่ผ่าน ไม่ใช่เรื่องผิดหากจะบอกว่าตนเองทำออกมาดีที่สุด ตั้งใจอย่างสุดความสามารถแล้ว แต่เมื่อผลลัพธ์ของการสอบออกมาไม่เป็นดังหวัง แทนที่จะมานั่งเสียใจ หรือนั่งโทษสิ่งต่าง ๆ ลองมาหาเหตุผลกันดีกว่าว่าแท้จริงแล้วมันเกิดจากอะไรที่ทำให้การสอบ IELTS ไม่ผ่าน หรือได้คะแนนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ของคุณเกิดขึ้น เพราะการโทษอย่างอื่นไม่ได้ช่วยให้สิ่งใดดีขึ้นมา แถมยังกลายเป็นเรื่องคาใจ เรื่องแย่ ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตอีกด้วย   เก็งข้อสอบผิดพลาด อาจเป็นที่มาของการสอบ IELTS ไม่ผ่าน ปัจจัยแรกที่อาจเป็นสาเหตุหลักในการสอบได้คะแนนไอเอลน้อยกว่าที่ควรเป็นมาจากการเก็งข้อสอบผิดพลาด เพราะในแต่ละครั้งการสอบนี้จะมีรูปแบบคำถาม คำตอบที่ต่างกันออกไป แม้ภาพรวมดูใกล้เคียงกันก็จริงอยู่ แต่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ทุกครั้งการสอบจะออกเนื้อหาเหมือนกันทั้งหมด หลายคนพยายามทำข้อสอบเก่า ๆ แล้วคาดหวังว่าการสอบของตนเองจะออกมาในแบบดังกล่าว แต่พอเจอของจริงกลับตรงกันข้าม ส่งผลให้สอบ IELTS ไม่ผ่าน หรือได้คะแนนน้อยกว่าเป้าที่ตั้งไว้ […]