fbpx
084-942-4261

ติวสอบเข้า แก่นนครวิทยาลัย

By chulatutor   on 31/10/20
ติวสอบเข้า แก่นนครวิทยาลัย

คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น โรงเรียนดังของจังหวัด

ต้องบอกว่าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น ถือเป็นอีกโรงเรียนดังของเมืองไทยที่แต่ละปีบรรดาผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานของตนเองได้เข้าเรียนมาก ๆ โดยเฉพาะคนที่อาศัยในจังหวัดขอนแก่นหรือใกล้เคียง นั่นเพราะแนวการเรียนการสอนมีความทันสมัย มีระบบแบบแผนชัดเจน จึงช่วยให้เด็กได้ความรู้มากขึ้นกว่าเดิม แต่การจะเข้าได้นั้นก็ต้องมีคอร์สติวสอบเข้าดี ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการสอบจะผ่านอย่างง่ายดาย

 

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น เปิดรับสมัครเมื่อไหร่

ปกติแล้วทางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น จะมีการเปิดรับสมัครนักเรียนทั้งระดับ ม.1 และ ม.4 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ การรับสมัครห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนมากจนเกินไปนั่นเอง ซึ่งการรับสมัครมีดังนี้

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 เปิดรับสมัครช่วง ปลายเดือนกุมภาพันธ์
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 เปิดรับสมัครช่วง ปลายเดือนมีนาคม

ขั้นตอนเบื้องต้นในการสมัครเรียนกับโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น คือ ให้ซื้อใบระเบียบการกับทางโรงเรียน จากนั้นกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน นำไปยื่นในวันสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่กำหนด หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านหน้าเว็บโรงเรียน www.knw.ac.th อย่างไรก็ตาม หากบางปีการศึกษาไม่สามารถเปิดรับสมัครได้ตามช่วงเวลาปกติ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ทางโรงเรียนจะมีการแจ้งข้อมูลให้ได้ทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ เข้าไปตรวจสอบได้เลย

ติวสอบเข้า แก่นนครวิทยาลัย
ติวสอบเข้า แก่นนครวิทยาลัย

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น มีสอบช่วงไหน

สำหรับน้อง ๆ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อเข้าสอบกับโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น แล้ว ก็จะมาสู่ช่วงเวลาของการสอบ โดยปกติแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ โดยการสอบนั้นมีช่วงเวลาดังนี้

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 มีสอบช่วง ต้นเดือนมีนาคม
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 มีสอบช่วง ปลายเดือนมีนาคม

แต่ถ้าปีการศึกษาใดไม่สามารถเปิดสอบได้ตามช่วงเวลาปกติ ด้วยเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ทางโรงเรียนจะมีการประกาศเลื่อนวันสอบออกไปผ่านหน้าเว็บไซต์ ให้เข้าไปติดตามอัปเดตกันได้

 

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น ประกาศผลสอบช่วงไหน

เมื่อการสอบเสร็จสิ้นลง น้อง ๆ หลายคนย่อมอยากรู้ผลสอบของตนเองว่าผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด และได้เข้าเรียนหรือไม่ ปกติแล้วโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น จะใช้ระยะเวลาการตรวจข้อสอบราว 3-5 วัน ก็สามารถรู้ผลได้ทันที โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ตามประเภทการสอบคือ

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประกาศผลสอบช่วง กลางเดือนมีนาคม
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ประกาศผลสอบช่วง ต้นเดือนเมษายน

โดยการประกาศผลสอบของทางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น จะมีการประกาศรายชื่อผ่านหน้าเว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน หากสะดวกเลือกเช็ครายชื่อด้วยช่องทางใดก็ดำเนินการได้ทันที ในกรณีที่ตนเองสอบผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดต้องรีบเตรียมตัวเพื่อลงทะเบียนรายงานตัวตามวัน-เวลาที่กำหนดเอาไว้ด้วย

 

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น มีสอบวิชาอะไรบ้าง

มาถึงส่วนที่น้อง ๆ ต้องการสอบเข้าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น อยากรู้มากที่สุดเพื่อจะได้มองหาคอร์สติวสอบเข้าดี ๆ เอาไว้ให้กับตนเอง อย่างที่กล่าวไปว่าจะแยกประเภทของห้องออกตามการเลือกของนักเรียน โดยขอแบ่งให้เห็นภาพดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีสอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา
 • ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program EP มีสอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา
 • ห้องเรียนพิเศษโครงการนานาชาติ International Program IP มีสอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา
 • ห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนภาษาจีน Chinese Program CP มีสอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา
 • ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล Football Gifted มีสอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ทักษะด้านฟุตบอล
 • ห้องเรียนปกติ มีสอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีสอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา
 • ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล Football Gifted มีสอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ทักษะด้านฟุตบอล
 • ห้องเรียนปกติ มีสอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

 

กำหนดการห้องพิเศษ ม.1 / ม.4ห้องปกติ ม.1 / ม.4
เปิดรับสมัครปลายเดือน ก.พ.ปลายเดือน มี.ค.
สอบต้นเดือน มี.ค.ปลายเดือน มี.ค.
ประกาศผลสอบกลางเดือน มี.ค.ต้นเดือน เม.ย.

 

คอร์สปรับพื้นฐาน ระดับชั้น ประถม ปลาย
(เรียนผ่าน Zoom เรียนง่าย ๆ ได้ทุกเวลา)

คอร์สนี้เป็นคอร์สปรับพื้นฐานระดับชั้น ป.5-ป.6 โดยมุ่งเน้นสอนเนื้อหาระดับชั้น ป.6 เทอม1 และ เทอม 2  คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียน คอร์ส กวดวิชาสอบเข้าแก่นนครวิทยาลัย แต่อาจจะยังไม่ได้เรียนเนื้อหาหาของ ประถม6 หรือ ต้องการทบทวนเนื้อหาก่อนจะเริ่มเรียนคอร์สตะลุยโจทย์

คอร์ส ปูพื้นฐาน เลข ป.6 เทอม1 และเทอม 2 สำหรับ ติวสอบเข้ารหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
p6m072110 ก.ค. - 8 ส.ค.ส-อา10:00-12:00
จองที่นั่ง
7

อัตราค่าเรียน 2,990 บาท

คอร์ส ปูพื้นฐาน อังกฤษ ป.6 เทอม1 และเทอม 2 สำหรับ ติวสอบเข้ารหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
p6e072110 ก.ค. - 8 ส.ค.ส-อา13:00-15:00
จองที่นั่ง
8

อัตราค่าเรียน 2,990 บาท

คอร์ส ปูพื้นฐาน วิทายาศาสตร์ ป.6 เทอม1 และเทอม 2 สำหรับ ติวสอบเข้ารหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
p6sc072110 ก.ค. - 8 ส.ค.ส-อา16:00-18:00
จองที่นั่ง
7

อัตราค่าเรียน 2,990 บาท


คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย ชั้น ม.1 เรียนผ่านทาง Zoom

(เรียนผ่าน Zoom เรียนง่าย ๆ ได้ทุกเวลา)

คนไหนสนใจอยากเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ ต้องเตรียมตนเองให้พร้อม และอย่าลืมเลือกคอร์สติวสอบเข้า โรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย ที่จะช่วยให้การสอบง่ายขึ้น ซึ่งทางจุฬาติวเตอร์ มีการเปิดคอร์สำหรับน้อง ๆ โดยเฉพาะ เรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เข้าเรียนได้ทุกที่ เหมาะกับคนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด ติวเตอร์ทุกคนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมสอนให้น้อง ๆ ทุกคนนำไปใช้สอบได้จริงตามที่ตนเองคาดหวังเอาไว้

คอร์ส กวดวิชาคณิต สอบเข้า ม.1


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
m1m082114 ส.ค. - 12 ก.ย.ส-อา10:00-12:00
จองที่นั่ง
7

อัตราค่าเรียน 3,300 บาท

คอร์ส กวดวิชาอังกฤษ สอบเข้า ม.1


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
m1e082114 ส.ค. - 12 ก.ย.ส-อา13:00-15:00
จองที่นั่ง
7
e1081414 ส.ค. - 12 ก.ย.ส-อา13:00-15:00
จองที่นั่ง
8

อัตราค่าเรียน 3,300 บาท

คอร์ส กวดวิชาวิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
m1s082114 ส.ค. - 12 ก.ย.ส-อา16:00-18:00
จองที่นั่ง
8

อัตราค่าเรียน 3,300 บาท

 


คอร์สปรับพื้นฐาน ระดับชั้น มัธยมต้น
(เรียนผ่าน Zoom เรียนง่าย ๆ ได้ทุกเวลา)

คอร์สนี้เป็นคอร์สปรับพื้นฐานระดับชั้น ม.1-ม.3 โดยมุ่งเน้นสอนเนื้อหาระดับชั้น ม.3 เทอม1 และ เทอม 2  คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียน คอร์ส กวดวิชาสอบเข้าแก่นนครวิทยาลัย แต่อาจจะยังไม่ได้เรียนเนื้อหาหาของ ม.3 หรือ ต้องการทบทวนเนื้อหาก่อนจะเริ่มเรียนคอร์สตะลุยโจทย์

คอร์ส ปูพื้นฐาน เลข ม.3 เทอม1 และเทอม 2 สำหรับ ติวสอบเข้ารหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
m3m072110 ก.ค. - 8 ส.ค.ส-อา10:00-12:00
จองที่นั่ง
7

อัตราค่าเรียน 3,500 บาท

คอร์ส ปูพื้นฐาน อังกฤษ ม.3 เทอม1 และเทอม 2 สำหรับ ติวสอบเข้ารหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
m3e072110 ก.ค. - 8 ส.ค.ส-อา13:00-15:00
จองที่นั่ง
7

อัตราค่าเรียน 3,500 บาท

คอร์ส ปูพื้นฐาน วิทายาศาสตร์ ม.3 เทอม1 และเทอม 2 สำหรับ ติวสอบเข้ารหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
m3s072110 ก.ค. - 8 ส.ค.ส-อา16:00-18:00
จองที่นั่ง
7

อัตราค่าเรียน 3,500 บาท

 


คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย ชั้น ม.4 เรียนผ่านทาง Zoom

(เรียนผ่าน Zoom เรียนง่าย ๆ ได้ทุกเวลา)

ด้านคนไหนที่กำลังจะเรียนต่อในระดับ ม.4 คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย คือผู้ช่วยสำคัญที่จะทำให้การสอบผ่านอย่างที่ตั้งใจ ตรงนี้ทาง CHULATUTOR มีทีมงานติวเตอร์ที่เต็มไปด้วยเทคนิคการสอนเพื่อช่วยให้ข้อสอบง่ายขึ้น รูปแบบการเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เข้าเรียนได้ทุกที่แม้อยู่ต่างจังหวัด มีการทดสอบก่อนสอบจริงสำหรับทบทวนความรู้ด้วย

 

คอร์ส กวดวิชาคณิต สอบเข้า ม.4


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
m4m082114 ส.ค. - 12 ก.ย.ส-อา10:00-12:00
จองที่นั่ง
10

อัตราค่าเรียน 3,900 บาท

คอร์ส กวดวิชาอังกฤษ สอบเข้า ม.4


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
m4e082114 ส.ค. - 12 ก.ย.ส-อา13:00-15:00
จองที่นั่ง
7

อัตราค่าเรียน 3,900 บาท

คอร์ส กวดวิชาวิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
m4s082114 ส.ค. - 12 ก.ย.ส-อา10:00-12:00
จองที่นั่ง
7

อัตราค่าเรียน 3,900 บาท