fbpx

พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์ คืออะไร พันธุศาสตร์ คือ สาขาหนึ่งของชีววิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับยีน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต   คำศัพท์ที่ควรรู้ ยีน (gene) คือ สิ่งที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม โดยยีน คือส่วนหนึ่ง DNA DNA คือ สารพันธุ์กรรม ยีนเด่น (dominant gene) คือ ยีนที่แสดงอาการข่ม ต่อ ยีนด้อย (recessive gene) จีโนไทป์ (genotype) คือ แบบของยีน เช่น TT Tt tt ฟีโนไทป์ (phenotype) คือ ลักษณะที่แสดงออกมาของยีน เช่น สูง เตี้ย ฮอมอไซกัส (homozygous) คือ การที่สิ่งมีชีวิตมียีน 2 ยีนเหมือนกัน เช่น TT tt เฮเทอโรไซกัส (heterozygous) คือ […]

chulatutor

15 May 2022

ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ คืออะไร ระบบนิเวศ หรือ ecosystem คือ การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในหนึ่งหน่วยพื้นที่ ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของสสารจากธรรมชาติสู่สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ   องค์ประกอบของระบบนิเวศ มีอะไรบ้าง ระบบนิเวศมีองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1. องค์ประกอบทางชีวภาพ (biological component) คือ สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เช่น พืช สัตว์ มนุษย์ เห็ด รา จุลินทรีย์ เป็นต้น โดยโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ผู้ผลิต (producer) ได้แก่พืช สาหร่าย โปรโตซัว เช่น ยูกลีน่า หรือเเบคทีเรียบางชนิด โดยมีบทบาทในการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มากระตุ้นสารอนินทรีย์บางชนิดให้อยู่ในรูปของสารอาหาร ผู้บริโภค (consumer) ได้แก่ สัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินสิ่งมีชีวิตอื่น ได้แก่ ผู้บริโภคพืช (herbivore หรือ primary consumer) เช่น […]

chulatutor

15 May 2022

ชีววิทยา-การสังเคราะห์ด้วยแสง

การสังเคราะห์ด้วยแสง คืออะไร การสังเคราะห์แสง หรือ Photosynthesis คือ กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี โดยเก็บสะสมไว้ในสารอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้น และพลังงานเคมีที่สร้างขึ้นนี้จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานที่สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในโลกนี้ได้ใช้ประโยชน์ โดยมีสมการรวมของกระบวนการสังเคราะห์แสง คือ 6CO2 + 12H2O + พลังงานแสงและคลอโรฟิลล์ → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O   การสังเคราะห์ด้วยแสง เกิดขึ้นที่ไหน การสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นได้ในทุกส่วนของต้นพืชที่มีสีเขียว โดยมีใบเป็นส่วนที่ทำหน้าที่นี้โดยตรง ตามปกติใบของพืชจะกางออกให้ได้รับแสงสว่างเต็มที่และก้านใบมักจะมีการบิดตัวตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เพื่อให้ใบได้รับแสงแดดอยู่เสมอ ผิวด้านบนส่วนที่รับแสงเรียกว่าหลังใบ ส่วนผิวด้านล่างที่ไม่ได้รับแสงเรียกว่าท้องใบ ทางด้านหลังใบมักมีสีเขียวเข้มและผิวเรียบกว่าทางด้านท้องใบ แต่เส้นใบทางด้านท้องใบจะนูนออกมาเห็นได้ชัดเจนกว่า โดยสรุปแล้วการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นได้หลาย ๆ ที่ ได้แก่ ใบพืช – เป็นส่วนที่มีคลอโรฟิลล์มากที่สุด Palisade mesophyll – เป็นส่วนที่มีคลอโรพลาสต์มากที่สุด Spongy mesophyll – เป็นส่วนที่เก็บแป้งซึ่งเปลี่ยนจากน้ำตาลที่สร้างขึ้นจาก Palisade cell (เก็บชั่วคราว จนกว่าจะนำไปใช้) Stoma – ช่องว่างระหว่าง guard cell ที่ให้ก๊าซผ่านเข้า-ออกที่ผิวใบ […]

chulatutor

15 May 2022

สอบเทียบอายุ 14

สอบเทียบอายุ 14 ทำได้ไหม อยากเรียนจบเร็วต้องเข้าใจหลักการ สำหรับน้อง ๆ ทุกคนที่มีความรู้ มีทักษะในการเรียนที่ดี หรือบางคนอาจเกิดจากเข้าเรียนช้าด้วยเหตุผลต่าง ๆ ก็มักมีข้อสงสัยว่ากรณีอยากสอบเทียบอายุ 14 สามารถทำได้หรือไม่ เพื่อให้เรียนจบได้เร็วขึ้น เรียนเร็วกว่าเพื่อน หรือตามให้ทันเพื่อนอะไรก็แล้วแต่ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้สอบดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม มากไปกว่านั้นยังเป็นไปตามเงื่อนไขของบรรดาสถาบันต่าง ๆ อีกด้วย   ต้องการสอบเทียบอายุ 14 ทำได้หรือไม่ หากว่ากันตามอายุกับระดับชั้นเรียนจริง ๆ เด็กที่มีอายุ 14 ปี ก็จะอยู่ประมาณชั้น ม.ต้น และน่าจะยังไม่จบ ม.3 ดีด้วยซำ ซึ่งถ้าเป็นการสอบเทียบอายุ 14 สำหรับคนที่ยังไม่ได้อยู่ในระดับ ม.ต้น อาจเพราะเรียนช้าหรือสิ่งใดก็ตาม ปัจจุบันนี้ไม่ได้มีหน่วยงานใดรับรองให้ทำแบบนั้นแล้ว เท่ากับหากเริ่มเรียนช้าก็ต้องเข้าเรียนตามเกณฑ์ปกติไปจนกว่าจะเรียนจบในระดับ ม.ต้น นั่นเอง ขณะที่คนอายุ 14 ปี ต้องการสอบเทียบอายุ 14 เพื่อเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น เช่น การเรียนมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเรียน ม.ปลาย อาจด้วยมีทักษะ หรือมั่นใจในความรู้ที่ตนเองมีก็ต้องขอบอกว่าการสอบเทียบโดยทั่วไปยังไม่มีหน่วยงานไหนที่ให้เด็กอายุเพียง 14 […]

chulatutor

14 May 2022

สอบเทียบมหาลัย

สอบเทียบมหาลัยดียังไง ใช้คะแนนสอบ GED เข้าเรียนได้หรือไม่ คงมีน้อง ๆ หลายคน รวมถึงผู้ปกครองที่อยากให้บุตรหลานของตนเองเรียนจบเร็วที่สุด เพื่อจะได้หางานทำหรือเรียนต่อตามแผนที่วางเอาไว้ จบมาด้วยอายุยังน้อย อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย ซึ่งการสอบเทียบมหาลัยถือเป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะการใช้คะแนน GED แต่นั่นก็นำมาซึ่งคำถามอยู่พอควรว่าวิธีแบบนี้ดียังไง แล้วใช้คะแนนของ GED เข้าเรียนได้บ้างหรือไม่ในเมืองไทย มาศึกษาข้อมูลกันเลย   การสอบเทียบมหาลัยดียังไง หากเป็นการมองในภาพรวมคนที่เลือกสอบเทียบมหาลัยจะช่วยให้เรียนจบด้วยระยเวลาอันรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งพอคำนวณเป็นตัวเลขแล้วอย่างน้อยก็ 2-3 ปี ที่คุณจะมีโอกาสทำสิ่งต่าง ๆ ได้เร็วกว่าคนในวัยเดียวกัน เช่น การเรียนต่อระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก หรือการทำงานด้วยอายุยังน้อย มากไปกว่านั้นปกติแล้วการสอบเทียบเหล่านี้จะมีค่าใช้จ่ายซึ่งถ้ามองในมุมของตัวเลขเทียบกับค่าเทอมแต่ละเทอมก็จัดว่าคุ้มค่า เช่น การสอบ GED รวมแล้วค่าใช้จ่ายหลัก 1 หมื่นบาทเศษ แต่ถ้าต้องเรียน ม.ปลาย อีกอย่างน้อย 2-3 ปี ค่าเทอมเฉลี่ยเทอมละหลักหลายหมื่นหรือหลักแสน ยังไงก็ประหยัดได้มากกว่าหลายเท่าแบบไม่ต้องมีข้อสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น   สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนเลือกสอบเทียบมหาลัย อย่างไรก็ตามแม้การสอบเทียบมหาลัยจะเป็นเรื่องที่ดีตามายละเอียดที่อธิบายเอาไว้เบื้องต้น แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะทำออกมาตามผลลัพธ์ที่ตนเองคาดหวังเอาไว้เสมอไป เหตุเพราะมันยังมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมาก โดยเฉพาเรื่องของความรู้ ทักษะในด้านต่าง […]

chulatutor

14 May 2022

สอบเทียบต่างประเทศ

สอบเทียบต่างประเทศ ใช้คะแนน GED ได้หรือไม่ มหาลัยไหนรับบ้าง เชื่อว่ามีน้อง ๆ หรือผู้ปกครองจำนวนมากพยายามวางแผนให้กับตนเอง บุตรหลานเกี่ยวกับเรื่องการเรียน โดยเน้นหนักไปยังเรื่องของการเรียนให้จบเร็วสำหรับคนที่มีความรู้ เรียนเก่ง ฉลาด ยิ่งถ้ามีทักษะภาษาด้วยแล้วเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งที่มักปักธงเอาไว้คงหนีไม่พ้นการสอบเทียบต่างประเทศ เพื่อเข้าเรียนกับบรรดามหาวิทยาลัยระดับโลกจำนวนมาก ซึ่งถ้าพูดถึงการสอบเทียบที่มีการยอมรับสูงสุดต้องยกให้กับ GED ลองมาดูว่าใช้งานได้หรือไม่ แล้วมีมหาวิทยาลัยไหนรับบ้างนะ   การสอบเทียบต่างประเทศ ใช้คะแนน GED ได้หรือไม่ สำหรับคนที่ต้องการสอบเทียบต่างประเทศและมีข้อสงสัยว่า คะแนน GED สามารถนำไปใช้งานได้หรือไม่ ขอยืนยันให้ชัดเจนว่า การสอบ GED คือ รูปแบบการสอบเทียบวุฒิระดับ ม.ปลาย หรือ High School ที่อเมริกาเป็นผู้จัดทำหลักสูตรขึ้น แบ่งการสอบออกเป็น 4 วิชา ได้แก่ Reasoning Through Language Arts (ภาษาอังกฤษ), Science (วิทยาศาสตร์), Social Studies (สังคมศาสตร์), Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์) ซึ่งเนื้อหาการสอบจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด […]

chulatutor

14 May 2022

สอบเทียบ คือ

สอบเทียบ คืออะไรในเชิงวิชาการ แล้วควรเลือกสอบเทียบ GED ดีไหม การสอบเทียบ คืออะไร คำถามที่เชื่อว่าทุกคนพยายามมองหาคำตอบให้ชัดเจน และยังมีข้อสงสัยอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย รวมถึงการสอบเทียบ GED ที่เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุด ควรเลือกสอบนี้มากน้อยแค่ไหน เอาเป็นว่าจะขอนำข้อมูลน่าสนใจในเชิงวิชาการเกี่ยวกับการสอบเทียบมาให้ทุกคนได้ศึกษากันอย่างชัดเจน ช่วยสร้างความถูกต้องและชุดข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับพิจารณาก่อนตัดสินใจสมัคร   การสอบเทียบ คืออะไรในเชิงวิชาการ การสอบเทียบ คือ การสอบเพื่อวัดระดับทักษะความรู้ของบุคคลผู้นั้นว่ามีเพียงพอที่จะก้าวขึ้นสู่การเรียนรู้ในรูปแบบที่สูงขึ้นมากน้อยเพียงใด ปกติมักใช้กับการสอบในเรื่องการเรียน เช่น การสอบเทียบเข้าเรียนต่อในระดับ ม.ปลาย โดยไม่ต้องเรียน ม.ต้น หรือการสอบเทียบเพื่อเข้าเรียนอุดมศึกษา โดยไม่ต้องรอให้จบ ม.ปลาย แต่ทั้งนี้ตัวของผู้สอบเองต้องมั่นใจว่ามีทักษะ ความรู้ที่ไม่ใช่แค่การระดับการศึกษาที่ตนเองเรียน แต่ต้องรู้เกี่ยวกับทักษะที่ตนเองจะต้องสอบหรือนำไปใช้เพื่อศึกษาต่อในอนาคตด้วย นอกจากเรื่องการเรียนแล้วจริง ๆ การสอบเทียบยังหมายถึงการสอบเพื่อวัดทักษะในด้านอื่น ๆ แล้วเลื่อนขั้นให้สูงกว่าเดิม เช่น สอบเทียบเข้าทำงาน, สอบเทียบเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งตามแนวทางที่องค์กรจัดเอาไว้ เป็นต้น ภาพรวมจึงขึ้นอยู่กับว่ามีวัตุประสงค์เรื่องใดเป็นหลัก แต่ความหมายก็ไม่ต่างกันเท่าใดนัก   การสอบเทียบ GED คืออะไร เมื่อรู้ข้อมูลกันแล้วว่า สอบเทียบ คืออะไร คราวนี้ก็มาพูดถึงการสอบเทียบที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอะไรไม่ได้นอกจากการสอบเทียบ […]

chulatutor

14 May 2022

สอบเทียบ GED อายุ

สอบเทียบ GED อายุเท่าไหร่ อยากสอบเพื่อเรียนจบเร็วทำยังไงบ้าง ด้วยการสอบ GED คือ รูปแบบการสอบเทียบวุฒิซึ่งใช้แนวข้อสอบจากอเมริกาสำหรับผู้ที่เรียนจบในระดับ ม.ต้น แล้วไม่ต้องการเรียน ม.ปลาย สามารถใช้คะแนนนี้สอบผ่านไปสู่การเรียนมหาวิทยาลัยได้เลย แต่ทั้งนี้ก็มีข้อสงสัยตามมาว่าการสอบเทียบ GED อายุเท่าไหร่จึงสามารถสอบได้ เพราะน้อง ๆ หลายคนมีความเก่ง ฉลาด อยากเรียนจบเร็วขึ้น ด้านผู้ปกครองก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่ มาศึกษาข้อมูลนี้พร้อมกันเลย   ตอบข้อสงสัยสอบเทียบ GED อายุเท่าไหร่ ด้วยรูปแบบการสอบเป็นวิธีเทียบวุฒิของน้อง ๆ ที่เรียนต่อในระดับ ม.ปลาย ไปสู่การเรียนอุดมศึกษาโดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนอีกอย่างน้อย 2-3 ปี ดังนั้นการสอบเทียบ GED อายุที่ถูกกำหนดเอาไว้จึงอยู่ในระหว่าง 16-18 ปีบริบูรณ์ (นับจากวัน เดือน ปีเกิดจากวันสมัคร) ถ้ามีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครได้ทันทีเพียงทำตามขั้นตอนทุกอย่างให้ครบถ้วน ส่วนน้อง ๆ คนไหนที่อายุระหว่าง 16-17 ปี จะต้องได้รับการยินยอมจากทางพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่ดูแล โดยมีการเซ็นเอกสารในใบ Consent Form […]

chulatutor

14 May 2022

สอบเทียบ GED ยากไหม

สอบเทียบ GED ยากไหม มีเรื่องไหนที่ควรต้องรู้บ้าง มาศึกษากัน สอบเทียบ GED ยากไหม นี่คงเป็นคำถามคาใจของน้อง ๆ หลายคนที่ต้องการรู้ข้อมูลว่าการสอบ GED มีความยากง่ายมากน้อยเพียงใด ดังนั้นจึงอยากนำเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่ต้องรู้มาบอกต่อเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และช่วยให้ตัวนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองวางแผนการเรียนให้กับบุตรหลานไม่ยากอย่างที่คิดอีกต่างหาก ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับการสอบ GED ที่ควรรู้มีดังนี้   ตอบข้อสงสัยสอบเทียบ GED ยากไหม สิ่งแรกสำหรับคนที่สงสัยว่า สอบเทียบ GED ยากไหม ก็ต้องยอมรับตรงกลางว่ามีความยากในระดับหนึ่ง เหตุเพราะนี่คือการสอบเทียบวุฒิเพื่อข้ามระดับชั้นเรียนจาก ม.ปลาย สู่มหาวิทยาลัย จึงเป็นเรื่องปกติผู้สอบต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะที่ช่วยให้การสอบของตนเองผ่านตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนดเอาไว้นั่นคือ 145 คะแนน และที่สำคัญต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยเนื่องจากเป็นข้อสอบจากอเมริกาที่ใช้ภาษาล้วน ๆ นั่นเอง   แนวข้อสอบ GED มีอะไรบ้าง สำหรับการสอบ GED จะแบ่งออกเป็น 4 วิชา โดยแต่ละวิชาจะมีเนื้อหาน่าสนใจที่ผู้สอบควรต้องรู้แตกต่างออกไป ซึ่งในภาพรวมนั้น ประกอบไปด้วย Reasoning Through […]

chulatutor

14 May 2022

สอบเทียบ GED เข้ามหาลัยไหนได้บ้าง

สอบเทียบ GED เข้ามหาลัยไหนได้บ้าง มีแนะนำในไทยและต่างประเทศ สอบเทียบ GED เข้ามหาลัยไหนได้บ้าง คำถามที่น้อง ๆ หลายคนสงสัยอย่างมาก จึงอยากแนะนำข้อมูลที่มีความน่าสนใจเพื่อนำไปใช้พิจารณาว่าอยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใดดีโดยมีทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ขอย้ำก่อนว่าแทบทุกสถาบันที่เปิดให้ใช้คะแนน GED จะไม่รับเข้าคณะแพทยศาสตร์ เหตุเพราะต้องเรียนตามเกณฑ์และอยู่ในสายวิทย์-คณิตที่มีความรู้เชิงวิชาการแน่นกว่า   สอบเทียบ GED เข้ามหาลัยไหนได้บ้างในเมืองไทย ในเมืองไทยของเราจริง ๆ แล้วเมื่อถามว่าสอบเทียบ GED เข้ามหาลัยไหนได้บ้าง ก็เปิดรับแทบทุกสถาบันไม่ว่าจะเป็นภาคไทยปกติหรือภาคอินเตอร์ ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหากคุณทำคะแนนสอบได้ตามเกณฑ์ทุกรายวิชาที่กำหนดเอาไว้นั่นคือ 145 คะแนน ซึ่งตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่ขอแนะนำ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.), มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยหัวเฉียว และอีกหลายสถาบัน   สอบเทียบ GED เข้ามหาลัยไหนได้บ้างในต่างประเทศ นอกจากมหาวิทยาลัยในเมืองไทยแล้วยังมีคำถามเพิ่มเติมตามมาอีกว่าสอบเทียบ GED เข้ามหาลัยไหนได้บ้าง […]

chulatutor

14 May 2022
1 2 155