กศน หนองคาย ข้อมูล web Tel Email สอบเทียบ หนองคาย

กศน หนองคาย

กศน หนองคาย อยู่ที่ ตำบล มีชัย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 042-412-000 E-mail : nki_nfedc@nfe.go.th

http://nongkhai.nfe.go.th/

https://www.facebook.com/nongkhai.nfe.go.th/

กศน หนองคาย อำเภอ เมืองหนองคาย

อยู่ที่ ตำบล หาดคำ อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000

 

สอบเทียบ หนองคาย อำเภอ ท่าบ่อ

อยู่ที่ ตำบล ท่าบ่อ อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43110

 

กศน หนองคาย อำเภอ โพนพิสัย

อยู่ที่ ตำบล เซิม อำเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43120

 

สอบเทียบ หนองคาย อำเภอ ศรีเชียงใหม่

อยู่ที่ ตำบล โพธิ์ตาก อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43130

 

กศน หนองคาย อำเภอ สังคม

อยู่ที่ ตำบล สังคม อำเภอ สังคม จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43160

 

สอบเทียบ หนองคาย อำเภอ สระใคร

อยู่ที่ ตำบล สระใคร อำเภอ สระใคร จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100

 

กศน หนองคาย อำเภอ เฝ้าไร่

อยู่ที่ ตำบล เฝ้าไร่ อำเภอ เฝ้าไร่ จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43120

 

สอบเทียบ หนองคาย อำเภอ รัตนวาปี

อยู่ที่ ตำบล รัตนวาปี อำเภอ รัตนวาปี จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43120

 

กศน หนองคาย อำเภอ โพธิ์ตาก

อยู่ที่ ตำบล โพธิ์ตาก อำเภอ โพธิ์ตาก จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43130

 

ดูรายละเอียด สอบเทียบ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.chulatutor.com/blog/กศน/

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor