ตัวอย่างข้อสอบ CU-TEP เรื่อง article

02-252-8633 , 084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง definite article
By chulatutor   on 29/01/15

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง definite article

 

  • เป็นที่เข้าใจกันนะคะว่า AN ใช้นำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วย พยัญชนะ A, E, I, O, U และ H ที่ออกเสียง อ.อ่าง และ A สามารถนำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ E, U ได้ หากพยัญชนะเหล่านั้นออกเสียง ย. ยักษ์
  • ใช้กับคำนามที่เพิ่งกล่าวถึงเป็นครั้งแรกใน Paragraph, Article และใช้กับคำนามที่ไม่เจาะจง
  • ใช้เมื่อพูดถึงความเร็ว ราคา จำนวน และสัดส่วน
  • ใช้ตามหลังคำว่า such, what, not a , many a , quite a , rather a เช่น What a beautiful day ! What an old building !
  • ใช้ตามหลัง So/too + adjective + noun เช่น Zara is so sensitive girl. Chanel bag is too expensive to buy at this time.
  • ใช้นำหน้าคำนามบอกปริมาณ ได้แก่ a few, a lot of, a little เช่น a few people, a lot of books, a little sugar
  • ใช้กับสำนวนบางสำนวน ต่อไปนี้

make a difference

make a point of

make a start

make a living

make a bit of

make a hole

take a chance

take a photo

take a break ,do a favor

tell a lie

play a joke

in a hurry

as a rule

as a result

for a long time

  • ไม่ใช้นำหน้าคำนามพหูพจน์ คำนามนับไม่ได้ และนามธรรม เช่น Dogs , advice , furniture , paper , wood , milk , happiness , luggage แต่ a bottle of milk a lot of luggage มี A นำหน้าได้เพราะใส่คำบอกปริมาณ หรือหน่วยบอกปริมาณลงไป แต่หากเป็นคำนาม milk , luggage เดี่ยวๆ นั้น ไม่สามารถใช้ A ได้เลย

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง definite article

1. The sun(1) has always(2) been a important(3) guide to direction(4).

 

คำตอบ คือ ข้อ 3 สังเกตหรือไม่คะ ขึ้นต้นด้วยตัว i ต้องใช้เป็น AN ค่ะ อย่าเผลอนะคะ

“ดวงอาทิตย์เป็นเครื่องนำทางที่สำคัญเสมอ”

 


 

2. In the early(1) years of the republic, George Washington proposed(2) the establishment(3) of an(4) university in the nation’s capital .

 

คำตอบ คือ ข้อ 4 ข้อนี้ขึ้นต้นด้วยตัว u ก็จริงค่ะ แต่ว่าเป็นพยัญชนะที่ออกเสียง ย ยักษ์ จึงต้องใช้เป็น a ค่ะ

“ในช่วงยุคแรกของสหรัฐ จอร์จ วอชิงตันเสนอการสร้างมหาวิทยาลัยไว้ที่เมืองหลวงแห่งชาติ”

 


 

3. An ink–jet(1) printer works(2) by squirting(3) very fine streams of quick–drying ink onto a(4) paper .

คำตอบ คือ ข้อ 4 ค่ะ ข้อนี้ต้องตัด a ออกเพราะ paper ถือเป็นคำนามนับไม่ได้ ห้ามใส่ article ให้ค่ะ

“เครื่องพิมพ์อิงค์เจ๊ททำงานโดนการพ่นหมึกชนิดแห้งเร็วลงบนกระดาษ”

 

 

สนใจดูรายละเอีดยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชา CU-TEP ได้ที่ https://www.chulatutor.com/cu-tep/

 

ตัวอย่างข้อสอบ CU-TEP เรื่อง article

Article คือคำนำหน้านามมีทั้งหมด 3 ตัวคือ “a/ an/ the” แบ่งเป็นการใช้อย่างกว้าง ๆ 3 แบบคือใช้ a/ an นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ที่ไม่เฉพาะเจาะจง
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin