กศน ภาคเหนือ

กศน ภาคเหนือ

กศน ภาคเหนือ

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 1

 

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 3

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 4

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 5

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 6

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 7

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 8

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 9

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 10

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 11

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 12

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 13

กศน เชียงราย

https://www.facebook.com/cri.nfe.go.th
421 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053 711 944
E-mail : cir_nfedc@nfe.go.th

 

กศน เชียงใหม่

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด เชียงใหม่ :

กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_muang/
กศน. อำเภอจอมทอง http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_jomtong/
กศน. อำเภอเชียงดาว http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_chiangdow/
กศน. อำเภอไชยปราการ http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_chaiprakarn/
กศน. อำเภอดอยเต่า http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_doitao/
กศน. อำเภอดอยสะเก็ด http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_doisaket/
กศน. อำเภอดอยหล่อ http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_doilow/
กศน. อำเภอฝาง https://sites.google.com/cmi.nfe.go.th/nfefang/
กศน. อำเภอพร้าว https://sites.google.com/cmi.nfe.go.th/phrao/
กศน. อำเภอแม่แจ่ม http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_maejam/
กศน. อำเภอแม่แตง http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_maetang/
กศน. อำเภอแม่ริม http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_maerim/
กศน. อำเภอแม่วาง http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_maewang/
กศน. อำเภอแม่ออน http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_maeon/
กศน. อำเภอแม่อาย https://sites.google.com/cmi.nfe.go.th/
กศน. อำเภอเวียงแหง http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_wenghang//
กศน. อำเภอสะเมิง http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_samoeng/
กศน. อำเภอสันกำแพง http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_sankampang/
กศน. อำเภอสันทราย http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_sankampang/
กศน. อำเภอสันป่าตอง http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_sanpatong/
กศน. อำเภอสารภี http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_sarapee/
กศน. อำเภอหางดง http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_hangdong/
กศน. อำเภออมก๋อย http://www.omkoi-nfe.go.th/
กศน. อำเภอฮอด http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_hot/
กศน. อำเภอกัลยาณิวัฒนา http://cmi.nfe.go.th/nfe/nfe_kanlaya/

http://cmi.nfe.go.th/
https://www.facebook.com/Supervision.nfechaingmai
157 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-แม่ริม [1001] ตำบลดอนแก้ว อำเภอ แม่ริม เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210
โทรศัพท์ : 053-121177 ,053-121181

 

กศน น่าน

http://nan.nfe.go.th/
https://www.facebook.com/nfenan
ถนนสุมนเทวราช, ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน, 55000 55000
โทรศัพท์ : 054 710 553

 

กศน พะเยา

https://www.phayaonfe.krookorsornor.com/
https://www.facebook.com/nfephayao
425 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทโทรศัพท์ : 054 887 062
E-mail : muangphayaonfe@gmail.com

 

กศน แพร่

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด แพร่ :

กศน. อำเภอร้องกวาง http://rkw-nfe.net/
กศน. อำเภอเมืองแพร่ http://mpnfe.com/
กศน.อำเภอเด่นชัย https://sites.google.com/view/denchainfe/
กศน. อำเภอลอง http://www.longnfe.go.th/
กศน. อำเภอสูงเม่น http://www.sungmennfe.go.th/
กศน. อำเภอหนองม่วงไข่ https://sites.google.com/site/nmkksn/
กศน.อำเภอสอง http://phrae.nfe.go.th/
กศน. อำเภอวังชิ้น http://wangchin1.blogspot.com/p/blog-page.html

 

https://www.facebook.com/กศนอำเภอเมืองแพร่-232150667339003/
3/6 ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054 511 677

 

กศน แม่ฮ่องสอน

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน :

กศน. อำเภอแม่สะเรียง https://sites.google.com/maehongson.nfe.go.th/ksnmaesariang/
กศน. อำเภอปาย https://sites.google.com/view/korsornor-pai2564/
กศน. อำเภอปางมะผ้า https://sites.google.com/view/pangmapa
กศน. อำเภอสบเมย https://sites.google.com/view/ksnsobmoeinfemhs
กศน. อำเภอเมืองแม่ http://myonie.com/nfemuangms/

http://mhs.nfe.go.th/
https://www.facebook.com/msn.nfe/
36 ถนน ปางล้อนิคม ตำบล จองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053 695 467
E-mail : msn_nfedc@nfe.go.th

 

กศน ลำปาง

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัดลำปาง :

กศน อำเภอเถิน http://www.nfechaehom.com/
กศน อำเภอแจ้ห่ม http://www.nfekokha.org/nfekokha/
กศน อำเภอเกาะคา http://159.192.141.78/main/index.php
กศน อำเภอเมืองลำปาง https://www.wangnueanfe.com/
กศน อำเภอวังเหนือ http://www.nfengao.com/
กศน อำเภองาว http://nfemueangpan.com/
กศน อำเภอเมืองปาน http://www.nfemaetha.com/
กศน อำเภอแม่ทะ http://www.nfemaephrik.com
กศน อำเภอแม่พริก https://sites.google.com/dei.ac.th/nfemeamoh1252020000
กศน อำเภอแม่เมาะ http://www.nfesopprap.com/
กศน อำเภอสบปราบ https://www.facebook.com/Soemngam-NFE-105048778155294/
กศน อำเภอเสริมงาม http://nfehangchat.com/
กศน อำเภอห้างฉัตร http://www.nfe.go.th

https://www.facebook.com/MLDNonFormal/
193 อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054 218 666
E-mail : apmlpnfe@gmail.com

 

กศน ลำพูน

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัดลำพูน :

กศน.อำเภอเมืองลำพูน https://sites.google.com/a/dei.ac.th/muanglpnnfe/home
กศน.อำเภอป่าซาง https://sites.google.com/dei.ac.th/nfe-pasang1
กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง https://sites.google.com/dei.ac.th/banhongnfe/
กศน.อำเภอแม่ทา http://182.53.128.36/nfe_maetha/
กศน.อำเภอลี้ http://182.53.128.36/nfe_lee/
กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง https://sites.google.com/a/dei.ac.th/unfe-thc-lpn/home
กศน.อำเภอบ้านธิ https://sites.google.com/dei.ac.th/banthi/
กศน.อำเภอบ้านเวียงหนองล่อง http://lpn.nfe.go.th/nfe_wiangnonglong/
ปวช. กศน.อำเภอลี้ https://sites.google.com/a/dei.ac.th/cbli-nfe/

178 หมู่ 11 ถนนลำพูน-ริมปิง ตำบล ต้นธง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053 511 295

 

กศน อุตรดิตถ์

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ :

กศน. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ http://home.nfeutt.com/mueang_uttaradit/
กศน. อำเภอลับแล http://home.nfeutt.com/laplae
กศน. อำเภอตรอน http://home.nfeutt.com/tron
กศน. อำเภอพิชัย http://home.nfeutt.com/phichai/
กศน. อำเภอท่าปลา http://home.nfeutt.com/thapla/
กศน. อำเภอทองแสนขัน http://home.nfeutt.com/thongsaen_khan/
กศน. อำเภอน้ำปาด http://home.nfeutt.com/nam_pat/
กศน. อำเภอฟากท่า https://sites.google.com/nfe.go.th/faktha-utt/home
กศน. อำเภอบ้านโคก https://sites.google.com/view/nfe-bankok/

http://www.nfeutt.com/th/
https://www.facebook.com/uttraraditnfe
125 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055 817 729
E-mail : plann.utt@gmail.com

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor