คำศัพท์ toeic : การใช้ produce

คําศัพท์ toeic : การใช้ produce วันนี้เราจะเรียนรู้กลุ่มคำศัพท์ที่มีพื้นฐานมาจากคำว่า produce ซึ่งสามารถแตกหน่อต่อยอดออกไปได้มากมาย ซึ่งข้อสอบสามารถนำมาออกเป็นตัวเลือกได้มากมาย produce = (คำกริยา) แปลว่า ผลิต     มีคำเหมือนคือ     manufacture นอกจากนี้แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นคำนามจะได้ product = (คำนาม) แปลว่า สิ่งที่ถูกผลิต หรือก็คือ ผลิตภัณฑ์ สินค้านั่นเอง มีคำเหมือน เช่น goods, merchandise แต่นอกจากคำนามข้างต้นแล้ว คำกลุ่มนี้ยังมีคำนามในรูปแบบอื่นๆ อีก ได้แก่ producer       = (คำนาม) แปลว่า ผู้ผลิต     มีคำเหมือนคือ    manufacturer production   = (คำนาม) แปลว่า การผลิต productivity = (คำนาม) แปลว่า ความสามารถในการผลิต หากถามว่ามี adjective ไหม […]