084-942-4261

IGCSE คืออะไร ทำไมต้องสอบ ข้อสอบ IGCSE 2023 ออกอะไร

IGCSE เป็นระดับการศึกษา Secondary Education ของหลักสูตรประเทศอังกฤษ หากเทียบเท่ากับหลักสูตรไทย คือ การสอบเทียบ ระดับชั้น ม.4 โดยหน่วยงานที่จัดสอบคือ Cambridge Assessment International Education สามารถสมัครสอบได้ที่ Cambridge แต่ที่น่าสนใจคือ ข้อสอบนี้มีให้เลือกมากกว่า 70 วิชา วันนี้เลยจะมาพูดถึงวิชานี้ว่า IGCSE คืออะไร ค่าสอบเท่าไร สมัครสอบอย่างไร อายุเท่าไรถึงสอบได้ และเรื่องอื่นที่ไม่ควรพลาด

IGCSE คืออะไร

IGCSE คือ

IGCSE ย่อมาจาก International General Certificate of Secondary Educational คือ ข้อสอบเทียบของระบบการศึกษาอังกฤษ สำหรับน้องที่สอบเทียบ จะได้วุฒิเทียบเท่ากับ ม.4 ของประเทศไทย น้องที่จะสมัครสอบ ต้องมี อายุ 14 -16 โดย จะมีสอบ ปีละ 2 ครั้รอบแรก ช่วงเดือนพฤษภาคม และ รอบที่2 ช่วง เดือนตุลาคม ค่าสมัครสอบ จะอยู่ที่ระหว่าง 5,400 – 12,500 บาท/วิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่แต่ละวิชา สำหรับกรณีที่ลงทะเบียนสอบล่าช้า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม สำหรับสถานที่สอบ จะจัดสอบตามโรงเรียนนานาชาติ ที่ใช้ระบบการศึกษาอังกฤษ หรือ ศูนย์สอบ British Council

เทคนิคเตรียมตัวก่อนสอบ IGCSE

  1. ควรเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนสอบ IGCSE ประมาณ 2 เดือน
  2. พยายามทำ Past Paper เพราะข้อสอบมักออกแนวเดิม
  3. แบ่งเวลาอ่านหนังสือ เนื่องจากการสอบ IGCSE ต้องสอบ 5 วิชาและ ปีหนึ่งมีสอบแค่ 2 ครั้ง หากน้องไม่พร้อมจะต้องรออีกประมาณครึ่งปี เพราะฉะนั้นควรเตรียมตัวให้พร้อม จัดสรรเวลาอ่านหนังสือ 5 วิชาให้ทันสอบ
  4. หมั่นสรุป ทบทวนเนื้อหาทุกวัน
  5. ควรอ่านหนังสือและทำข้อสอบเก่า ให้จบก่อนสอบ อย่างน้อยประมาณ 2 อาทิตย์

IGCSE มีวิชาอะไรบ้าง และต้องสอบกี่วิชา

มีวิชาให้เลือกมากกว่า 70 วิชา จาก 6 กลุ่มวิชา โดยทั้ง 6 กลุ่มนี้จะแบ่งเป็น 2 ระดับคือ Core และ Extended สำหรับผู้ที่จะสอบผ่าน ต้องสอบ 5 วิชา

สอบ IGCSE Core

วิชา Core (พื้นฐาน) ข้อสอบง่ายกว่าระดับ Extended แต่น้องจะได้ Grade C , D, E, F, G เท่านั้น

สอบ IGCSE Extended

ข้อสอบ Extended (ขั้นสูง) มีความยากกว่าระดับ Core แต่น้องจะมีโอกาสได้ Grade A กับ B และยังคงมีโอกาสได้ Grade C, D, E, F, G

การที่น้องจะเลือกสอบ Core หรือ Extended อยู่ที่น้องว่าต้องใช้ Grade ไหม บ้างมหาลัยดูเกรดในการเข้า น้องๆ ก็ต้องเลือกสอบ Extended ด้วยไม่เช่นนั้น เกรดเฉลี่ยที่ได้จะไม่ถึงเงื่อนไขมหาลัยกำหนด

ข้อสอบ IGCSE Test มีทั้งหมด 70 วิชา / 6 กลุ่ม

IGCSE Math – กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เช่น Mathematics, Cambridge International Mathematics, Additional Mathematics

IELTS English – กลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษ เช่น ESL , literature

IGCSE Sciences กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น Agriculture , Biology , Chemistry , Environmental Management , Marine Science , Physics ,Physical Education , Physical Science , Physics , Combined Science , Sciences – Co-ordinated

IGCSE Language กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ เช่น Afrikaans , Arabic , Bahasa Indonesia , Chinese , Dutch , French , German , Greek , Hindi , Indonesian , IsiZulu , Italian , Japanese , Korean , Malay

IGCSE Humanities and Social Sciences กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น Development Studies , Economics , Geography , Global Perspectives , History , Accounting

IGCSE Creative and professional กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ เช่น Accounting , Art & Design , business study , Computer Science , Travel & Tourism , Physical Education , Enterprise , Food & Nutrition

ข้อสอบเก่า แนวข้อสอบ IGCSE Past Paper Download Free

IGCSE Mathematics 

Link download ข้อสอบ https://bit.ly/3vZDwVJ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ IGCSE Math

 

IGCSE Chemistry

Link download ข้อสอบ https://bit.ly/3QjIPaA

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ IGCSE Chemistry

 

IGCSE Biology syllabus

Link download ข้อสอบ https://bit.ly/3AfGXdw

 

IGCSE English – Literature

Link download ข้อสอบ https://bit.ly/3BYfzSn

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ IGCSE English

 

IGCSE Accounting

Link download ข้อสอบ https://bit.ly/3bMaORr

 

IGCSE History

Link download ข้อสอบ https://bit.ly/3JSr3IZ

 

IGCSE Geography

Link download ข้อสอบ https://bit.ly/3phVqiS

 

IGCSE Economics

Link download ข้อสอบ https://bit.ly/3JU0PpQ

ตารางสอบ IGCSE

สมัครสอบ IGCSE อย่างไร

1.บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์  British Council  ตามวันและเวลาที่ประกาศในเว็บไซต์ ส่วนสนามสอบ จะสอบ ที่ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนเพลินจิต (ติด BTS เพลินจิต)

2.โรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการศึกษาอังกฤษ

โดยทางโรงเรียนนานาชาติระบบการศึกษาอังกฤษ เช่น Anglo Singapore International School , Bangkok International Preparatory & Secondary School , Bangkok Patana School , Bromsgrove International School Thailand , Harrow International School Bangkok , Satit Prasarnmit International Programme เป็นต้น

3. Harrow International School

เปิดรับสมัครสอบให้กับบุคคลภายนอก สามารถสมัครสอบกับโรงเรียนได้ โดยจะสอบที่ Harrow International School

อายุเท่าไหร่ถึงสอบ IGCSE Test

น้องๆ ที่เรียนระบบ IGCSE จะอยู่ในช่วง Year 10 – Year 11 (เทียบเท่า ม.3-ม.4 ของหลักสูตรไทย) ซึ่งน้องส่วนใหญ่ที่จะสอบ อายุ 14 – 16 ปี แต่อย่างไรก็ตามหากน้องอายุไม่ถึง 14 ปีก็สามารถสอบได้

ค่าสอบ IGCSE เท่าไร

IGCSE ค่าสอบ จะขึ้นอยู่กับแต่ละรายวิชา โดยค่าสมัครสอบ จะอยู่ที่ 5,400 – 12,500 บาท/วิชา สำหรับกรณีสมัครสอบล่าช้า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,100/วิชา เช่น Biology ค่าสมัคร 8,720 บาท , Business Studies ค่าสมัคร 7,665 บาท , Chemistry ค่าสมัคร 8,720 บาท , Combined Science ค่าสมัคร 8,720 บาท , Co-ordinated Sciences ค่าสมัคร 12,195 บาท

ตารางสอบ IGCSE เมื่อไร

ตารางสอบ จะมีจัดสอบ 2 รอบต่อปี คือ รอบต้นปี จะสอบช่วงเดือน พฤษภาคม–มิถุนายน ผลสอบจะออกประมาณเดือน สิงหาคม และ สอบรอบปลายปี จะจัดสอบช่วง ตุลาคม-พฤศจิกายน ผลสอบจะออกประมาณเดือน มกราคม

 

ตารางสอบ IGCSE ช่วงต้นปี May ถึง June
สมัครเดือน
สมัครปกติธันวาคม-มกราคม
สมัครล่าช้ากุมภาพันธ์
สอบพฤษภาคม–มิถุนายน ( สอบที่ บริติช เคาน์ซิล หรือ โรงเรียนนานาชาติ )
ประกาศผลกันยายน
รับวุฒิการศึกษาตุลาคม

 

ตารางสอบ IGCSE ช่วงปลายปี October ถึง November
สมัครเดือน
สมัครปกติกรกฎาคม – สิงหาคม
สมัครล่าช้ากันยายน
สอบตุลาคม – พฤศจิกายน ( สอบที่ บริติช เคาน์ซิล หรือ โรงเรียนนานาชาติ )
ประกาศผลกุมภาพันธ์ ปีถัดไป
รับวุฒิการศึกษาพฤษภาคม ปีถัดไป

 

IGCSE สอบที่ไหน ?

สนามสอบ IGCSE ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าน้องลงสอบที่ไหน เช่น หากลงสอบที่ บริติช เคาน์ซิลจะสอบ ที่ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนเพลินจิต , สมัครสอบที่โรงเรียนอินเตอร์ สนามสอบก็จะเป็นโรงเรียนที่น้อง ได้ทำการสมัคร

วิธีตรวจผลสอบ IGCSE Online

น้องๆ ที่สอบสามารถดูผลสอบผ่านทางออนไลน์ได้ หลังจากสอบเสร็จประมาณ 2 เดือน และ ใบรับรองการสอบที่ออกโดย Cambridge International Examination จะส่งให้กับน้อง ภายใน 16 – 18 สัปดาห์ หลังจากประกาศผลสอบทางออนไลน์ สำหรับขั้นตอนดูผลสอบ มีดังนี้

  1. เข้าไปที่ https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Login.aspx
  2. Register หากกรณีสมัครเรียบร้อยแล้วให้ Login เข้าเว็บไซต์
  3. ใส่ ID ผู้สมัครและหมายเลขลับจากการยืนยันการเข้า
  4. กรอก Email และ Password
  5. เมื่อผลสอบออก จะได้รับอีเมลยืนยัน จากนั้นจึงสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูผลสอบได้

ติวสอบ IGCSE ตัวต่อตัว

การสอบปีหนึ่งมีสอบแค่ 2 ครั้ง เพราะฉะนั้น การสอบแต่ละครั้งจึงมีความสำคัญมาก ทาง CHULA TUTOR จึงได้จัดหลักสูตร ติว IGCSE ตัวต่อตัว ที่สยาม กับติวเตอร์ที่มากประสบการณ์ สอนมามากกว่า 10 ปี และ มีห้องเรียนส่วนตัว ที่จะทำให้น้องไม่ต้องเสียสมาธิในการเรียนด้านนอก หมดปัญหาเสียงดัง แถมน้องยังสามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้ หรือในกรณีที่น้องไม่สะดวกในการเดินทาง ทางเราก็มีคอร์ส ติว IGCSE ออนไลน์ ผ่านทาง Zoom ให้กับน้องอีกด้วย

 

ติวตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง
10 ชม.20 ชม.recommemded
30 ชม.
40 ชม.
1 คน12,000 ฿22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
(ประหยัดถึง 25%)
18,000 ฿33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
(ประหยัดถึง 40%)
21,600 ฿39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
   แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ : คอร์สส่วนตัว ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน กับ ติวเตอร์มากประสบการณ์ สามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

 go to top