ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง present subjunctive
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง present subjunctive
By chulatutor   on 05/06/15

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง present subjunctive

คนจำนวนมากไม่คุ้นคเยกับคำว่า Subjunctive ค่ะ เพราะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร ต้องใช้งานอย่างไร แต่ถ้าเห็นที่พี่กำลังจะอธิบายต่อไปนี้ รับรองได้ว่าต้องร้อง อ๋อ… กันแน่นอนค่ะ

Subjunctive คือ ประโยคในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงความต้องการ ความปรารถนา เงื่อนไขการสมมติ ความเป็นไปได้ คำแนะนำต่างๆ ซึ่งมีทั้งรูปในปัจจุบันและในอดีต เราเริ่มที่ Present Subjunctive ก่อนเลยดีกว่าค่ะ

Present Subjunctive หมายถึง ประโยคที่แสดงความต้องการ ความจำเป็นและความปรารถนาที่เป็นไปได้ แยกออกเป็น 3 ประการ ได้แก่

 

1. ใช้เมื่อแสดงความต้องการในรูปประโยคที่มีโครงสร้างดังต่อไปนี้

Subject. + V. + that + Subject. + (should) + infinitive without to

 

โดยมีกริยาเหล่านี้เป็นกริยาที่นิยมใช้ใน Subjunctive ค่ะ advise, ask, urge, request, suggest, recommend, insist, order, prefer, propose, require, command

เช่น Mommy often insists that John should eat more vegetables. , She requests that I (should) be here at seven o’clock.

 

2. ใช้เมื่อแสดงความจำเป็น โดยมีกริยาเหล่านี้เป็นที่นิยมใช้

คำที่ใช้แสดงความจำเป็นส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปคำคุณศัพท์ เช่น important, necessary, essential, imperative, advisable, significant, preferable เป็นต้น หรือคำอื่นๆ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกับคำเหล่านี้ ในโครงสร้าง It is + Adjective + that + Subject + (should) + V.infitive เช่น It is advisable that you should visit the doctor. , It is important that you should have your own cellphone. , It is better that you should be there early.

 

3. ใช้เมื่อแสดงความปรารถนา ในโครงสร้างดังนี้

It is (my,their, his etc.) wish that + Subject + (should) + V.infinitive

 

เช่น It’s my wish that you should get back home now.

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง present subjunctive

 

1. I’d like to suggest(1) that parents kept(2) a closer eye on their(3) young children and choose better shows for them to watch(4) .

 

คำตอบ คือ ข้อ 2

“ฉันแนะนำว่าพ่อแม่ควรดูแลบุตรหลานของตนเองอย่างใกล้ชิดและควรเลือกรายการดีๆ ให้พวกเขาดู”

ข้อนี้ให้เราสังเกตจากคำว่า suggest that ซึ่งอยู่ในโครงสร้าง Subjunctive ดังนั้นกริยาข้างหลังจะต้องเป็น V. infinitive ต้องแก้เป็น keep ค่ะ

 


 

2. The librarian said(1) it was important(2) I returned(3) the book immediately(4).

 

คำตอบ คือ ข้อ 3

“เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์กล่าวว่ามันสำคัญมากที่เราจะต้องคืนหนังสือในทันที”

ข้อนี้เราสังเกตจากคำว่า it was important ซึ่งเป็นโครงสร้างใน Subjunctive ดังนั้นคำว่า return จึงต้องใช้เป็น V.infinitive ค่ะ

 


 

3. It is vital(1) that children remained(2) in the school grounds(3) until their parents arrive(4).

คำตอบ คือ ข้อ 2

“เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เด็กๆ ต้องรออยู่ในสนามหญ้าจนกระทั่งผู้ปกครองมารับ”

ข้อ 2 เช่นเดียวกับตัวอย่างข้อ 2 ค่ะ เราดูที่คำว่า it is vital that ดังนั้น remain จึงเป็น V.infinitive remain ค่ะ

 

 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชา CU-TEP ได้ที่ https://www.chulatutor.com/cu-tep/

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง present subjunctive

คนจำนวนมากไม่คุ้นคเยกับคำว่า Subjunctive ค่ะ เพราะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร ต้องใช้งานอย่างไร แต่ถ้าเห็นที่พี่กำลังจะอธิบายต่อไปนี้ รับรองได้ว่าต้องร้อง อ๋อ... กันแน่นอนค่ะ
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin