fbpx

สอบทหาร

Dig deeper into :
สอบทหาร
ติวสอบเข้า เตรียมทหาร

สอบทหาร คืออะไร ข่าวรับสมัครทหาร ติวสอบทหาร ออนไลน์

Reading Time: 3 minutes สำหรับผู้มีความฝันในการเข้ารับราชการทหาร การสอบเข้าก็เปรียบเหมือนกับสนามรบแรกที่ทุกคนต้องฝ่าฟันไปเพื่อให้เข้าใกล้ชัยชนะของตัวเองมากขึ้น สำหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเส้นทางการก้าวเข้าสู่การเป็นเหล่ารั้วของชาติว่ากว่า จะได้ประดับยศบนบ่า พวกเขาต้องผ่านอะไรกันบ้าง สอบทหารแบบไหนที่ใช่เรา? การเข้ารับราชการทหารนั้นแบ่งได้เป็น 3 วิธีหลักคือ สมัครทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) เมื่อถึงปีเกณฑ์ทหาร หรือก็คือเข้ารับราชการทหารเมื่อถึงเกณฑ์ทหารนั่นเอง เป็นวิธีสำหรับสำหรับเพศชายเท่านั้น โดยหลังจากเข้ารับราชการจะได้รับการบรรจุเป็นพลทหารชั้นประทวน และสามารถสอบเพื่อเลื่อนเป็นชั้นสัญญาบัตรได้ในลำดับต่อไป (วิธีนี้มีเฉพาะกองทัพบกเท่านั้น) สอบเข้าเป็นนักเรียนทหารของแต่ละกองทัพ โดยสมัครสอบตามประกาศรับสมัครของแต่ละกองทัพโดยตรง หรือสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารและสอบเลือกเข้ากองทัพที่ต้องการสังกัด สมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหาร หรือสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการทหารตามตำแหน่งงานที่ประกาศสอบ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพจะเป็นผู้ประกาศรับสมัครสอบโดยตรง

ติวสอบเข้า เตรียมทหาร

สอบทหาร คืออะไร ข่าวรับสมัครทหาร ติวสอบทหาร ออนไลน์

Reading Time: 3 minutes สำหรับผู้มีความฝันในการเข้ารับราชการทหาร การสอบเข้าก็เปรียบเหมือนกับสนามรบแรกที่ทุกคนต้องฝ่าฟันไปเพื่อให้เข้าใกล้ชัยชนะของตัวเองมากขึ้น สำหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเส้นทางการก้าวเข้าสู่การเป็นเหล่ารั้วของชาติว่ากว่า จะได้ประดับยศบนบ่า พวกเขาต้องผ่านอะไรกันบ้าง สอบทหารแบบไหนที่ใช่เรา? การเข้ารับราชการทหารนั้นแบ่งได้เป็น 3 วิธีหลักคือ สมัครทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) เมื่อถึงปีเกณฑ์ทหาร หรือก็คือเข้ารับราชการทหารเมื่อถึงเกณฑ์ทหารนั่นเอง เป็นวิธีสำหรับสำหรับเพศชายเท่านั้น โดยหลังจากเข้ารับราชการจะได้รับการบรรจุเป็นพลทหารชั้นประทวน และสามารถสอบเพื่อเลื่อนเป็นชั้นสัญญาบัตรได้ในลำดับต่อไป (วิธีนี้มีเฉพาะกองทัพบกเท่านั้น) สอบเข้าเป็นนักเรียนทหารของแต่ละกองทัพ โดยสมัครสอบตามประกาศรับสมัครของแต่ละกองทัพโดยตรง หรือสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารและสอบเลือกเข้ากองทัพที่ต้องการสังกัด สมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหาร หรือสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการทหารตามตำแหน่งงานที่ประกาศสอบ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพจะเป็นผู้ประกาศรับสมัครสอบโดยตรง