กศน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กศน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กศน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( กศน อีสาน )

กศน กาฬสินธุ์

http://kalasin.nfe.go.th/muang/
https://www.facebook.com/nfemuangkalasin/
37 ถนน สนามบิน ตำบล กาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043 812 982
E-mail : muangkalasinnfe@hotmail.com

 

กศน ขอนแก่น

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด ขอนแก่น : 

กศน. อำเภอเมืองขอนแก่น http://khonkaen.nfe.go.th/muangkk
กศน. อำเภอบ้านฝา http://khonkaen.nfe.go.th/banfang
กศน. อำเภอพระยืน http://khonkaen.nfe.go.th/phrayuen
กศน. อำเภอหนองเรือ http://khonkaen.nfe.go.th/nongruea
กศน. อำเภอชุมแพ http://khonkaen.nfe.go.th/chumphae/
กศน. อำเภอสีชมพู http://khonkaen.nfe.go.th/seechompoo/
กศน. อำเภอน้ำพอง http://khonkaen.nfe.go.th/namphong/
กศน. อำเภออุบลรัตน์ http://khonkaen.nfe.go.th/ubonrat/
กศน. อำเภอกระนวน http://khonkaen.nfe.go.th/kranuan/
กศน. อำเภอบ้านไผ่ http://khonkaen.nfe.go.th/banphai/
กศน. อำเภอเปือยน้อย http://khonkaen.nfe.go.th/pueyNoi/
กศน. อำเภอพล http://khonkaen.nfe.go.th/phon/
กศน. อำเภอแวงใหญ่ http://khonkaen.nfe.go.th/wangyai/
กศน. อำเภอแวงน้อย http://khonkaen.nfe.go.th/wangnoi/
กศน. อำเภอหนองสองห้อง http://khonkaen.nfe.go.th/nongsonghong/
กศน. อำเภอภูเวียง http://khonkaen.nfe.go.th/phuwiang/
กศน. อำเภอมัญจาคีรี http://khonkaen.nfe.go.th/manchakiri/
กศน. อำเภอชนบท http://khonkaen.nfe.go.th/chonnabot/
กศน. อำเภอเขาสวนกวาง http://khonkaen.nfe.go.th/kaosuankwang/
กศน. อำเภอภูผาม่าน http://khonkaen.nfe.go.th/phuphaman/
กศน. อำเภอซำสูง http://khonkaen.nfe.go.th/samsung/
กศน. อำเภอโคกโพธิ์ไชย http://khonkaen.nfe.go.th/kokphochai/
กศน. อำเภอหนองนาคำ http://khonkaen.nfe.go.th/nongnakham/
กศน. อำเภอบ้านแฮด http://khonkaen.nfe.go.th/banhad/
กศน. อำเภอโนนศิลา http://khonkaen.nfe.go.th/nonsila/
กศน. อำเภอเวียงเก่า http://khonkaen.nfe.go.th/wiangkao/

http://khonkaen.nfe.go.th/khonkaen/
https://www.facebook.com/khonkaen.nfe
174 ถ.ดรุณสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ : 043-224973
E-mail : khonkaen.nfe@gmail.com

 

กศน ชัยภูมิ

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด ชัยภูมิ : 

กศน. อำเภอเกษตรสมบูรณ์ http://chaiyaphum.nfe.go.th/1001/
กศน. อำเภอแก้งคร้อ http://chaiyaphum.nfe.go.th/1002/
กศน. อำเภอแก้งคร้อ http://www.ksnkeangkhro.com/
กศน. อำเภอคอนสวรรค์ http://chaiyaphum.nfe.go.th/1003/
กศน. อำเภอคอนสาร http://chaiyaphum.nfe.go.th/1004/
กศน. อำเภอจัตุรัส http://chaiyaphum.nfe.go.th/1005/
กศน. อำเภอเทพสถิต http://chaiyaphum.nfe.go.th/1006/
กศน. อำเภอบ้านเขว้า http://chaiyaphum.nfe.go.th/1007/
กศน. อำเภอบ้านแท่น http://chaiyaphum.nfe.go.th/1008/
กศน. อำเภอบำเหน็จณรงค์ http://chaiyaphum.nfe.go.th/1009/
กศน. อำเภอภูเขียว http://chaiyaphum.nfe.go.th/1010/
กศน. อำเภอเมืองชัยภูมิ http://chaiyaphum.nfe.go.th/1011/
กศน. อำเภอหนองบัวแดง http://chaiyaphum.nfe.go.th/1012/
กศน. อำเภอหนองบัวระเหว http://chaiyaphum.nfe.go.th/1013/
กศน. อำเภอเนินสง่า http://chaiyaphum.nfe.go.th/1014/
กศน. อำเภอภักดีชุมพล http://chaiyaphum.nfe.go.th/1015/
กศน. อำเภอซับใหญ่ http://chaiyaphum.nfe.go.th/1018/

http://chaiyaphum.nfe.go.th/
https://www.facebook.com/nfecpm
167 หมู่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044 821 330

 

กศน นครพนม

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด นครพนม : 

กศน. อำเภอเมืองนครพนม http://www.nkp.ac.th/
กศน. .อำเภอปลาปาก http://plapak.nfe.go.th/
กศน. .อำเภอท่าอุเทน https://sites.google.com/view/thauthan/
กศน. .อำเภอบ้านแพง http://bph.ac.th/
กศน. .อำเภอธาตุพนม http://www.ksntp.com/
กศน. .อำเภอนาแก http://www.nakaenfe.com/
กศน. .อำเภอเรณูนคร http://rnnk.ac.th/
กศน. .อำเภอศรีสงคราม https://sites.google.com/view/kosonosrisongkram/
กศน. .อำเภอนาหว้า http://nawa-korsornor.com/mainpage
กศน. .อำเภอโพนสวรรค์ http://nfephosawan.com/
กศน. .อำเภอนาทม http://ntnfe.ac.th/
กศน. .อำเภอวังยาง http://myonie.com/wangyang/

http://korat.nfe.go.th/mkorat/index.php
https://www.facebook.com/nfePhonSawang
284 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-2311

 

กศน นครราชสีมา

http://korat.nfe.go.th/mkorat/index.php
https://www.facebook.com/nfemuangkorat
อำเภอเมืองนครราชสีมา ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ : 044-220454

 

กศน บึงกาฬ

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด บึงกาฬ : 

กศน. อำเภอเมืองบึงกาฬ http://nfe-bk.go.th/?id=show_school&id_s=430300
กศน. พรเจริญ http://nfe-bk.go.th/?id=show_school&id_s=430400
กศน. โซ่พิสัย http://nfe-bk.go.th/?id=show_school&id_s=430600
กศน. เซกา http://nfe-bk.go.th/?id=show_school&id_s=430900
กศน. ปากคาด http://nfe-bk.go.th/?id=show_school&id_s=431000
กศน. บึงโขงหลง http://nfe-bk.go.th/?id=show_school&id_s=431100
กศน. ศรีวิไล http://nfe-bk.go.th/?id=show_school&id_s=431200
กศน. บุ่งคล้า http://nfe-bk.go.th/?id=show_school&id_s=431300

http://www.nfe-bk.go.th/
https://www.facebook.com/สำนักงาน-กศนจังหวัดบึงกาฬ-105336644457560
456 ม.1 ต.บึงกาฬ อ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : 042 492 733
E-mail : bungkan@nfe.go.th

 

กศน บุรีรัมย์

http://101.51.150.92/muang/
https://www.facebook.com/BurirammuangNFE
เมืองบุรีรัมย์ ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-611-959

 

กศน มหาสารคาม

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด มหาสารคาม :

กศน. อำเภอเมืองมหาสารคาม https://sites.google.com/view/mahasarakhamnfe/
กศน. อำเภอกันทรวิชัย https://sites.google.com/a/sarakham.nfe.go.th/nfe-kantarawichai/home
กศน. อำเภอโกสุมพิสัย https://sites.google.com/site/ksnkosummsk
กศน. อำเภอเชียงยืน http://sarakham.nfe.go.th/4109
กศน. อำเภอวาปีปทุม https://sites.google.com/sarakham.nfe.go.th/wapipatum/home
กศน. อำเภอบรบือ http://sarakham.nfe.go.th/4112
กศน. อำเภอแกดำ https://sites.google.com/view/nfe-kaedam
กศน. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย https://sites.google.com/site/nfephayak/home
กศน. อำเภอนาดูน https://sites.google.com/sarakham.nfe.go.th/nadoon
กศน. อำเภอนาเชือก https://sites.google.com/sarakham.nfe.go.th/nfenachuek
กศน. อำเภอกุดรัง http://sarakham.nfe.go.th/4116
กศน. อำเภอยางสีสุราช https://sites.google.com/view/yangsisurach/
กศน. อำเภอชื่นชม http://sarakham.nfe.go.th/4117

http://sarakham.nfe.go.th/sarakham
https://www.facebook.com/mk4100
127 ถนน ถีนานนท์ ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043 721 383
E-mail : mk_nfe@sarakham.nfe.go.th

 

กศน มุกดาหาร

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด มุกดาหาร :

กศน. อำเภอเมืองมุกดาหาร http://mukdahan.nfe.go.th/mueangmuk
กศน. อำเภอนิคมคำสร้อย http://mukdahan.nfe.go.th/nikhomkhamsoi
กศน. อำเภอดอนตาล http://mukdahan.nfe.go.th/dontan
กศน. อำเภอดงหลวง http://mukdahan.nfe.go.th/nfedongl/index.php
กศน. อำเภอคำชะอี http://mukdahan.nfe.go.th/khamchai/
กศน. อำเภอหว้านใหญ่ http://mukdahan.nfe.go.th/wanyai/wan10
กศน. อำเภอหนองสูง http://mukdahan.nfe.go.th/nongsung

http://mukdahan.nfe.go.th/
https://www.facebook.com/mukdahan.nfe.go.th
เลขที่ 30 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042611551

 

กศน ยโสธร

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด ยโสธร :

กศน. อำเภอเมือง http://yaso.nfe.go.th/mueang/
กศน. อำเภอกุดชุม http://yaso.nfe.go.th/kutchum/
กศน. อำเภอค้อวัง http://yaso.nfe.go.th/khowang/
กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว http://yaso.nfe.go.th/khamkhuankaeo/
กศน. อำเภอทรายมูล http://yaso.nfe.go.th/saimun/
กศน. อำเภอป่าติ้ว http://yaso.nfe.go.th/patiu/
กศน. อำเภอมหาชนะชัย http://yaso.nfe.go.th/mahachanachai
กศน. อำเภอเลิงนกทา http://yaso.nfe.go.th/loengnoktha/
กศน. อำเภอไทยเจริญ http://yaso.nfe.go.th/thaicharoen/

http://yaso.nfe.go.th/yasothon/
https://www.facebook.com/pages/สำนักงาน-กศน-จังหวัดยโสธร/1969340059974952
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ : 045 586 070

 

กศน ร้อยเอ็ด

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด ร้อยเอ็ด :

กศน. เมืองร้อยเอ็ด http://roiet.nfe.go.th/4602
กศน. อำเภอเกษตรวิสัย http://roiet.nfe.go.th/4605
กศน. อำเภอจตุรพักตรพิมาน http://roiet.nfe.go.th/4607
กศน. อำเภอธวัชบุรี http://roiet.nfe.go.th/4608
กศน. อำเภอปทุมรัตต์ http://roiet.nfe.go.th/4609
กศน. อำเภอพนมไพร http://roiet.nfe.go.th/4610
กศน. อำเภอโพธิ์ชัย http://roiet.nfe.go.th/4611
กศน. อำเภอโพนทราย http://roiet.nfe.go.th/4612
กศน. อำเภอโพนทอง http://roiet.nfe.go.th/4613
กศน. อำเภอเมืองสรวง http://roiet.nfe.go.th/4614
กศน. อำเภอสุวรรณภูมิ http://roiet.nfe.go.th/4615
กศน. อำเภอเสลภูมิ http://roiet.nfe.go.th/4616
กศน. อำเภอหนองพอก http://roiet.nfe.go.th/4617
กศน. อำเภออาจสามารถ http://roiet.nfe.go.th/4618
กศน. อำเภอจังหาร http://roiet.nfe.go.th/4619
กศน. อำเภอเมยวดี http://roiet.nfe.go.th/4620
กศน. อำเภอศรีสมเด็จ http://roiet.nfe.go.th/4621
กศน. อำเภอเชียงขวัญ http://roiet.nfe.go.th/4622
กศน. อำเภอหนองฮี http://roiet.nfe.go.th/4623
กศน. อำเภอทุ่งเขาหลวง http://roiet.nfe.go.th/4624

https://roiet.nfe.go.th/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069126091151
ถนนรัชชูปการ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 043 511 199

 

กศน เลย

https://loei.nfe.go.th/
https://www.facebook.com/loei.nfe
เลขที่ 90 ถนนสถลเชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ : 0-4281-2657, 0-4281-5420
E-mail : plan@loei.nfe.go.th

 

กศน ศรีสะเกษ

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด ศรีสะเกษ :

กศน. อำเภอศิลาลาด http://srisaket.nfe.go.th/onie/silalat/
กศน. อำเภอเมืองจันทร์ http://srisaket.nfe.go.th/onie/MueangChan/
กศน. อำเภอศรีรัตนะ http://srisaket.nfe.go.th/onie/srirat/
กศน. อำเภอกันทรลักษ์ http://srisaket.nfe.go.th/onie/Benchalak/
กศน. อำเภอโนนคูณ http://srisaket.nfe.go.th/onie/nonkhun/
กศน. อำเภอเบญจลักษ์ http://srisaket.nfe.go.th/onie/Benchalak/
กศน. อำเภอบึงบูรพ์ http://srisaket.nfe.go.th/onie/buengbun/
กศน. อำเภอห้วยทับทัน http://srisaket.nfe.go.th/onie/huaithapthan/
กศน. อำเภอกันทรารมย์ http://srisaket.nfe.go.th/onie/kanthararom/
กศน. อำเภอขุขันธ์ http://srisaket.nfe.go.th/onie/khukhan/
กศน. อำเภอขุนหาญ http://srisaket.nfe.go.th/onie/khunhan/
กศน. อำเภอเมืองศรีสะเกษ http://srisaket.nfe.go.th/onie/mueang/
กศน. อำเภอน้ำเกลี้ยง http://srisaket.nfe.go.th/onie/namkliang/
กศน. อำเภอพยุห์ http://srisaket.nfe.go.th/onie/phayu/
กศน. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ http://srisaket.nfe.go.th/onie/phosisuwan/
กศน. อำเภอไพรบึง http://srisaket.nfe.go.th/onie/phraibueng/
กศน. อำเภอภูสิงห์ http://srisaket.nfe.go.th/onie/phusing/
กศน. อำเภอปรางค์กู่ http://srisaket.nfe.go.th/onie/prangku/
กศน. อำเภอราษีไศล http://srisaket.nfe.go.th/onie/rasisalai/
กศน. อำเภออุทุมพรพิสัย http://srisaket.nfe.go.th/onie/uthumphon/
กศน. อำเภอวังหิน http://srisaket.nfe.go.th/onie/wanghin/
กศน. อำเภอยางชุมน้อย http://srisaket.nfe.go.th/onie/yangchumnoi/

350 หมู่ 5, ถนนวันลูกเสือ, ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีเกษ จังหวัดศรีสะเกษ, 33000
โทรศัพท์ : 045 612 601

 

กศน สกลนคร

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด สกลนคร :

กศน. อำเภอเมืองสกลนคร http://sakon.nfe.go.th/MueangSakonNakhon
กศน. อำเภออากาศอำนวย http://sakon.nfe.go.th/AkatAmnuai
กศน. อำเภอกุสุมาลย์ http://sakon.nfe.go.th/Kusuman
กศน. อำเภอกุดบาก http://sakon.nfe.go.th/KutBak
กศน. อำเภอพรรณานิคม http://sakon.nfe.go.th/PhannaNikhom
กศน. อำเภอพังโคน http://sakon.nfe.go.th/PhangKhon
กศน. อำเภอวาริชภูมิ http://sakon.nfe.go.th/Waritchaphum
กศน. อำเภอนิคมน้ำอูน http://sakon.nfe.go.th/NikhomNamUn
กศน. อำเภอวานรนิวาส http://sakon.nfe.go.th/WanonNiwat
กศน. อำเภอคำตากล้า http://sakon.nfe.go.th/KhamTaKla
กศน. อำเภอบ้านม่วง http://sakon.nfe.go.th/BanMuang
กศน. อำเภอสว่างแดนดิน http://sakon.nfe.go.th/SawangDaenDin
กศน. อำเภอส่องดาว http://sakon.nfe.go.th/SongDao
กศน. อำเภอเต่างอย http://sakon.nfe.go.th/TaoNgoi
กศน. อำเภอโคกศรีสุพรรณ http://sakon.nfe.go.th/KhokSiSuphan
กศน. อำเภอเจริญศิลป์ http://sakon.nfe.go.th/CharoenSin
กศน. อำเภอโพนนาแก้ว http://sakon.nfe.go.th/PhonNaKaeo
กศน. อำเภอภูพาน http://sakon.nfe.go.th/PhuPhan

http://sakon.nfe.go.th/
https://www.facebook.com/sakonnakhonnfe
101 ถนน สกลทวาปี ตำบล ดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042 713 839
E-mail : snk_nfedc@nfe.go.th

 

กศน สุรินทร์

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด สุรินทร์ :

กศน. อำเภอเมืองสุรินทร์ http://surin.nfe.go.th/mueangsurin
กศน. อำเภอเขวาสินรินท์ http://surin.nfe.go.th/khwaosinarin
กศน. อำเภอปราสาท http://surin.nfe.go.th/prasat
กศน. อำเภอลำดวน http://surin.nfe.go.th/lamduan
กศน. อำเภอสำโรงทาบ http://surin.nfe.go.th/samrongthap
กศน. อำเภอสนม http://surin.nfe.go.th/sanom
กศน. อำเภอสังขะ http://surin.nfe.go.th/sangkha
กศน. อำเภอกาบเชิง http://surin.nfe.go.th/kapchoeng
กศน. อำเภอจอมพระ http://surin.nfe.go.th/chomphra
กศน. อำเภอศีขรภูมิ http://surin.nfe.go.th/sikhoraphum
กศน. อำเภอศรีณรงค์ http://surin.nfe.go.th/srinarong
กศน. อำเภอโนนนารายณ์ http://surin.nfe.go.th/nonnarai
กศน. อำเภอท่าตูม http://surin.nfe.go.th/thatum
กศน. อำเภอชุมพลบุรี http://surin.nfe.go.th/chumponburi
กศน. อำเภอบัวเชด http://surin.nfe.go.th/buachet
กศน. อำเภอพนมดงรักษ์ http://surin.nfe.go.th/phanomdongrak
กศน. อำเภอรัตนบุรี http://surin.nfe.go.th/rattanaburi

ที่อยู่ 346 หมู่ 20 ถ.คชสาร ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 044-512700

 

กศน หนองคาย

http://nongkhai.nfe.go.th/
https://www.facebook.com/nongkhai.nfe.go.th/
โทรศัพท์ : 042 412 000
E-mail : nki_nfedc@nfe.go.th

 

กศน หนองบัวลำภู

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด หนองบัวลำภู :

กศน. อำเภอเมืองหนองบัวลำภู https://sites.google.com/nongbua.nfe.go.th/nonbua/
กศน. อำเภอนากลาง https://sites.google.com/nongbua.nfe.go.th/nk-nfe/
กศน. อำเภอโนนสัง https://www.facebook.com/nfe.nonsang
กศน. ตำบลศรีบุญเรือง https://www.facebook.com/sribunruangthamuang/
กศน. อำเภอนาวัง https://www.facebook.com/nawang.nfe

http://nongbua.nfe.go.th/nongbua/
https://www.facebook.com/Nongbua.Nfe.go
ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ : 042 378 543
E-mail : nbp_nfedc@nfe.go.th

 

กศน อำนาจเจริญ

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด อำนาจเจริญ :

กศน. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ http://amnat.nfe.go.th/amnatmueang/
กศน. อำเภอชานุมาน http://amnat.nfe.go.th/nfechanu/
กศน. อำเภอปทุมราชวงศา http://amnat.nfe.go.th/nfepatum/index.php
กศน. อำเภอพนา http://amnat.nfe.go.th/nfepana/index.php
กศน. อำเภอลืออำนาจ http://amnat.nfe.go.th/nfelue/index.php
กศน. อำเภอเสนางคนิคม http://amnat.nfe.go.th/nfesenang/index.php
กศน. อำเภอหัวตะพาน http://amnat.nfe.go.th/Huataphan/index.php

http://amnat.nfe.go.th/
https://www.facebook.com/amnatnfe
ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 045-511-912
E-mail : acr_nfedc@nfe.go.th

 

กศน อุดรธานี

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด อุดรธานี :

กศน. กุดจับ http://kutchap.onieudon.com/
กศน. กุมภวาปี http://kumphawapinfe.com/kwp/
กศน. กู่แก้ว http://www.kumphawapi.onieudon.com/
กศน. ไชยวาน http://chaiwan.onieudon.com/
กศน. ทุ่งฝน http://www.thungfon.onieudon.com/
กศน. นายูง http://nayung.onieudon.com/
กศน. น้ำโสม http://namsom.onieudon.com/
กศน. โนนสะอาด http://nonsaatnfe.com/
กศน. บ้านดุง http://www.bandung.onieudon.com/
กศน. บ้านผือ https://sites.google.com/dei.ac.th/ksnbanphue-nfe
กศน. ประจักษ์ศิลปาคม
กศน. พิบูลย์รักษ์ http://www.nfe-pbr.org/
กศน. เพ็ญ https://sites.google.com/a/dei.ac.th/phennfe/tidtx-rea
กศน. เมืองอุดรธานี http://myonie.com/muangUdonthani/
กศน. วังสามหมอ http://wangsammo.onieudon.com/
กศน. ศรีธาตุ http://sithat.onieudon.com/
กศน. สร้างคอม http://sangkhom.onieudon.com/
กศน. หนองวัวซอ http://nongwua.onieudon.com/
กศน. หนองแสง
กศน. หนองหาน http://www.nonghan.onieudon.com/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024449993191
17 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042.223461

 

กศน อุบลราชธานี

https://www.facebook.com/nfewarin
7 ถนนแจ้งสนิท ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045 474 025
E-mail : nfewarin@gmail.com

 

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 1

 

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 3

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 4

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 5

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 6

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 7

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 8

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 9

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 10

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 11

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 12

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 13

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor