แนะนำ หนังสือสำหรับเตรียมสอบ IELTS

02-252-8633 , 084-942-4261
แนะนำ หนังสือ IELTS
By chulatutor   on 04/08/14
MENU IELTS
เรียนสด IELTS ออนไลน์ รับรองผล เรียน ติว IELTS ตัวต่อตัว IELTS Online

 

เรียนสด IELTS รับรองผล ออนไลน์

แนะนำหนังสือสำหรับเตรียมสอบ ielts

 

การอ่านหนังสือและทำแบบฝึกหัดเป็นหัวใจสำคัญของการเตรียมสอบทุกประเภท การสอบ IELTS (International English Language Testing System) หรือระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ที่วัดผลการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน มีข้อสอบ 2 ประเภท คือ การสอบเชิงวิชาการ (Academic modules) สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือสูงกว่าในทุกสาขาในหลักสูตรนานาชาติ หรือศึกษาต่อต่างประเทศ และการสอบเชิงฝึกอบรมทั่วไป (General Training) สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เช่น ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น และการสมัครงาน

ดังนั้น การจะได้ผลคะแนนสอบตามที่ใจตัวเองตั้งไว้ได้จริง แต่ละคนจะต้องมีจุดประสงค์ของการสอบ IELTS ที่ชัดเจนว่าสอบไปเพื่ออะไร? เพราะเนื้อหาและความยากง่ายของข้อสอบวัดผลภาษาอังกฤษของผู้สอบทั้ง 4 ทักษะมีความแตกต่างกันไม่มากก็น้อยในแต่ครั้งของการจัดสอบ รวมทั้งหนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมสอบก็เช่นเดียวกัน หากผู้สอบเลือกหนังสืออ่านและหนังสือแบบฝึกหัดได้ถูกทักษะที่เราต้องการพัฒนา หรือยังบกพร่อง ตามความสามารถทางภาษาอังกฤษของตัวเอง จะช่วยเพิ่มโอกาส ทักษะความสามารถ และผลคะแนนสอบ IELTS ในทักษะด้านนั้นๆ ของผู้สอบเพิ่มขึ้นชัดเจน และเพื่อทำให้ผู้สอบ IELTS ทุกคนมีโอกาส ทักษะความสามารถ และผลคะแนนสอบทักษะด้านต่างๆ สูง หรือสูงขึ้นจากเดิม จึงขอแนะนำหนังสือเตรียมสอบ IELTS ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวในทักษะภาษาอังกฤษนั้นๆ ทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับข้อสอบจริง ดังนี้

 

 

หนังสือ ielts kaplan
หนังสือ ielts kaplan

 

หนังสือ ielts สำหรับพัฒนาทักษะด้านการพูดและการฟัง

แนะนำ หนังสือ IELTS ของ KAPLAN ที่มีเนื้อหารายละเอียดและแบบฝึกหัดทักษะการพูดที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ อ่านแล้วเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน สามารถนำสาระที่ได้จากการ อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เพราะมีตัวอย่างคำถามและมีวิธีการตอบอธิบายให้เข้าใจง่าย โดยรวมแล้วเล่มนี้มีเนื้อหาระดับความยากง่ายอยู่ที่ระดับปานกลาง

สำหรับ หนังสือ IELTS  เล่มอื่นๆ ที่มีคุณภาพรองลงมาที่ผู้เตรียมสอบ IELTS สามารถซื้อมาอ่านเพื่อฝึกทักษะทั้งสองด้านนี้จนชำนาญ เช่น Collins, IELTS Listening เขียนโดยนายสุทิน พูลสวัสดิ์, IELTS Express เป็นต้น

 

หนังสือ ielts
หนังสือ ielts

หนังสือ IELTS สำหรับพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน

หากใครที่รู้ตัวเองว่าทักษะภาษาอังกฤษ ไม่สูงมากหรือไม่มั่นใจว่าจะทำแบบฝึกหัดเล่ม อื่นที่มีความยากมากกว่าได้ แนะนำ หนังสือ IELTS ของ BARRON’S SUPERPACK ที่มี หนังสือเนื้อหาอย่างเดียว หนังสือแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบ และหนังสือรวมคำศัพท์ที่พบ ในข้อสอบ รวม 3 เล่ม เนื้อหาโดยรวมของ BARRON’S จะง่ายกว่าเล่มอื่นๆ หากเริ่มอ่านเตรียมสอบหนังสือของ BARRON’S ถือว่าเป็นหนังสือที่ควรอ่านเล่มแรกๆ เพื่อเรียนรู้แนว ข้อสอบ IELTS

หากใครรู้แนวข้อสอบหรือเบื่อการทำแบบฝึกหัดง่ายๆ แล้ว หนังสือ IELTS ของCambridge 1-9 เป็นชุดหนังสือที่จะตอบสนองความต้องการผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีพอ

สมควรและต้องการท้าทาย ความสามารถของตนเองที่ดีมาก เพราะหนังสือชุดนี้เน้นการทำแบบฝึกหัด ซึ่งมีระดับความยากใกล้เคียงกับข้อสอบจริง อีกทั้งมีแบบฝึกหัดการฟังที่มีเฉลยเนื้อหาที่พูดให้ฟังด้วย เพื่อเช็คว่าผู้เตรียมสอบว่าฟังถูกต้องหรือไม่

สำหรับ หนังสือ IELTS เล่มอื่นๆ ที่มีคุณภาพรองลงมาที่ผู้เตรียมสอบ IELTS สามารถซื้อมาอ่านเพื่อฝึกทักษะทั้งสองด้านนี้จนชำนาญ เช่น Collins, Improve Your Skills 4.5-6.0, เตรียมสอบ IELTS เขียนโดย นายสุทิน พูลสวัสดิ์, Cambridge, Action Plan for IELTS เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม การฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะให้เกิดการพัฒนาและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในระยะเวลาที่กำหนด การอ่านและทำแบบฝึกหัดในหนังสือนั้นยังไม่พอ เพราะหนังสือเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่เสริมสร้างให้ผู้สอบ IELTS มีความสามารถและโอกาสได้ผลคะแนนสูงเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่อ่านหนังสือ แต่หากต้องการเพิ่มโอกาส ความมั่นใจ และความแน่นอนในการได้คะแนนสูง การฝึกทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอื่นๆ เช่น ฟังเพลง สนทนา จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้สอบได้ผลคะแนนตามที่คาดหวังมากยิ่งขึ้นและสามารถทำข้อสอบได้จริงอีกด้วย

 

แนะนำคอร์สเรียน IELTS Online – เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

( คอร์สสุดคุ้ม – เรียน Online Video – เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา – ทบทวนได้ไม่จำกัด )

อีกคอร์สเรียน IELTS Online ที่ CHULATUTOR อยากแนะนำให้ได้สมัครกันก็คือคอร์สเรียนแบบวิดีโอ ซึ่งมีความพิเศษมาก ๆ ตรงที่ผู้เรียนจะทบทวนความรู้ต่าง ๆ ได้ตลอดเวลาเพียงแค่เปิดวิดีโอตามเรื่องนั้น ๆ หากมีข้อสงสัยตรงจุดใดก็ย้อนกลับไปทบทวน ทำความเข้าใจใหม่ได้ตลอด เหมาะมาก ๆ สำหรับคนที่ต้องการสอบ IELTS ภาคใต้เพื่อให้มีโอกาสได้คะแนนที่สูง พร้อมเพิ่มความมั่นใจเพื่อนำเอาใบประกาศไปยื่นเพื่อสมัครเรียนในสถาบันดัง ๆ ที่ต้องการ  สนใจ คอร์สเรียน IELTS Online คลิ๊กเลยที่ https://online.chulatutor.com/p/ielts-online/

 

เรียน ติว IELTS Online ตัวต่อตัว 

จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

แนะนำ หนังสือสำหรับเตรียมสอบ IELTS

แนะนำ หนังสือ IELTS สำหรับคนที่กำลังจะเตรียมสอบว่าหนังสือเล่มไหน? เหมาะกับการพัฒนาทักษะด้านไหน? เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาลองผิดลองถูก จากเลือกหนังสือ
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin