copy writer

copywriting

รับเขียนบทความภาษาไทย / อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ (copy writer)

ในยุคที่การสื่อสารไร้พรหมแดน ทำให้การถ่ายทอดข้อมูลในปัจจุบันถูกเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วและเมื่อเผยแพร่ไปในแต่ละครั้งก็สามารถกระจายวงกว้างไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นบทความที่ต้องมีความถูกต้องของหลักภาษา มีการใช้ภาษาที่น่าสนใจและน่าดึงดูด เมื่อผู้อ่านอ่านแล้วต้องรู้สึกได้ประโยชน์จากบทความนั้น หรืออ่านแล้วต้องสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน ไม่ต้องคาดเดาว่าบทความนั้นต้องการสื่อสารอะไร เมื่อเป็นเช่นนั้น หากเราอยากจะมีบทความซักเรื่อง เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม เช่น ใช้เพื่อการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การลงข้อมูลในเว็บไซต์ หรืออื่นๆ ผู้ที่มีความสามารถด้าน copywriter จะเป็นตัวช่วยให้เราอย่างดีที่สุด

Copywriter คือ ผู้ที่เขียนข้อความหรือบทความในเชิงโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโบรชัวร์, ป้ายโฆษณา, เว็บไซต์, อีเมล์, Blog และอื่นๆ อีกมากมาย โดยบุคคลที่เป็น copywriter นอกจากจะต้องให้งานเขียนนั้นมีความถูกต้องตามหลักภาษาแล้ว ยังต้องทำให้การเขียนนั้นเต็มไปด้วยความน่าสนใจ น่าดึงดูด อ่านแล้วสามารถทำให้ผู้อ่านคล้อยตามหรือสามารถโน้มน้าวผู้อ่านได้เป็นอย่างดี โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

ที่จุฬาติวเตอร์ เรามี copywriter มืออาชีพที่พร้อมจะเป็นตัวช่วยในการสรรสร้างบทความหรือข้อความ เพื่อตอบสนองความต้องการในการโฆษณาของตลาดสินค้า Hi-end หรือสินค้าที่ต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงแบรนด์และองค์กรที่ต้องการยกระดับภาพลักษณ์ ซึ่งบริการ copywriter ของเรานั้นจะครอบคลุมงานทุกชนิด ทั้งข้อความสำหรับ Social media โบรชัวร์ เว็บไซต์ โฆษณาในสิ่งพิมพ์ advertorial การเขียนเกี่ยวกับชื่อสินค้า ข้อความบนบรรจุภัณฑ์ สโลแกน ข่าวองค์กร ฯลฯ รวมถึงบทความอื่นๆทุกประเภท ที่จุฬาติวเตอร์เรามีบริการอย่างครอบคลุม ซึ่งคุณจะได้รับงานที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ในวงกว้าง สามารถตีพิมพ์ได้ มาตรฐานไวยากรณ์ตามหลักราชบัณฑิตยสถาน ภาษามีรสนิยม เนื้อหาทันสมัย และมีสไตล์

 

ทีม copy writer ของเรา

ทีม copy writer ของเรา ได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี คุณภาพระดับเกียรตินิยม มีทั้งจบการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเกียรตินิยมจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน copy writer ….คือหัวใจของเรา

ทางเราให้ความสำคัญเรื่องความตรงต่อเวลาเป็นอย่างยิ่ง เราจึงส่งงานเขียนให้คุณได้อย่างตรงตามเวลา หรือส่งก่อนเวลาที่คุณกำหนดไว้

 

รายละเอียดค่าบริการเขียน copy writer

สำหรับงานเขียนภาษาไทย (Thai copy writer) 1 บทความ หรือ 1 ชิ้นงาน ไม่เกิน 500 คำ เริ่มต้นที่ 800

สำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ (English copy writer) 1 บทความ หรือ 1 ชิ้นงาน ไม่เกิน 500 คำ เริ่มต้นที่ 1200

 

ขั้นตอนการว่าจ้าง

  1. เริ่มต้นบรีฟงานและรับข้อมูลจากลูกค้า
  2. ใช้เวลาในการทำงานไม่เกิน 3 วัน (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความยาวของบทความนั้น)
  3. สามารถแก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้งหลังจากส่งให้ตรวจแล้ว

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor