Review CU-TEP Speaking , the session of August 2016
02-252-8633 , 084-942-4261

Review CU-TEP Speaking , the session of August 2016

By chulatutor   on 19/05/16
ข้อสอบ cu-tep

Review CU-TEP Speaking Test

วันที่ 15 พฤษภาคม 2559

เวลา 13.30 – 15.30 น.

 

การสอบ CU-TEP Speaking นั้น ใช้เพื่อวัดทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูดของน้องๆ ค่ะ โดยปัจจุบันคณะที่ต้องการตะแนนในส่วนนี้ด้วยคือ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ เรียกกันว่า BBA (Bachelor Degree of Business Administration in International Program) โดยต้องการคะแนน CUTEP ปกติ และ Speaking Part ขั้นต่ำ 101 คะแนนค่ะ แน่นอนว่า ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่ ก็จะเป็นน้องๆ มัธยมปลายที่ต้องการเข้าศึกษาต่อด้าน BBA และก็จะมีบุคคลทั่วไปที่อาจจะอยากวัดความรู้ภาษาอังกฤษเข้าสอบด้วยเช่นเดียวกันค่ะ การเตรียมตัวไปสอบใน Part นี้ ก็เป็นการเตรียมตัวต่อเรื่องจากการสอบ CU Tep รอบปกติในตอนเช้าค่ะ เพราะ Part Speaking เราจะสอบในรอบบ่าย และไม่ได้เปิดทุกรอบการสอบปกติ แต่ต้องคอยตรวจดูว่า เปิดเมื่อไหร่บ้าง และรีบสมัครค่ะ เพราะว่ารับจำนวนค่อนข้างจำกัด ช่วงเวลาในการสอบก็จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวด้านล่างตึกตั้งแต่ 12.50 น. เป็นต้นไปค่ะ รายละเอียด มีดังนี้ค่ะ

 

ก่อนเริ่มสอบ CU-TEP Speaking

สถานที่สอบคือ อาคารมหาจักรี สิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าสอบ จะถูกเรียกให้ยืนเรียงแถว โดยแบ่งเป็นกลุ่มการสอบ จำนวน 2 รอบ รอบละ 60 คน เริ่มเรียกจากรอบแรกก่อน แบ่งเป็น 2 แถว แถวละ 30 คน จากนั้นก็ขึ้นลิฟท์ไปชั้น 5 เพื่อนั่งรวมกันแยกเป็นกลุ่ม เพื่อลงทะเบียนชื่อเข้าห้องสอบ และตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและบัตรประชาชนโดยเจ้าหน้าที่คุมสอบ และนำป้ายเลขที่นั่งสอบ ติดหน้าอกเสื้อให้เรียบร้อย

เมื่อใกล้เวลาสอบ จะมีผู้คุมสอบ พาขึ้นไปยังชั้น 7 ซึ่งเป็นส่วนของห้องโสตทัศนศึกษา ที่เราจะใช้สอบ โดยแบ่งผู้เข้าสอบออกเป็น 30 คนต่อห้อง ผู้เข้าสอบนั่งตามเลขที่นั่งตามป้ายของตนเอง โดยก่อนเข้าห้องโสตฯ นี้ จะต้องวางกระเป๋าสัมภาระต่างๆ ไว้หน้าห้อง นำเข้าไปเพียงแต่บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสพอร์ตเท่านั้น (ห้องสอบมีปากกา และกระดาษ A4 ให้)

 

ช่วงเวลาสอบ CU-TEP Speaking

เมื่ออยู่ในห้องโสตฯ เจ้าหน้าที่คุมสอบจะอธิบายขั้นตอนคร่าวๆ และตรวจสอบอุปกรณ์หูฟังว่าได้ยินชัดเจนหรือไม่ การสอบจะเริ่มเวลา 13.30 น. พร้อมกันหมด ใช้เวลาสอบ 5 นาที โดยจะมีจอภาพขนาดใหญ่ด้านหน้าห้อง เพื่อใช้ดูภาพและโจทย์ที่จะใช้ในการสอบ เมื่อถึงเวลาสอบ จะเริ่มจากการอธิบายวิธีการสอบทั้งหมดอีกครั้ง โดยดูจากจอภาพ สิ่งสำคัญคือ ผู้สอบจะต้องพูดตอบในเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พูดเท่านั้น คือเวลา Speaking Time หากพูดในเวลาเตรียมตัว (Preparation Time) จะไม่มีการบันทึกเสียงใดใด และสามารถจดโน้ตได้ในกระดาษที่วางบนโต๊ะ

เริ่มสอบ โดยการเริ่มพูดแนะนำตัวเอง โดยต้องพูด ชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ตามด้วย เลขบัตรประชาชน หรือ พาสพอร์ต ให้ถูกต้อง มีเวลาให้พูด 2 นาทีค่ะ หลังจากนั้น จะเริ่มเข้าสู่การสอบ Part 1

CU-TEP Speaking Part 1 : ใน Part นี้จะเป็นการให้พูดอธิบายสิ่งที่เห็นจากภาพที่โจทย์ให้มา โดยจะมีเวลาเตรียมตัว Preparation time 45 วินาที และ หลังจากนั้นจะมีเสียงสัญญาณให้เริ่มพูด โดยเวลาในการตอบคือ Speaking Time 2 นาที

CU-TEP Speaking Part 2 : ใน Part 2 เป็นการตอบคำถามแบบให้ความคิดเห็นของเราเองจากโจทย์ที่ให้บนจอภาพ โดยมีเวลาเตรียมตัว Praparation Time 45 วินาที และเวลาให้พูดตอบ Speaking Time 2 นาที

CU-TEP Speaking Part 3 : ใน Part 3 จะมีวีดีโอให้ดูเป็นคนพูด ประมาณ 2-3 นาที และให้เราสรุปเรื่องราวที่ได้ฟังด้วยตัวเราเอง ซึ่งเราสามารถจดโน้ตได้ในขณะฟัง และเมื่อวีดีโอจบลง จะมีเวลาให้เตรียมตัว Preparation Time 45 วินาที จากนั้นก็เริ่มพูด Speaing Time 2 นาที ใน Part นี้ การให้คะแนนจะมีทั้ง ความครบถ้วนของเนื้อหา การเรียงลำดับเรื่อง การออกเสียง และองค์ประกอบรวมทั้งหมด ผู้สอบจึงควรเรียงลำดับความคิด และโยงเข้ากับเรื่องให้ชัดเจน

หลังการสอบ CU-TEP Speaking

เมื่อสอบเสร็จ จะมีสัญญาเตือนให้ถอดหูฟัง และวางไว้ที่เดิม และให้ถอดป้ายเลขที่นั่งของเราติดไว้กับกระดาษโน้ต จากนั้นรอจนกว่าผู้คุมสอบ จะเดินเก็บป้ายที่นั่งและกระดาษโน้ตจนครบ จากนั้น จึงออกจากห้องสอบได้ เป็นอันเสร็จสิ้นการสอบ Speaking Test

 

เนื้อหาในการสอบ CU-TEP Speaking ครั้งนี้

CU-TEP Speaking Part 1 : รูปภาพเป็นเรื่องของ Famous people around the world โดยประกอบไปด้วย 7 คน 7รูปภาพย่อย เรียงลำดับกัน มีนักกีฬาถือถ้วยรางวัล Hollywood stars ได้รับรางวัล Oscar นักกีฬาหญิงที่ Singapore Game 2016 Steve Jobs Mark Zuckerberg Bill Gates และ Hitler

CU-TEP Speaking Part 2 : โจทย์คือ What make people become famous? ให้เราตอบคำถามจากโจทย์นี้

CU-TEP Speaking Part 3 : เป็นวีดีโอ Talk พูดถึง what make people famous โดยจะพูดถึงประเภทของคนที่มีชื่อเสียง ระยะเวลาในการมีชื่อเสียง วิธีการที่ทำให้มีชื่อเสียง และเชิญชวนให้ทำตัวให้เป็นคนที่มีชื่อเสียง และจากนั้นให้เราสรุปและพูดตอบค่ะ

น้องๆ จะสังเกตว่าเนื้อเรื่องจะเป็นทิศทางเดียวกันหมดทั้ง 3 Part เพราะฉะนั้นเราสามารถนำสิ่งที่เราเจอใน Part 1 มาเป็นองค์ประกอบในการคิดคำตอบใน Part ต่อๆ มาได้หมดเลยค่ะ จะช่วยลดเวลาในการนั่งนึกคำตอบได้ เช่น อาจจะใช้ตัวอย่างใครสักคนในรูป Part 1 มาเป็นตัวอย่างประกอบการตอบคำถามใน Part 2 อะไรแบบนี้ แล้วเวลาเราพูดตอบ พูดด้วยเสียงปกตินะคะ ไม่ต้องตะโกน มีสมาธิอยู่ในคอกของเรา (โต๊ะพูดมันจะเหมือนคอกเวลาเข้าห้องโสตฯ น่ะ) ตะโกนดังไปรบกวนเพื่อนข้างๆ ด้วย เพราะพูดพร้อมกันหมด แล้วหากใครอยากจะออกท่าทาง ใช้มือไม้ เวลาพูด ก็ทำได้ตามสบายค่ะ เพื่อจะช่วยในการออกเสียง หรือนึกคำพูดได้ อย่าลืมใช้กระดาษโน้ตในการร่างเนื้อหาคร่าวๆ ก่อนการพูดนะคะ จะช่วยเรียงลำดับการพูด และทำให้เราไม่หลงประเด็นค่ะ ไม่ต้องตื่นเต้นมากเกินไป ทำใจสบายๆ ค่ะ พูดให้เป็นตัวเอง ชัดถ้อยชัดคำ และเน้นความถูกต้องค่ะ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CU-TEP ได้ที่ https://www.chulatutor.com/cu-tep/