Review ข้อสอบ cu-tep speaking
084-942-4261
Review ข้อสอบ CU-TEP “Speaking Test”
By chulatutor   on 21/08/16

Review ข้อสอบ CU-TEP “Speaking Test”

วันที่ 21 สิงหาคม 2559

เวลา 13.30 – 15.30 น.

การสอบ CU-TEP Part Speaking นั้น ใช้เพื่อวัดทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูดของน้องๆ ค่ะ โดยปัจจุบันคณะที่ต้องการคะแนนในส่วนนี้ด้วยคือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ เรียกกันว่า BBA (Bachelor Degree of Business Administration in International Program) โดยต้องการคะแนน CU-TEP ปกติ และ Speaking Part ขั้นต่ำ 101 คะแนนค่ะ แน่นอนว่า ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่ ก็จะเป็นน้องๆ มัธยมปลายที่ต้องการเข้าศึกษาต่อด้าน BBA และก็จะมีบุคคลทั่วไปที่อาจจะอยากวัดความรู้ภาษาอังกฤษเข้าสอบด้วยเช่นเดียวกันค่ะ การเตรียมตัวไปสอบใน Part นี้ ก็เป็นการเตรียมตัวต่อจากการสอบ CU-TEP ข้อเขียนในตอนเช้าค่ะ เพราะ Part Speaking เราจะสอบในรอบบ่าย และไม่ได้เปิดทุกรอบ จึงต้องคอยตรวจดูว่า เปิดเมื่อไหร่บ้าง และรีบสมัครค่ะ เพราะว่ารับจำนวนค่อนข้างจำกัด ช่วงเวลาในการสอบก็จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวด้านล่างตึกตั้งแต่ 12.45 น. เป็นต้นไปค่ะ รายละเอียด มีดังนี้ค่ะ

สถานที่สอบ คือ อาคารมหาจักรี สิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าสอบ จะถูกเรียกให้ยืนเรียงแถว โดยแบ่งเป็นกลุ่มการสอบ ครั้งนี้มีจำนวน 4 รอบ โดยรอบ 1จะถูกเรียกก่อนเวลา 12.45 น. และรอบที่เหลือ จะถูกเรียกพร้อมกันเวลา 13.30 น. โดยน้องๆ ต้องมาดูรายชื่อของตัวเองว่ามีชื่ออยู่ที่รอบใด และให้มาเข้าแถวเตรียมตัวเดินขึ้นไปรายงานตัวที่ชั้น 3 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเดินตรวจบัตรประจำตัวประชาชน และให้เซ็นชื่อ จากนั้นนำป้ายเลขที่นั่งสอบที่วางไว้บนโต๊ะ ติดหน้าอกเสื้อให้เรียบร้อย

เมื่อใกล้เวลาสอบ จะมีผู้คุมสอบ พาขึ้นไปยังชั้น 7 ซึ่งเป็นห้องโสตทัศนศึกษา ที่เราจะใช้สอบ โดยแบ่งผู้เข้าสอบออกเป็น 30 คนต่อห้อง ผู้เข้าสอบนั่งตามเลขที่นั่งตามป้ายของตนเอง โดยก่อนเข้าห้องโสตฯ นี้ จะต้องวางกระเป๋าสัมภาระต่างๆ ไว้หน้าห้อง นำเข้าไปเพียงแต่บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสพอร์ตเท่านั้น (ห้องสอบมีปากกา และกระดาษ A4 ให้)

 

ช่วงเวลาสอบ CU-TEP

เมื่ออยู่ในห้องโสตฯ เจ้าหน้าที่คุมสอบจะอธิบายขั้นตอนคร่าวๆ และตรวจสอบอุปกรณ์หูฟังว่าได้ยินชัดเจนหรือไม่ การสอบจะเริ่มพร้อมกันหมด ใช้เวลาสอบ 15 นาที โดยจะมีจอภาพขนาดใหญ่ด้านหน้าห้อง เพื่อใช้ดูภาพและโจทย์ที่จะใช้ในการสอบ เมื่อถึงเวลาสอบ จะเริ่มจากการอธิบายวิธีการสอบทั้งหมดอีกครั้ง โดยดูจากจอภาพ สิ่งสำคัญคือ ผู้สอบจะต้องพูดตอบในเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พูดเท่านั้น คือเวลา Speaking Time หากพูดในเวลาเตรียมตัว (Preparation Time) จะไม่มีการบันทึกเสียงใดใด และสามารถจดโน้ตได้ในกระดาษที่วางบนโต๊ะ

 

เริ่มสอบ โดยการเริ่มพูดแนะนำตัวเอง โดยต้องพูด ชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ตามด้วย เลขบัตรประชาชน หรือ พาสพอร์ต ให้ถูกต้อง มีเวลาให้พูด 2 นาทีค่ะ หลังจากนั้น จะเริ่มเข้าสู่การสอบ Part 1

Part 1 ใน Part นี้จะเป็นการให้พูดอธิบายสิ่งที่เห็นจากภาพที่โจทย์ให้มา โดยจะมีเวลาเตรียมตัว Preparation time 45 วินาที และ หลังจากนั้นจะมีเสียงสัญญาณให้เริ่มพูด โดยเวลาในการตอบคือ Speaking Time 2 นาที

Part 2 ใน Part 2 เป็นการตอบคำถามแบบให้ความคิดเห็นของเราเองจากโจทย์ที่ให้บนจอภาพ โดยมีเวลาเตรียมตัว Praparation Time 45 วินาที และเวลาให้พูดตอบ Speaking Time 2 นาที

Part 3 ใน Part 3 จะมีวีดีโอให้ดูเป็นคนพูด ประมาณ 2-3 นาที และให้เราสรุปเรื่องราวที่ได้ฟังด้วยตัวเราเอง ซึ่งเราสามารถจดโน้ตได้ในขณะฟัง และเมื่อวีดีโอจบลง จะมีเวลาให้เตรียมตัว Preparation Time 45 วินาที จากนั้นก็เริ่มพูด Speaing Time 2 นาที ใน Part นี้ การให้คะแนนจะมีทั้ง ความครบถ้วนของเนื้อหา การเรียงลำดับเรื่อง การออกเสียง และองค์ประกอบรวมทั้งหมด ผู้สอบจึงควรเรียงลำดับความคิด และโยงเข้ากับเรื่องให้ชัดเจน

 

หลังการสอบ CU-TEP

เมื่อสอบเสร็จ จะมีสัญญาเตือนให้ถอดหูฟัง และวางไว้ที่เดิม และให้ถอดป้ายเลขที่นั่งของเราติดไว้กับกระดาษโน้ต จากนั้นรอจนกว่าผู้คุมสอบ จะเดินเก็บป้ายที่นั่งและกระดาษโน้ตจนครบ จากนั้น จึงออกจากห้องสอบได้ เป็นอันเสร็จสิ้นการสอบ Speaking Test

 

เนื้อหาในการสอบครั้งนี้

Part 1 รูปภาพเป็นเรื่องของมารยาททางสังคม 6 ภาพ ตัวอย่างดังนี้ค่ะ

 

cu-tep speaking

Part 2 โจทย์คือ Do you think Etiquette is important in society? ให้เราตอบคำถามจากโจทย์นี้

Part 3 เป็นวีดีโอ Talk พูดถึง British Etiquette ในวีดีโอจะพูดเรื่องมายาทของคนอังกฤษที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองผู้ดี และยกตัวอย่างมารยาทของผู้ดีอังกฤษแบบต่างๆ ได้แก่

  • การจับมือกัน เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รู้จักกันเป็นครั้งแรก
  • คำพูดที่พูดเป็นประจำในชีวิตประจำวัน Excuse me /Please/ Thank you
  • ความตรงต่อเวลา หากมีนัดต่างๆ ควรไปก่อนเวลา 5 – 10 นาที แต่หากได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้ การไปก่อนเวลาอาจจะเป็นการทำลายบรรยากาศและเสียมารยาทได้
  • คำถามต้องห้าม เช่น อายุ สถานะการแต่งงาน รายได้ เป็นต้น

รวมถึงพูดถึงข้อควรระวังว่า มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมหนึ่ง อาจจะเป็นข้อต้องห้ามในอีกสังคมหนึ่งก็เป็นได้ จึงต้องเรียนรู้มารยาทของแต่ละสังคมให้ดี

น้องๆ จะสังเกตว่าเนื้อเรื่องจะเป็นทิศทางเดียวกันหมดทั้ง 3 Part เพราะฉะนั้นเราสามารถนำสิ่งที่เราเจอใน Part 1 มาเป็นองค์ประกอบในการคิดคำตอบใน Part ต่อๆ มาได้หมดเลยค่ะ จะช่วยลดเวลาในการนั่งนึกคำตอบได้ เช่น อาจจะใช้ตัวอย่างใครสักคนในรูป Part 1 มาเป็นตัวอย่างประกอบการตอบคำถามใน Part 2 อะไรแบบนี้ แล้วเวลาเราพูดตอบ พูดด้วยเสียงปกตินะคะ ไม่ต้องตะโกน มีสมาธิอยู่ในคอกของเรา (โต๊ะพูดมันจะเหมือนคอกเวลาเข้าห้องโสตฯ น่ะ) ตะโกนดังไปรบกวนเพื่อนข้างๆ ด้วย เพราะพูดพร้อมกันหมด แล้วหากใครอยากจะออกท่าทาง ใช้มือไม้ เวลาพูด ก็ทำได้ตามสบายค่ะ เพื่อจะช่วยในการออกเสียง หรือนึกคำพูดได้ อย่าลืมใช้กระดาษโน้ตในการร่างเนื้อหาคร่าวๆ ก่อนการพูดนะคะ จะช่วยเรียงลำดับการพูด และทำให้เราไม่หลงประเด็นค่ะ ไม่ต้องตื่นเต้นมากเกินไป ทำใจสบายๆ ค่ะ พูดให้เป็นตัวเอง ชัดถ้อยชัดคำ และเน้นความถูกต้องค่ะ

TIPS

  • หากต้องการความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ในตอนพูดเลขที่บัตรประชาชน อาจใช้ช่วงเวลาก่อนเริ่มพูด เขียนเลขบัตรประชาชนเป็นตัวเขียนไว้ และอ่านตาม จะทำให้พูดได้เร็ว ถูกต้อง มากขึ้นค่ะ
  • เช่น 001-234-567-890-1 =zero zero one two three four five six seven eight nine zero one
  • หากรอบนั้นมีผู้เข้าสอบจำนวนมาก น้องๆ ต้องจำเลขที่นั่ง และรอบการสอบของตัวเองให้ชัดเจน และไปตามห้องและเวลาที่กำหนดให้ถูกต้องค่ะ
  • มีสมาธิแค่ในคอกที่นั่งของตัวเอง และไม่ต้องพูดดัง เพราะว่าไมโครโฟนจ่อที่ปากอยู่แล้ว พูดดังมากไปก็รบกวนเพื่อนข้างๆ ด้วยค่ะ
  • เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนขึ้นไปรายงานตัวชั้นบน เพราะโอกาสจะเดินออกมาเข้าอีกจะค่อนข้างวุ่นวาย

 

ปัญหาที่พบในครั้งนี้

เนื่องจากจำนวนคนสอบในครั้งนี้ค่อนข้างเยอะ ต้องแบ่งออกเป็น 4 รอบ (รอบที่แล้วแค่ 2 รอบเอง) ทำให้เกิดความวุ่นวายเล็กน้อย ตอนเรียกรวมตัวกันที่ชั้น 3 ปัญหาที่เจอคือ เจ้าหน้าที่ที่เรียงให้ต่อแถวที่ชั้น 1 แจ้งว่าให้รอบ 2-4 ขึ้นไปรายงานตัวข้างบนพร้อมกันเลย (รอบ 1 ขึ้นไปก่อนอยู่แล้ว) แต่เมื่อทุกคนที่สอบรอบ 2-4 ขึ้นไปพร้อมกัน เจ้าหน้าที่ที่ชั้น 3 ซึ่งมีหลายคน กลับพูดไม่ตรงกัน บางคนบอกว่า เรียกแค่รอบ 2 ค่ะ บางคนบอกว่าเรียกรวมทั้งหมดค่ะ ทำให้น้องๆ ต้องไปยืนออกันหน้าห้องรายงานตัวเป็นเวลาครู่ใหญ่ จนสุดท้าย เจ้าหน้าที่ค่อยมาบอกใหม่ว่า ให้เข้าพร้อมกันทั้งหมดทุกคน โดยให้แต่ละคนแจ้งรอบการสอบของตัวเองที่ต้องดูมาให้เรียบร้อย เพื่อจะได้เข้าไปนั่งตามเลขที่นั่งในห้องรายงานตัวได้ถูกต้อง ซึ่งอยากแนะนำว่า น้องๆ ควรจำเลขที่นั่งตัวเองให้ได้ และบอกเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง คอยฟังคำประกาศดีๆ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้ไมโครโฟนค่ะ เราต้องรักษาสิทธิ์ของเรานะคะ วัยรุ่นยุคใหม่ แล้วถ้ารู้แล้ว ก็หันมาบอกเพื่อนข้างๆ ด้วยค่ะ เพื่อความรวดเร็วมากขึ้น

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chulatutor.com/cu-tep/

Review ข้อสอบ cu-tep speaking

การสอบ CU-TEP Part Speaking นั้น ใช้เพื่อวัดทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูดของน้องๆ ค่ะ โดยปัจจุบันคณะที่ต้องการคะแนนในส่วนนี้ คือ BBA
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin