KEPT

KEPT

สอบ KEPT คืออะไร

KEPT ย่อมาจาก Khon Kaen University English Proficiency Test เป็นข้อสอบมาตรฐานวัดความสามารถภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งข้อสอบจะทดสอบทั้งหมด 4 ทักษะ คือ การฟัง (Listening), การพูด (Speaking), การอ่านและคำศัพท์ (Reading และ Vocabulary) รวมไปถึงการเขียน (Writing)

ประเภทของข้อสอบ KEPT

KEPT เป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ (Paper based) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • KEPT Exit เป็นการสอบวัดความรู้ระดับภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประกอบการจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • KEPT X เป็นการสอบวัดความรู้ระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนและหลังการอบรม ซึ่งสามารถใช้ในโครงการต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • KEPT MDX เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์

แนวข้อสอบ KEPT (Download)

การสอบ KEPT จะมีทั้งหมด 100 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น Listening 30 ข้อ 30 นาที ส่วนพาร์ทอื่น ๆ ที่เหลืออีก 70 ข้อ ได้แก่ Vocabulary จำนวน 12 ข้อ, Structure จำนวน 21 ข้อ, Conversation จำนวน 12 ข้อ และ Reading จำนวน 25 ข้อ จะแจกข้อสอบพร้อมกัน และให้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที

สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบ KEPT ก็สามารถดาวน์โหลดแนวข้อสอบไปฝึกทำกันได้เลย

ตารางคะแนนสอบ KEPT เทียบเกณฑ์ CEFR

ผลสอบ KEPT สามารถเทียบกับเกณฑ์ของ CEFR ได้ ดังนี้

KEPTApproximate CEFR LevelKEPT LEVEL
0-12Novice
13-49A1Low
50-67A2Low-intermediate
68-79B1Intermediate
80-92B2High-intermediate
93-100C1Advance

วิธีสมัครสอบ KEPT

1. เข้าเว็บไซต์ http://www.li.kku.ac.th/lireg/ จะมีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการสอบรอบนั้นๆ ขึ้นให้อ่าน เมื่ออ่านเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ “ลงทะเบียนสมัครสอบ”

2. กรณีถ้ายังไม่เคยสมัคร ให้คลิก “สมัครสมาชิกใหม่” แต่หากเคยสมัครไว้แล้วให้ Log in ได้เลย

3. กรอกข้อมูลตามที่ระบบขึ้นให้กรอก เมื่อเรียบร้อยให้คลิกที่ “Confirm Register”

4. เข้าไปเลือกศูนย์สอบ โดยจะมีทั้งหมด 5 ศูนย์สอบให้เลือก ได้แก่

ภาคเหนือ

 • ศูนย์สอบลำพูน
 • สนามสอบ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ศูนย์สอบขอนแก่น
 • สนามสอบ อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ภาคกลาง

 • ศูนย์สอบกรุงเทพฯ
 • สนามสอบ อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาคตะวันออก

 • ศูนย์สอบชลบุรี
 • สนามสอบ อาคารบรรยายรวม ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ภาคใต้

 • ศูนย์สอบสงขลา
 • สนามสอบ อาคาร 17 ม.ทักษิณ

5. เมื่อเลือกสนามสอบได้แล้ว ให้ดำเนินการชำระค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท โดยต้องชำระภายใน 24 ชั่วโมง และทำการอัพโหลดหลักฐฐานการชำระเงินในเว็บไซต์

6. จากนั้นรออีเมลยืนยันการสมัคร ประมาณ 2-3 วันทำการ เมื่อได้รับอีเมลดังกล่าวแล้ว ให้ดำเนินการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบออกมา

KEPT สอบที่ไหน

มีสนามสอบให้เลือกอยู่ 5 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่

ศูนย์สอบลำพูน

สนามสอบ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

 

ศูนย์สอบขอนแก่น

สนามสอบ อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 

ศูนย์สอบกรุงเทพฯ

สนามสอบ อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ศูนย์สอบชลบุรี

สนามสอบ อาคารบรรยายรวม ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

 

ศูนย์สอบสงขลา

สนามสอบ อาคาร 17 ม.ทักษิณ

 

เปรียบเทียบ ความเหมือนและความต่าง CU-TEP VS KEPT

รายละเอียดCU-TEPKEPT
ชื่อเต็มChulalongkorn University Test of English ProficiencyKhonKaen University English Proficiency Test
หน่วยงานจัดสอบสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การใช้งานผลคะแนน
 • ใช้สำหรับศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่รองรับ
 • ใช้วัดความรู้ระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป
 • ใช้ประกอบการจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ใช้วัดความรู้ระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป
 • วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์
โครงสร้างข้อสอบ

Listening 30 ข้อ

Reading 60 ข้อ

Writing 30 ข้อ

รวม 120 ข้อ

Listening 30 ข้อ

Vocabulary จำนวน 12 ข้อ

Structure จำนวน 21 ข้อ

Conversation จำนวน 12 ข้อ

Reading จำนวน 25 ข้อ

รวม 100 ข้อ

รอบสอบมีทุกเดือน เดือนละ 1-2 ครั้งมีจัดสอบเกือบทุกเดือน แต่ละเดือนจะมีรอบสอบให้เลือกประมาณ 2-6 รอบ แล้วแต่ตารางในแต่ละปี 
ประเภทการสอบ

แบ่งประเภทตามโครงสร้างข้อสอบ คือ

 • CU-TEP แบบปกติ สอบ 3 พาร์ท ได้แก่ Listening, Reading, Writing
 • CU-TEP and Speaking สอบ 4 พาร์ท ได้แก่ Listening, Reading, Writing และ Speaking

มีการแบ่งแยกประเภทการสอบตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่

 • KEPT Exit
 • KEPT X
 • KEPT MDX
รูปแบบการสอบ

แบบทำข้อสอบในกระดาษ (PBT)

แบบทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ (CBT)

มีเฉพาะแบบทำข้อสอบในกระดาษ (PBT)
ค่าสอบ

แบบทำข้อสอบในกระดาษ (PBT) 900 บาท

แบบทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ (CBT) 2,500 บาท

500 บาท
อายุผลสอบ

2 ปี

2 ปี
Related Posts