CHULATUTOR.COM

IELTS Indicator

ielts indicator

IELTS Indicator คืออะไร

IELTS Indicator คือ การสอบภาษาอังกฤษที่ข้อสอบจะเหมือนกับ IELTS ทุกประการ แต่ระบบการสอบ IELTS Indicator จะออกแบบมาให้เราสามารถสอบ IELTS ออนไลน์จากที่บ้านได้ แต่อย่างไรก็ตาม การสอบแบบนี้ มักจะเปิดให้บริการเฉพาะในช่วงที่ศูนย์สอบไม่สามารถเปิดสอบได้ตามปกติ ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าจะไปสอบ IELTS ที่ไหนดี โดยเนื้อหาของการสอบ IELTS Indicator นั้นจะประกอบไปด้วย 4 พาร์ท เช่นเดียวกับการสอบ IELTS ปกติ ได้แก่ การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking)

IELTS Indicator สอบอะไรบ้าง

การสอบ IELTS Indicator นั้น มีมาตรฐานในการออกข้อสอบและการให้คะแนนไม่ต่างกับการสอบ IELTS แบบปกติ โดยเนื้อหาข้อสอบจะประกอบไปด้วย 4 พาร์ท เช่นเดียวกัน ได้แก่

  • การฟัง (Listening) จำนวน 40 ข้อ ให้เวลา 30 นาที
  • การอ่าน (Reading) จำนวน 40 ข้อ ให้เวลา 60 นาที
  • การเขียน (Writing) จำนวน 2 หัวข้อ ให้เวลา 60 นาที
  • การพูด (Speaking) จำนวน 3 ข้อ ให้เวลา 11 – 14 นาที

IELTS Indicator สอบยังไงบ้าง

การสอบ IELTS Indicator จะสอบติด ๆ กันทั้ง 3 พาร์ท ได้แก่ การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ส่วนพาร์ทการพูด (Speaking) จะเป็นพาร์ทที่แยกออกไป ซึ่งอาจจะสอบก่อนหรือหลังจากสอบพาร์ทอื่น ๆ แล้วก็ได้ และนอกจากนี้ การสอบ IELTS Indicator จะต้องมีการติดตั้งบราวเซอร์สำหรับสอบโดยเฉพาะ ดังนั้น ผู้สอบควรใช้อุปกรณ์เป็นคอมพิวเตอร์ PC หรือแลปทอป และควรใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ สัญญาณคงที่ เพราะการสอบจะสอบต่อเนื่องมาก ๆ อีกทั้งพาร์ทการพูดจะต้องสอบผ่านวิดีโอคอล เรื่องอุปกรณ์และคุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

วิธีการสมัครสอบ IELTS Indicator

IELTS Indicator สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของศูนย์สอบได้เลย ไม่ว่าจะเป็น British Council หรือ IDP โดยค่าสอบจะอยู่ที่ $149 USD มีความถี่ในการจัดสอบจะอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละ 1 วัน ซึ่งถือว่าเป็นการจัดสอบที่ค่อนข้างถี่ แต่อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณ์ที่ศูนย์สอบปิดแล้วต้องสอบ IELTS Indicator ก็ควรสมัครล่วงหน้าไว้จะดีที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่ต้องรีบยื่นคะแนน เพราะแม้จะเป็นการสอบ IELTS ที่บ้านแบบออนไลน์ แต่ก็ไม่สามารถทราบคะแนนได้ทันที แต่เราจะทราบผลคะแนนประมาณ 7 วันหลังสอบ ดังนั้น ผู้ที่มีเวลาไม่มากนักก็จะต้องคำนึงถึงระยะเวลาตรงนี้ด้วย

คะแนนสอบ IELTS Indicator ใช้ยื่นที่ไหนได้บ้าง

ผลสอบ IELTS Indicator ส่วนใหญ่แล้วมักใช้ยื่นเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งก็มีหลาย ๆ ประเทศที่เปิดรับ เช่น สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ แต่อย่างไรก็ตาม แต่ละมหาวิทยาลัยในประเทศนั้น ๆ อาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับคะแนน IELTS Indicator ไม่เหมือนกัน บางแห่งไม่รับคะแนนนี้ บางที่สามารถยื่นได้ แต่ต้องสอบข้อสอบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพิ่มเติม หรือบางมหาวิทยาลัยก็สามารถให้ยื่นได้ในช่วงที่เปิดรับสมัครเพื่อให้ยื่นได้ทันกำหนด แต่อาจจะต้องไปสอบ IELTS ปกติซ้ำอีกครั้ง ดังนั้น ก่อนสมัครสอบ IELTS Indicator แนะนำให้ตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยที่เราสนใจก่อนจะดีที่สุด

วันสอบ IELTS Indicator ต้องเตรียมอะไรบ้าง

การสอบ IELTS Indicator สิ่งที่สำคัญคืออุปกรณ์ที่อยากเน้นย้ำให้ใช้เป็นคอมพิวเตอร์ PC หรือแลปทอป และควรใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งบราวเซอร์สำหรับสอบ Safe Exam Browser (SEB) ได้ นอกจากนี้ยังต้องมีหูฟัง กล้องเว็บแคม ไมโครโฟน และพาสปอร์ตเพื่อยืนยันตัวตนระหว่างสอบ Speaking

ทดลอง เรียน IELTS Online Free กับ CHULATUTOR​

เรียน IELTS
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com