fbpx
02-252-8633 , 084-942-4261

IELTS On The Go 4

By chulatutor   on 19/05/17
IELTS On The Go 4

IELTS On The Go 4

สวัสดีเดือนเมษายน เดือนแห่งวันหยุดเยอะแยะมากมาย สำหรับบทความของเดือนนี้เราจะมาต่อกันที่เรื่องความผิดพลาดดาด้านไวยากรณ์ ที่เราพบเจอบ่อยๆ ตอนทำข้อสอบ IELTS  เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในข้อสอบทุดส่วนทั้ง  Listening, Reading, Writing และ Speaking คะแนนของเราก็จะได้เพิ่มมากขึ้น ถูกหักน้อยลง แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราใช้ไบยากรณ์ในประโยคผิดพลาดมากกว่าร้อยละ 50 แน่นอนเลยว่าจะหวังให้คะแนนของเราได้มากกว่า band 6 นั้น คงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น เราควรตั้งใจทำให้ข้อสอบของเรามีส่วนผิดพลาดด้านไวยากรณ์ให้น้อยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่จะได้เพิ่มคะแนนของเราได้ และข้างล่างนี้ก็คือข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่มักใช้ผิดและสับสน 4 ข้อ ที่มาพร้อมกับวิธีใช้มันอย่างถูกต้องค่ะ

 

1. “The” 

เราใช้ “the” เมื่อ….

– เป็นสิ่งที่มีเฉพาะในบริเวณนั้นๆ เช่น the government, the bridge, the river
– เป็นสิ่งที่มีหนึ่งเดียวในโลกใบนี้ เช่น the sun, the moon, the White House, the ozone layer
– ใช้กับลำดับที่ เช่น the first, the second, the third เป็นต้น
– ใช้กับการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น the most beautiful, the richest, the fastest หรือบางกรณีกับการเปรียบเทียบขั้นกว่ากรณีที่เป็นการเปรียบเทียบแค่ 2 สิ่งเท่านั้น หรือสำนวน The ขั้นกว่า…..,the ขั้นกว่า……
– ใช้กับสถานที่ซึ่งชื่อของสถานที่นั้นหมายถึงกลุ่มของเกาะหรือรัฐต่างๆ รวมกัน เช่น the Netherlands, The United States, the Maldives

เราไม่ใช้ “the” เมื่อ…..

– พูดถึงสถานที่หนึ่งเดียวหรือชื่อประเทศ เช่น Europe, China, Norway
– พูดถึงสิ่งโดยทั่วๆ ไป ที่เราใช้เป็นพหูพจน์ เช่น; Dogs are always honest and love their owners. German cars are good quality.

 

2.  –ing หรือ to + infinitive

– เราใช้ to + infinitive ตามหลังกริยาต่อไปนี้ : would like, want, seem, refuse, promise, prepare, learn, hope, help, deserve, offer, ask, desire, afford, hope, และ learn how

ตัวอย่างเช่น : 

My brother learns how to drive a car this morning.
He is a good employee, he desreves to be promoted.
Suda prepares to take IELTS exam next month.

– เราใช้ –ing ตามหลังกริยาต่อไปนี้ : advise, suggest, recommend, keep, mind, practice, imagine, give up, finish, stop, consider, carry on, deny, avoid และ involve

ตัวอย่างเช่น : 

He recommends eating at the new restaurant over there.
If you drink alcohol, avoid driving a car.
Stop talking ! This is a library.

 

3.  การใช้บุพบทตามหลัง  Noun หรือ Adjective

คนมักสับสนว่าบุพบทตัวไหนจะใช้หลัง Noun หรือ Adjective ตัวใด บางคนก็ใช้ความคุ้นเคยในการใช้งาน บางคนก็เดาๆ เอา และนี่คือบุพบททั่วไปที่คนมักสับสนในการใช้งานบ่อยๆ ค่ะ

At : good at, surprised at

– About / With : pleased about something, pleased with someone, disappointed about something, disappointed with someone, worried about something or someone
– in : increase in, decrease in, rise in, drop in
– of : number of, use of, advantage/disadvantage of

 

4. ApostropheS (“ , ‘s)

เราใช้ ApostropheS (‘, ‘s) เมื่อเราต้องการย่อคำ โดยเป็นคำที่เราสามารถย่อได้ และรู้กันเป็นสากล เช่น

– cannot – can’t
– do not – don’t
– I will – I’ll
– Cherry’s car
– Kedy’s boyfriend

 

จำไว้นะคะ ว่าการย่อคำนั้น โดยปกติจะใช้เมื่อเป็นภาษาพูด ไม่ทางการ เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงเมื่อต้องการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแบบการสอบเพื่อศึกษาต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสอบการเขียน ขอแนะนำว่า ให้เขียนคำเต็มๆ ไปเลยค่ะ ปลอดภัยสุด หลีกเสียงการเข้าใจผิดไปด้วย จะใช้ “of” เป็นตัวอธิบายคำขยายก็ได้ค่ะ แล้วก็อย่าลืมติดตามกันต่อในฉบับต่อไป เพราะเราจะนำเสนอความผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาคต่อที่ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาเค้าคัดสรรกันมารวมไว้จ้ะ

 

Tags