CHULATUTOR.COM

โทอิคพาร์ทไหนยากที่สุด

โทอิคพาร์ทไหนยากที่สุด

โทอิคพาร์ทไหนยากที่สุด เช็กลิสต์ข้อมูลแต่ละพาร์ทกันไปเลย

โทอิคพาร์ทไหนยากที่สุด? คำถามของหลาย ๆ คนที่วางแผนในการสอบ TOEIC เพื่อนำคะแนนไปใช้ตามเป้าหมายที่ตนเองวางเอาไว้ ดังนั้นเพื่อแยกให้เห็นภาพชัดเจนจึงขออธิบายแนวทางการสอบเบื้องต้นของแต่ละพาร์ทกันเลยว่าเน้นเรื่องใดบ้าง พร้อมสรุปท้ายสุดพาร์ทไหนยากที่สุดด้วย

โทอิคพาร์ทไหนยากที่สุด พาร์ท Listening

Part 1 Photographs – เนื้อหาเน้นการดูภาพ ฟังเสียง และตอบคำถาม มีทั้งหมด 6 ข้อ ภาพรวมถือว่าไม่ได้ยากมากนัก

Part 2 Question-Response – เป็นลักษณะของการฟังโจทย์โดยมีแต่เสียงให้ล้วน ๆ จากนั้นเลือกคำตอบจากทั้งหมด 3 ตัวเลือก มีทั้งหมด 25 คะแนน ถือว่าปานกลางค่อนไปทางยาก

Part 3 Short Conversations – จะมีทั้งหมด 13 บทสนทนา ตัวของผู้พูดอาจอยู่ประมาณ 2-3 คน บางเรื่องมีภาพประกอบให้ ต้องตอบคำถามทั้งหมด 39 ข้อ จัดว่าปานกลางค่อนไปทางยาก

Part 4 Short Talks – โจทย์จะเป็นการพูดคนเดียว มีทั้งหมด 10 บทการพูด บางเรื่องอาจมีภาพประกอบให้บ้าง ต้องตอบคำถามทั้งหมด 30 ข้อ จัดว่าปานกลางค่อนไปทางยาก

โทอิคพาร์ทไหนยากที่สุด พาร์ท Reading

Part 5 Incomplete Sentence – ลักษณะของการเติมคำลงในประโยคหรือช่องว่างเพื่อประเมินทักษะด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ต่าง ๆ รวมแล้ว 30 ข้อ จัดว่ายากเลยทีเดียว

Part 6 Text Completion – ลักษณะของการเติมคำหรือเติมประโยคลงไปในเนื้อหาเพื่อประเมินทักษะด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ต่าง ๆ รวมแล้ว 16 ข้อ จัดว่ายากเลยทีเดียว

Part 7 Reading Comprehension แบ่งเป็นการอ่านบทความเดี่ยว 29 ข้อ บทความคู่ 10 ข้อ และบทความ 3 ส่วน 15 ข้อ รวมทั้งสิ้น 54 ข้อ จัดเป็นพาร์ทยากที่สุดของการสอบ TOEIC

สรุปแล้วการสอบโทอิคพาร์ทไหนยากที่สุด

หลังจากได้ประเมินข้อสอบโทอิคในแต่ละพาร์ทแล้วต้องยอมรับว่า Part 7 Reading Comprehension จัดเป็นพาร์ทที่มีความยากมากที่สุด เหตุผลสำคัญมาจากเนื้อหามีความหลากหลายมาก ต้องอ่านข้อมูลเยอะ จับใจความให้เร็ว และตอบคำถามภายในเวลาที่กำหนด ดังนั้นส่วนใหญ่ผู้สอบต้องใช้หลักการอ่านแบบ Skimming หรือการอ่านแบบข้ามและจับใจความให้ทัน ถ้าทำได้โอกาสสอบผ่านก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่กังวลแน่

อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการสอบ TOEIC ไม่ใช่แค่เรื่องของการรู้ว่าข้อสอบพาร์ทไหนยากสุด แต่เป็นการเตรียมตนเองให้พร้อมสำหรับการสอบ หลักเบื้องต้นจึงอยากให้ทุกคนหมั่นทบทวนเนื้อหาด้วยการฝึกทำข้อสอบเก่าหรือแบบฝึกหัดให้บ่อยเข้าไว้ จดคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ฝึกฝนไวยากรณ์ให้แม่นยำ บวกกับการลงติวคอร์ส TOEIC จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบแล้วได้คะแนนดีเพื่อนำไปใช้ตามเป้าหมายที่ตนเองคาดหวังไว้ไม่ใช่เรื่องยากเลย อีกทั้งความรู้เหล่านี้จะติดตัวในอนาคตแบบไม่มีวันหมดด้วย

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com