กศน ภาคตะวันตก

กศน ภาคตะวันตก

กศน ภาคตะวันตก

กศน กาญจนบุรี

http://kanchanaburi.nfe.go.th/
https://www.facebook.com/สำนักงาน-กศนจังหวัดกาญจนบุรี-106308877768664/
96 หมู่ 1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-514-429

 

กศน ตาก

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด ตาก : 

กศน. อำเภอเมืองตาก http://101.109.41.61/muangtak_web/muangtak/
กศน. อำเภอบ้านตาก http://101.109.41.61/bantak_web/bantak/
กศน. อำเภอสามเงา http://101.109.41.61/samngao_web/samngao/
กศน. อำเภอวังเจ้า http://101.109.41.61/wangchao_web/wangchao/
กศน. อำเภอแม่สอด http://101.109.41.61/maesod_web/maesod/
กศน. อำเภอแม่ระมาด http://101.109.41.61/maeramat_web/maeramat/
กศน. อำเภอท่าสองยาง http://101.109.41.61/thasongyang_web/thasongyang/
กศน. อำเภอพบพระ http://101.109.41.61/phopphra_web/phopphra/
กศน. อำเภออุ้มผาง http://101.109.41.61/umphang_web/umphang/

http://tak.nfe.go.th/
https://www.facebook.com/taknfe
ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ : 055-511088
E-mail : tak_nfedc@nfe.go.th

 

กศน ประจวบคีรีขันธ์

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ : 

กศน. อำเภอหัวหิน https://sites.google.com/a/dei.ac.th/ksn-xaphex-hawhin/
กศน. อำเภอปราณบุรี http://prachuap.nfe.go.th/pranburi/
กศน. อำเภอสามร้อยยอด http://prachuap.nfe.go.th/samroiyod/
กศน. อำเภอกุยบุรี http://prachuap.nfe.go.th/kuiburi/
กศน. อำเภอเมืองประจวบฯ http://prachuap.nfe.go.th/mueang/
กศน. อำเภอทับสะแก http://prachuap.nfe.go.th/thapsakae/
กศน. อำเภอบางสะพาน http://prachuap.nfe.go.th/bangsaphan/
กศน. อำเภอบางสะพานน้อย http://prachuap.nfe.go.th/bangsaphannoi/

http://prachuap.nfe.go.th/mueang/index.php
https://www.facebook.com/กศนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์-382248705452966/
เลขที่ 22 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 032-611586
E-mail : prachuap@nfe.go.th

 

กศน เพชรบุรี

http://pet.nfe.go.th/
https://www.facebook.com/OniePhet/
245 หมู่ที่ 8 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032780348-9
E-mail : pbi_nfedc@nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com

 

กศน ราชบุรี

สถานศึกษา กศน ในสังกัด จังหวัด ปราชบุรี : 

กศน. อำเภอเมือง https://sites.google.com/site/ksnratchaburi/
กศน. อำเภอบ้านโป่ง http://banpong1nfe.blogspot.com/?m=1
กศน. อำเภอโพธาราม https://sites.google.com/a/nfe.go.th/photharam_61/home
กศน. อำเภอบางแพ https://sites.google.com/nfe.go.th/1270060000-bangphae/
กศน. อำเภอดำเนินฯ https://sites.google.com/view/damnoensaduak2564
กศน. อำเภอวัดเพลง https://sites.google.com/view/nfewatphleng
กศน. อำเภอปากท่อ https://sites.google.com/site/kksnpaktho/home
กศน. อำเภอจอมบึง https://chombuengnfe.thai.ac/home/
กศน. อำเภอสวนผึ้ง https://spnfe.thai.ac/
กศน. อำเภอบ้านคา https://sites.google.com/ratcha.nfe.go.th/bankha-ratcha/

https://www.facebook.com/ratchaburi.dmis62
112 หมู่ 6 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 032389167
E-mail : rbr_nfedc@nfe.go.th

 

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 1

 

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 3

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 4

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 5

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 6

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 7

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 8

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 9

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 10

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 11

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 12

เหตุผลทำไมควรเรียนสอบเทียบ GED แทน กศน 13

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor