Review CU-TEP Speaking Exam , the session of February 2017

Review CU-TEP Speaking Exam , the session of February 2017

Review CU-TEP Speaking Exam , the session of February 2017

การสอบ CU-TEP Part Speaking นั้น ใช้เพื่อวัดทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูดของน้องๆ ค่ะ โดยปัจจุบันคณะที่ต้องการคะแนนในส่วนนี้ด้วยคือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ เรียกกันว่า BBA  (Bachelor Degree of Business Administration in International Program)  โดยต้องการคะแนน CU-TEP ปกติ และ Speaking Part ขั้นต่ำ 101 คะแนนค่ะ แน่นอนว่า ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่ ก็จะเป็นน้องๆ มัธยมปลายที่ต้องการเข้าศึกษาต่อด้าน BBA และก็จะมีบุคคลทั่วไปที่อาจจะอยากวัดความรู้ภาษาอังกฤษเข้าสอบด้วยเช่นเดียวกันค่ะ  การเตรียมตัวไปสอบใน Part นี้ ก็เป็นการเตรียมตัวต่อจากการสอบ CU-TEP ข้อเขียนในตอนเช้าค่ะ เพราะ Part Speaking เราจะสอบในรอบบ่าย และไม่ได้เปิดทุกรอบ จึงต้องคอยตรวจดูว่า เปิดเมื่อไหร่บ้าง และรีบสมัครค่ะ เพราะว่ารับจำนวนค่อนข้างจำกัด ช่วงเวลาในการสอบก็จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวด้านล่างตึกตั้งแต่ 12.45 น. เป็นต้นไปค่ะ  รายละเอียด มีดังนี้ค่ะ

 

สถานที่สอบ คือ  อาคารมหาจักรี สิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้เข้าสอบ CU-TEP Speaking จะถูกเรียกให้ยืนเรียงแถว โดยแบ่งเป็นกลุ่มการสอบ ครั้งนี้มีจำนวน 4 รอบ โดยรอบ 1จะถูกเรียกก่อนเวลา 12.45 น. และรอบที่เหลือ จะถูกเรียกพร้อมกันเวลา 13.30 น. โดยน้องๆ ต้องมาดูรายชื่อของตัวเองว่ามีชื่ออยู่ที่รอบใด และเจ้าหน้าที่จะเรียกให้มาเข้าแถวเตรียมตัวเดินขึ้นไปรายงานตัวที่ชั้น 3 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเดินตรวจบัตรประจำตัวประชาชน และให้เซ็นชื่อ จากนั้นนำป้ายเลขที่นั่งสอบที่วางไว้บนโต๊ะ ติดหน้าอกเสื้อให้เรียบร้อย

 

เมื่อใกล้เวลาสอบ จะมีผู้คุมสอบ พาขึ้นไปยังชั้น 7 ซึ่งเป็นห้องโสตทัศนศึกษา ที่เราจะใช้สอบ โดยแบ่งผู้เข้าสอบออกเป็น 30 คนต่อห้อง ผู้เข้าสอบนั่งตามเลขที่นั่งตามป้ายของตนเอง โดยก่อนเข้าห้องโสตฯ นี้ จะต้องวางกระเป๋าสัมภาระต่างๆ ไว้หน้าห้อง นำเข้าไปเพียงแต่บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสพอร์ตเท่านั้น (ห้องสอบมีปากกา และกระดาษ A4 ให้)

 

ช่วงเวลาสอบ
เมื่ออยู่ในห้องโสตฯ เจ้าหน้าที่คุมสอบจะอธิบายขั้นตอนคร่าวๆ และตรวจสอบอุปกรณ์หูฟังว่าได้ยินชัดเจนหรือไม่ การสอบจะเริ่มพร้อมกันหมด ใช้เวลาสอบ 15 นาที โดยจะมีจอภาพขนาดใหญ่ด้านหน้าห้อง เพื่อใช้ดูภาพและโจทย์ที่จะใช้ในการสอบ เมื่อถึงเวลาสอบ จะเริ่มจากการอธิบายวิธีการสอบทั้งหมดอีกครั้ง โดยดูจากจอภาพ สิ่งสำคัญคือ ผู้สอบจะต้องพูดตอบในเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พูดเท่านั้น คือเวลา Speaking Time หากพูดในเวลาเตรียมตัว (Preparation Time) จะไม่มีการบันทึกเสียงใดใด และสามารถจดโน้ตได้ในกระดาษที่วางบนโต๊ะ

 

เริ่มสอบ CU-TEP Speaking โดยการเริ่มพูดแนะนำตัวเอง โดยต้องพูด ชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ตามด้วย เลขบัตรประชาชน หรือ พาสพอร์ต ให้ถูกต้อง มีเวลาให้พูด 2 นาทีค่ะ หลังจากนั้น จะเริ่มเข้าสู่การสอบ Part 1

Part 1 ใน Part นี้จะเป็นการให้พูดอธิบายสิ่งที่เห็นจากภาพที่โจทย์ให้มา โดยจะมีเวลาเตรียมตัว Preparation time 45 วินาที และ หลังจากนั้นจะมีเสียงสัญญาณให้เริ่มพูด โดยเวลาในการตอบคือ Speaking Time 2 นาที

Part 2  ใน Part 2  เป็นการตอบคำถามแบบให้ความคิดเห็นของเราเองจากโจทย์ที่ให้บนจอภาพ โดยมีเวลาเตรียมตัว Praparation Time 45 วินาที และเวลาให้พูดตอบ Speaking Time 2 นาที

Part 3 ใน Part 3 จะมีวีดีโอให้ดูเป็นคนพูด ประมาณ 2-3 นาที และให้เราสรุปเรื่องราวที่ได้ฟังด้วยตัวเราเอง ซึ่งเราสามารถจดโน้ตได้ในขณะฟัง และเมื่อวีดีโอจบลง จะมีเวลาให้เตรียมตัว Preparation Time 45 วินาที จากนั้นก็เริ่มพูด Speaing Time 2 นาที ใน Part นี้ การให้คะแนนจะมีทั้ง ความครบถ้วนของเนื้อหา การเรียงลำดับเรื่อง การออกเสียง และองค์ประกอบรวมทั้งหมด ผู้สอบจึงควรเรียงลำดับความคิด และโยงเข้ากับเรื่องให้ชัดเจน

 

หลังการสอบ

เมื่อสอบเสร็จ จะมีสัญญาเตือนให้ถอดหูฟัง และวางไว้ที่เดิม  และให้ถอดป้ายเลขที่นั่งของเราติดไว้กับกระดาษโน้ต จากนั้นรอจนกว่าผู้คุมสอบ จะเดินเก็บป้ายที่นั่งและกระดาษโน้ตจนครบ จากนั้น จึงออกจากห้องสอบได้ เป็นอันเสร็จสิ้นการสอบ Speaking Test

 

การสอบ CU-TEP Speaking ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

Part 1  รูปภาพเป็นเรื่อง Social Media 6 ภาพ ตัวอย่างดังนี้ค่ะ

cu-tep speaking
cu-tep speaking

 

Part 2  โจทย์คือ Do you think which one (Line, Facebook, twitter or email) is the most important in your life ? ให้เราตอบคำถามจากโจทย์นี้

Part 3 เป็นวีดีโอ Talk พูดถึง Email History  ในวีดีโอจะพูดเรื่องประวัติการเกิดจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรใช้ประโยชน์จากมัน และวิธีการใช้เจ้า email นี้ ต้องทำอย่างไรจึงจะใช้ได้ จะต้องสมัครอย่างไร มีแบบไม่เสียเงิน และแบบเสียเงิน และให้เราสรุปความจาก talk อันนี้

 

น้องๆ จะสังเกตว่าเนื้อเรื่องจะเป็นทิศทางเดียวกันหมดทั้ง 3  Part เพราะฉะนั้นเราสามารถนำสิ่งที่เราเจอใน Part 1 มาเป็นองค์ประกอบในการคิดคำตอบใน Part ต่อๆ มาได้หมดเลยค่ะ จะช่วยลดเวลาในการนั่งนึกคำตอบได้  และควร draft ลำดับการพูดตอบของเราในกระดาษโน้ตก่อนจะเริ่มตอบ เพื่อช่วยลำดับความคิดเราคร่าวๆ ก่อน ทำให้ไม่หลุดประเด็น  เวลาเราพูดตอบ พูดด้วยเสียงปกตินะคะ ไม่ต้องตะโกน มีสมาธิอยู่ในคอกของเรา (โต๊ะพูดมันจะเหมือนคอกเวลาเข้าห้องโสตฯ น่ะ) ตะโกนดังไปรบกวนเพื่อนข้างๆ ด้วย เพราะพูดพร้อมกันหมด แล้วหากใครอยากจะออกท่าทาง ใช้มือไม้ เวลาพูด ก็ทำได้ตามสบายค่ะ เพื่อจะช่วยในการออกเสียง หรือนึกคำพูดได้ ไม่ต้องตื่นเต้นมากเกินไป ทำใจสบายๆ ค่ะ พูดให้เป็นตัวเอง ชัดถ้อยชัดคำ และเน้นความถูกต้องค่ะ ไม่จำเป็นต้องพูดยาวจนครบเวลา หากมั่นใจว่าเนื้อหาครบถ้วนอย่างที่อยากพูด ชัดเจน ก็เพียงพอค่ะ

 

TIPS

  • หากต้องการความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ในตอนพูดเลขที่บัตรประชาชน อาจใช้ช่วงเวลาก่อนเริ่มพูด เขียนเลขบัตรประชาชนเป็นตัวเขียนไว้ และอ่านตาม จะทำให้พูดได้เร็ว ถูกต้อง มากขึ้นค่ะ
  • เช่น 001-234-567-890-1 = zero zero one two three four five six seven eight nine zero one
  • หากรอบนั้นมีผู้เข้าสอบจำนวนมาก น้องๆ ต้องจำเลขที่นั่ง และรอบการสอบของตัวเองให้ชัดเจน และไปตามห้องและเวลาที่กำหนดให้ถูกต้องค่ะ
  • มีสมาธิแค่ในคอกที่นั่งของตัวเอง และไม่ต้องพูดดัง เพราะว่าไมโครโฟนจ่อที่ปากอยู่แล้ว พูดดังมากไปก็รบกวนเพื่อนข้างๆ ด้วยค่ะ
  • เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนขึ้นไปรายงานตัวชั้นบน เพราะโอกาสจะเดินออกมาเข้าอีกจะค่อนข้างวุ่นวาย

 

ปัญหาที่พบในครั้งนี้

การสอบในครั้งนี้ มีน้องๆ มาสอบจำนวนน้อยค่ะ การสอบจึงมีแค่ 2 รอบเท่านั้น ทำให้ไม่วุ่นวายเหมือนรอบที่คนสอบเยอะๆ การสอบครั้งนี้ เมื่อเราเข้าแถวรอจากด้านล่างและเจ้าหน้าที่พาขึ้นไปห้องสอบ เราแค่ยืนรอตรงหน้าห้องสอบไม่นานก็ได้เข้าไปในห้องสอบเลยค่ะ สะดวกดี เช่นเดียวกับทุกครั้งค่ะ มันจะต้องมีอะไรมาให้ตะกุกตะกักเล็กน้อย เริ่มแรก คือ เรื่องห้องน้ำ เนื่องจากเป็นวันอาทิตย์ และอาคารมหาจักรี สิรินธร ไม่มีการเรียนการสอน ทำให้ห้องน้ำในชั้นล่างไม่เปิด น้องๆ ที่มารอสอบจะต้องรอขึ้นไปเข้าที่ชั้น 7 ซึ่งเป็นชั้นห้องสอบ อาจจะต้องกลั้นไว้นิดนึง หรือสามารถเดินไปเข้าที่อาคารบรมราชกุมารีข้างๆ ได้ค่ะ เรื่องที่สอง คือ ตอนสอบ เวลาที่ให้พูดแนะนำตัว อย่าลืมนะคะ พูดแค่ชื่อ – นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน หรือ พาสพอร์ต เท่านั้นนะคะ พูดเกินกว่านั้นก็ไม่มีประโยชน์ ไม่ได้นำมาคิดคะแนน แต่ก็มิวาย มีน้องคนนึงพูดยาวไปถึง จบจากโรงเรียนอะไร เรียนแผนการเรียนอะไร อายุเท่าไหร่ โห น้องๆ คนอื่นอาจจะแอบอมยิ้มเลยค่ะ เพื่อนพูดซะยาว อิอิ

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chulatutor.com/cu-tep/