กศน หนองบัวลำภู ข้อมูล web Tel Email สอบเทียบ หนองบัวลำภู

กศน หนองบัวลำภู

กศน หนองบัวลำภู อยู่ที่ ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ : 042 378 543 E-mail : nbp_nfedc@nfe.go.th

http://nongbua.nfe.go.th/nongbua/

กศน หนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

โทรศัพท์ : 042-360177

E-mail : wattanapong.t64@gmail.com

https://sites.google.com/nongbua.nfe.go.th/nonbua/

 

กศน หนองบัวลำภู อำเภอนากลาง

E-Mail : thuy.jaran@gmail.com

https://sites.google.com/nongbua.nfe.go.th/nk-nfe/

สอบเทียบ หนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง

 

สอบเทียบ หนองบัวลำภู ตำบลศรีบุญเรือง

 

สอบเทียบ หนองบัวลำภู อำเภอนาวัง

 

ดูรายละเอียด สอบเทียบ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.chulatutor.com/blog/กศน/

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor
Exit mobile version