fbpx
084-942-4261

ติวสอบเข้า สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

By chulatutor   on 31/10/20
ติวสอบเข้า สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี โรงเรียนชั้นนำของเมืองไทย

การอาศัยอยู่ในเขตปริมณฑลไม่จำเป็นต้องลำบากเดินทางไกล ๆ เพื่อเข้าเรียนกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียง อย่างใครที่อาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานี หรือพื้นที่ใกล้เคียง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี ก็เป็นอีกสถานศึกษาที่น่าสนใจและตอบโจทย์ด้านการเรียนและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้การมองหาคอร์สติวสอบเข้าเอาไว้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้เข้าเรียนตามที่น้อง ๆ หลายคนคาดหวัง

 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี ประกาศรับสมัครเมื่อไหร่

โดยทั่วไปโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี จะมีการรับสมัครทั้งระดับ ม.1 และ ม.4 โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ โดยช่วงเวลาของการรับสมัครนั้นจะแยกออกจากกันชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 เปิดรับสมัครช่วง ปลายเดือนกุมภาพันธ์
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 และม.4 เปิดรับสมัครช่วง ปลายเดือนมีนาคม

ขั้นตอนเบื้องต้นของการรับสมัครจะใช้วิธีออนไลน์ โดยเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.skr.ac.th จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารที่ทางโรงเรียนกำหนดเพื่อยืนยันการสมัครตามระเบียบที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม หากปีการศึกษาใดไม่สามารถเปิดรับสมัครได้ตามช่วงเวลาปกติเนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางอย่าง ทางโรงเรียนจะมีการเลื่อนรับสมัครออกไปโดยประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

ติวสอบเข้า สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
ติวสอบเข้า สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี มีสอบช่วงไหน

เมื่อน้อง ๆ สามารถผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นของทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ให้กับคนที่มีความสามารถได้เข้าเรียน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาอีกเช่นกัน นั่นคือห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนปกติ

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 มีสอบช่วง ต้นเดือนมีนาคม
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 มีสอบช่วง ปลายเดือนมีนาคม

ทั้งนี้ ในบางปีการศึกษาที่ไม่สามารถเปิดสอบได้ตามช่วงเวลาปกติจากเหตุสุดวิสัยบางประการ ทางโรงเรียนจะมีการประกาศเลื่อนสอบออกไปตามวัน-เวลาที่เหมาะสม ไปเช็คข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย

 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี ประกาศผลสอบช่วงไหน

หลังผ่านการสอบเรียบร้อย ก็เป็นช่วงเวลาที่น้อง ๆ หลายคนอยากรู้มากที่สุดว่าตนเองจะสอบผ่านได้ตามเกณฑ์ที่ระบุเอาไว้หรือไม่ ซึ่งปกติแล้วการประกาศผลสอบของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ใช้เวลาการตรวจข้อสอบราว 5-7 วัน

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประกาศผลสอบช่วง กลางเดือนมีนาคม
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ประกาศผลสอบช่วง ต้นเดือนเมษายน

โดยการประกาศผลสอบจะมีแจ้งรายชื่อผ่านหน้าเว็บไซต์โรงเรียนและปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ใครสะดวกตรวจสอบรายชื่อตนเองผ่านช่องทางใดก็เลือกได้เลย สำหรับน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโรงเรียนต้องเตรียมตัวเองสำหรับการลงทะเบียนและรายงานตัว เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์เข้าเรียน

 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี มีสอบวิชาอะไรบ้าง

เชื่อว่าเป็นสิ่งที่น้อง ๆ หลายคนอยากรู้มากที่สุดเกี่ยวกับการสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมของตนเองในการมองหาคอร์สติวสอบเข้าได้อย่างเหมาะสม จึงขอแยกออกเป็นระดับชั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • ห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program EP มีสอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทักษะทางการฟังและการเขียนภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. Gifted Education Program GEP มีสอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียนปกติ มีสอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • ห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program EP มีสอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทักษะทางการฟังและการเขียนภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. Gifted Education Program GEP มีสอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
 • ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต / คณิต – อังกฤษ / ภาษา (ญี่ปุ่น. จีน) สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

 

กำหนดการห้องพิเศษ ม.1 / ม.4ห้องปกติ ม.1 / ม.4
เปิดรับสมัครปลายเดือน ก.พ.ปลายเดือน มี.ค.
สอบต้นเดือน มี.ค.ปลายเดือน มี.ค.
ประกาศผลสอบกลางเดือน มี.ค.ต้นเดือน เม.ย.

 

คอร์สปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ประถม ปลาย
(เรียนผ่าน Zoom เรียนง่าย ๆ ได้ทุกเวลา)

คอร์สนี้เป็นคอร์สปรับพื้นฐานระดับชั้น ป.5-ป.6 โดยมุ่งเน้นสอนเนื้อหาระดับชั้น ป.6 เทอม1 และ เทอม 2  คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียน คอร์ส กวดวิชาสอบเข้าสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต แต่อาจจะยังไม่ได้เรียนเนื้อหาหาของ ประถม6 หรือ ต้องการทบทวนเนื้อหาก่อนจะเริ่มเรียนคอร์สตะลุยโจทย์

คอร์ส ปูพื้นฐาน เลข ป.6 เทอม1 และเทอม 2 สำหรับ ติวสอบเข้ารหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
p6m072110 ก.ค. - 8 ส.ค.ส-อา10:00-12:00
จองที่นั่ง
7

อัตราค่าเรียน 2,990 บาท

คอร์ส ปูพื้นฐาน อังกฤษ ป.6 เทอม1 และเทอม 2 สำหรับ ติวสอบเข้ารหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
p6e072110 ก.ค. - 8 ส.ค.ส-อา13:00-15:00
จองที่นั่ง
8

อัตราค่าเรียน 2,990 บาท

คอร์ส ปูพื้นฐาน วิทายาศาสตร์ ป.6 เทอม1 และเทอม 2 สำหรับ ติวสอบเข้ารหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
p6sc072110 ก.ค. - 8 ส.ค.ส-อา16:00-18:00
จองที่นั่ง
7

อัตราค่าเรียน 2,990 บาท


คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ชั้น ม.1 เรียนผ่านทาง Zoom

(เรียนผ่าน Zoom เรียนง่าย ๆ ได้ทุกเวลา)

คนไหนสนใจอยากเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ ต้องเตรียมตนเองให้พร้อม และอย่าลืมเลือกคอร์สติวสอบเข้า โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ที่จะช่วยให้การสอบง่ายขึ้น ซึ่งทางจุฬาติวเตอร์ มีการเปิดคอร์สำหรับน้อง ๆ โดยเฉพาะ เรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เข้าเรียนได้ทุกที่ เหมาะกับคนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด ติวเตอร์ทุกคนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมสอนให้น้อง ๆ ทุกคนนำไปใช้สอบได้จริงตามที่ตนเองคาดหวังเอาไว้

คอร์ส กวดวิชาคณิต สอบเข้า ม.1


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
m1m082114 ส.ค. - 12 ก.ย.ส-อา10:00-12:00
จองที่นั่ง
7

อัตราค่าเรียน 3,300 บาท

คอร์ส กวดวิชาอังกฤษ สอบเข้า ม.1


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
m1e082114 ส.ค. - 12 ก.ย.ส-อา13:00-15:00
จองที่นั่ง
7
e1081414 ส.ค. - 12 ก.ย.ส-อา13:00-15:00
จองที่นั่ง
8

อัตราค่าเรียน 3,300 บาท

คอร์ส กวดวิชาวิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
m1s082114 ส.ค. - 12 ก.ย.ส-อา16:00-18:00
จองที่นั่ง
8

อัตราค่าเรียน 3,300 บาท

 


คอร์สปรับพื้นฐาน ระดับชั้น มัธยมต้น
(เรียนผ่าน Zoom เรียนง่าย ๆ ได้ทุกเวลา)

คอร์สนี้เป็นคอร์สปรับพื้นฐานระดับชั้น ม.1-ม.3 โดยมุ่งเน้นสอนเนื้อหาระดับชั้น ม.3 เทอม1 และ เทอม 2  คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียน คอร์ส กวดวิชาสอบเข้าสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต แต่อาจจะยังไม่ได้เรียนเนื้อหาหาของ ม.3 หรือ ต้องการทบทวนเนื้อหาก่อนจะเริ่มเรียนคอร์สตะลุยโจทย์

คอร์ส ปูพื้นฐาน เลข ม.3 เทอม1 และเทอม 2 สำหรับ ติวสอบเข้ารหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
m3m072110 ก.ค. - 8 ส.ค.ส-อา10:00-12:00
จองที่นั่ง
7

อัตราค่าเรียน 3,500 บาท

คอร์ส ปูพื้นฐาน อังกฤษ ม.3 เทอม1 และเทอม 2 สำหรับ ติวสอบเข้ารหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
m3e072110 ก.ค. - 8 ส.ค.ส-อา13:00-15:00
จองที่นั่ง
7

อัตราค่าเรียน 3,500 บาท

คอร์ส ปูพื้นฐาน วิทายาศาสตร์ ม.3 เทอม1 และเทอม 2 สำหรับ ติวสอบเข้ารหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
m3s072110 ก.ค. - 8 ส.ค.ส-อา16:00-18:00
จองที่นั่ง
7

อัตราค่าเรียน 3,500 บาท

 


คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ชั้น ม.4 เรียนผ่านทาง Zoom

(เรียนผ่าน Zoom เรียนง่าย ๆ ได้ทุกเวลา)

ด้านคนไหนที่กำลังจะเรียนต่อในระดับ ม.4 คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คือผู้ช่วยสำคัญที่จะทำให้การสอบผ่านอย่างที่ตั้งใจ ตรงนี้ทาง CHULATUTOR มีทีมงานติวเตอร์ที่เต็มไปด้วยเทคนิคการสอนเพื่อช่วยให้ข้อสอบง่ายขึ้น รูปแบบการเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เข้าเรียนได้ทุกที่แม้อยู่ต่างจังหวัด มีการทดสอบก่อนสอบจริงสำหรับทบทวนความรู้ด้วย

 

คอร์ส กวดวิชาคณิต สอบเข้า ม.4


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
m4m082114 ส.ค. - 12 ก.ย.ส-อา10:00-12:00
จองที่นั่ง
10

อัตราค่าเรียน 3,900 บาท

คอร์ส กวดวิชาอังกฤษ สอบเข้า ม.4


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
m4e082114 ส.ค. - 12 ก.ย.ส-อา13:00-15:00
จองที่นั่ง
7

อัตราค่าเรียน 3,900 บาท

คอร์ส กวดวิชาวิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
m4s082114 ส.ค. - 12 ก.ย.ส-อา10:00-12:00
จองที่นั่ง
7

อัตราค่าเรียน 3,900 บาท