chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

ข้อสอบ CU-TEP Online

CU-TEP ( Chulalongkorn University Test of English Proficiency )

Review ข้อสอบ CU-TEP เก่า รอบที่ผ่านมาล่าสุด ที่นี่ที่เดียว CHULATUTOR

Review ข้อสอบ CU-TEP ครั้งที่ 1 / 2559 วันที่ 10 มกราคม 2559

Review CU-TEP ครั้งที่ 13 / 2558 วันที่ 13 ธันวาคม 2558

รีวิว ข้อสอบ CU-TEP รอบ ตุลาคม 2558

รีวิว ข้อสอบ CU-TEP รอบ สิงหาคม 2558 ตอนที่ 2

รีวิว ข้อสอบ CU-TEP รอบ สิงหาคม 2558 ตอนที่ 1

รีวิว ข้อสอบ CU-TEP รอบ กรกฎาคม 2558

รีวิว ข้อสอบ CU-TEP รอบ มิถุนายน 2558 รอบ 2

รีวิว ข้อสอบ CU-TEP รอบ มิถุนายน 2558

รีวิว ข้อสอบ CU-TEP รอบ พฤษภาคม 2558

รีวิว บรรยากาศวัน สอบ CU-TEP รอบ เมษายน 2013

รีวิว ข้อสอบ CU-TEP รอบ กุมภาพันธ์ 2558

รีวิว ข้อสอบ CU-TEP รอบ มกราคม 2558


รวบรวมแนวข้อสอบ CU-TEP

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง cloze test practice ตอน 3

ตัวอย่าง ข้อสอบ cu-tep เรื่อง cloze test practice ตอน 2

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง cloze test practice 1

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง present participle

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง adverb clause

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง past participle

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง noun clause

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง adjective clause

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง adjective – adverb 3

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง adjective – adverb 2

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง adjective – adverb

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง past perfect subjunctive

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง past subjunctive

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง passive voice and 12 tenses

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง present subjunctive

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง passive voice

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง conditionals 2

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง conditionals

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง future perfect tense

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง future continuous tense

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง future simple tense

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง past continuous

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง past perfect tense

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง past simple tense

เจาะลึก ข้อสอบ CU-TEP reading

วิเคราะห์แนวข้อสอบ CU-TEP Listening แบบเป็นช็อตๆ !!

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง present continuous tense present perfect tense

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง present simple tense

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง word order

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง preposition

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง verbal

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง definite article

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง article

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP Error ( Identification ) เรื่อง comparison

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP Error ( Identification ) เรื่อง pronoun

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP Error ( Identification ) เรื่อง Number

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP Error ( Identification ) เรื่อง conjuction 2

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP Error ( Identification ) เรื่อง conjuction

CU-TEP parallelism

CU-TEP error identification word choice 3

CU-TEP error identification word choice 2

CU-TEP error identification word choice 1

CU-TEP error identification เรื่อง word form 3

CU-TEP error identification word form 2

CU-TEP error identification word form 1